Praca zdalnaPraca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować? to temat, który dalej budzie wiele pytań i wątpliwości naszych Klientów. Jedno z powtarzających się pytań to pytanie jak właściwie sformułować sam dokument umowy o pracę zdalną?

W dzisiejszym wpisie chciałabym odnieść się krótko do tego, co jest istotne przy formułowaniu umowy o pracę pod kątem pracy zdalnej.

I. Umowa o pracę zdalną – kogo może obejmować?

Ustawodawca postanowił, że praca zdalna może być stosowana od początku trwania stosunku pracy między konkretnymi stronami umowy o pracę.

Skoro pracę zdalną można wprowadzić w trakcie trwania stosunku pracy to można ją wprowadzić również od początku do stosunku pracy.

Co więcej, skoro do wprowadzenia pracy zdalnej wymagane jest porozumienie pracownika i pracodawcy w tym przedmiocie, oczywiste jest, że można już zawierając umowę o pracę postanowić, że pracownik będzie pracować zdalnie za jakiś czas od nawiązania stosunku pracy.

II. Miejsce pracy zdalnej – jakie je określić w umowie o pracę zdalną?

Istotną pracy zdalnej jest to, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, a więc nie w siedzibie zakładu pracy. Koniecznym elementem umowy o pracę jest, z kolei, określenie miejsca lub miejsc wykonywania pracy.

Pojęcie „miejsca pracy” nie zostało zdefiniowane w kodeksie pracy. Przyjmuje się, jednak, że jest to jednostka przestrzeni, gdzie pracownik, co do zasady, rozpoczyna i kończy codzienną pracę. Może być to też obszar geograficzny.

Praca zdalna może być wykonywana nawet w kilku lokalizacjach. W przypadku pracy zdalnej należy w umowie o pracę określić, więc, miejsce lub miejsca wykonywania pracy w tym trybie. Biorąc pod uwagę, że pracodawcy przyznano uprawnienie do dokonywania kontroli m.in. w zakresie wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca powinien znać dokładne miejsce wykonywania pracy zdalnej.

W umowie o pracę należy podać adresy, pod którymi praca zdalna będzie wykonywana.

Na konieczność podawania adresów wskazał nakierowuje nas nawet treść art. 6718 k.p.: Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

III. Praca zdalna naprzemienna

Praca zdalna naprzemienna, inaczej hybrydowa, polega na tym, że pracownik pracuje zdalnie tylko przez część wymiaru czasu pracy. Pracownik pracuje, więc, stacjonarnie i zdalnie w sposób uzgodniony z pracodawcą.

W takim przypadku, w umowie o pracę należy, wręcz, podać przynajmniej dwa miejsca pracy:

– jedno miejsce pracy dotyczy pracy stacjonarnej – w umowie można podać siedzibę pracodawcy,

– drugie miejsce pracy dotyczy pracy zdalnej – w umowie trzeba podać adres, pod którym pracownik będzie wykonywał pracę zdalnie.

IV. Inne postanowienia umowne

Według mnie, warto, aby w umowie znalazło się postanowienie odsyłające do innych dokumentów, w których zasady wykonywania pracy zdalnej są uregulowane.

Np. Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej zostały uregulowane w Regulaminie pracy zdalnej oraz pozostałych dokumentach, których sporządzenie przewiduje ustawa – Kodeks pracy.

V. Umowa o pracę zdalną – podsumowanie

Sporządzenie umowy o pracę, wbrew pozorom, nie zawsze jest proste.

Nie zawsze nadaje się do zastosowania podstawowy wzór umowy o pracę znaleziony w Internecie.

Jeśli poszukujesz całego pakietu dokumentów dotyczących pracy zdalnej, pod poniższym linkiem, znajdziesz pakiet dokumentów, w tworzeniu którego brałam udział.

Pakiet Pracy Zdalnej


[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Yasmina H on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Gorąco polecam! Bardzo kompleksowe i profesjonalne podejście do sprawy. Wszystkie zagwostki wyjaśnione w sposób przejrzysty i przystępny dla osoby borykającej się ze sprawami natury prawnej. Na pewno będę polecał innym, a jak zajdzie potrzeba, również sam będę korzystał dalej z pomocy Kancelarii.

  Michał Horbaczewski Avatar Michał Horbaczewski

  Polecam wszystkim korzystanie z usług Pani Katarzyny. Odpowiedź na swoje pytania otrzymałam bardzo szybko (w ciągu zaledwie 1 dnia), a wyjaśnienia problemów były podane jasno, wyczerpująco, i były poparte czytelnymi przykładami. Zachęcam również do czytania bloga Pani Katarzyny - tam również można znaleźć wiele wyczerpujących wyjaśnień. Polecam w 100%.

  Marzena Dwórznik Avatar Marzena Dwórznik

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *