W tym wpisie pisałam o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która objęła zabezpieczenie, o jakie może ubiegać się zwolniony pracownik odwołując się od rozwiązania umowy o pracę.

Dzisiaj przychodzę z moim komentarzem na temat tego zabezpieczenia po kilku miesiącach stosowania zmienionych przepisów.

Zapoznaj się wpierw z artykułem, który znajdziesz tutaj, który będzie wprowadzeniem do dzisiejszego artykułu.

I. Na czym polega zabezpieczenie dalszego zatrudniania przy odwołaniu od rozwiązania umowy o pracę?

Art. 7555 k.p.c. brzmi tak:

W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne.

Z ww. przepisu wynika, że odwołując się od, dokonanych przez pracodawcę, wypowiedzenia umowy o pracę bądź od rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, można ubiegać się o nakazanie dalszego zatrudnienia odwołującego się pracownika do czasu zakończenia postępowania w sądzie.

Z punktu widzenia pracownika jest to rozwiązanie korzystne. Zapewnia m.in. dalszy zarobek i ubezpieczenie. Nie jest jednak tak, że zawsze Sąd takie zabezpieczenia udzieli i że dotyczy to wszystkich pracowników.

Kiedy więc takie zabepzpieczenie faktycznie może zostać zasądzone?

II. Problem nr 1 – treść wniosku o zabezpieczenie

W jednej ze sprawy, w którą analizowaliśmy, Sąd oddalił taki wniosek pisząc m.in., że:

W rozpoznawanej sprawie zabezpieczenie dotyczyło roszczenia o charakterze  niepieniężnym i wiązało się ze zobowiązaniem pozwanego pracodawcy do dalszego zatrudniania powódki do czasu prawomocnego zakończenia postępowania na dotychczas obowiązujących warunkach.

Wskazać zatem należy, iż nawet sposób sformułowania wniosku stanowi niejako wyraz stanowiska procesowego powódki i zmierza do faktycznego zaspokojenia roszczenia, czy chociażby jego części przed wydaniem wyroku w sprawie, tymczasem zgodnie z treścią art. 731 k.p.c. zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

Aktualnie, coraz więcej odwołujących się, wnosi o udzielenie zabezpieczenia poprzez nakazanie dalszego zatrudnienia. Tymczasem, w mojej ocenie, sędziowie nie są zaznajomieni z warunkami tego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie tzw. roszczenia niepieniężnego, czyli przywrócenia do pracy, co oznacza dalsze zatrudnianie pracownika, może polegać właśnie na tym samym (na zatrudnianiu pracownika). Np. jeśli odwołujący wnosi o przywrócenie do pracy to jak najbardziej może wnosić, w ramach zabezpieczenia, o nakazanie dalszego zatrudniania na dotychczasowych warunkach. Sam art. 7555 k.p.c. przewiduje taką, a nie inną treść wniosku o zabezpieczenie.

II. Problem nr 2 – udowodnienie, że należy się do kategorii pracowników szczególnie chronionych

Warunkiem udzielenia zabezpieczenia jest to, że wnioskujący o nie pracownik musi należeć do kategorii pracowników szczególnie chronionych. Takim pracownikiem może być, przykładowo, kobieta w ciąży, pracownik w okresie ochrony przedemerytalnej, członek zarządu związku zawodowego ujęty w uchwale przewidującej pracowników objętych ochroną przed zwolnieniem.

Teoretycznie, na potrzeby zabezpieczenia, powinno wystarczyć uprawdopodobnienie okoliczności stojących za wnioskiem o ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia bądź o przywrócenie do pracy.

Taką okolicznością jest z pewnością fakt podlega szczególnej ochronie przez ustaniem stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem chronionym wiąże się najczęściej z naruszeniem przepisów przewidujących ochronę, co i tak jest podnoszone w odwołaniu).

W jednej ze spraw Sąd wskazał, że okoliczność podlegania szczególnej ochronie powinna zostać udowodniona (nie tylko uprawdopodobniona), np. przedstawiając uchwałę zarządu związku zawodowego o objęciu ochroną przed ustaniem stosunku pracy czy zaświadczenie o ciąży.

III. Zażalenie na postanowienie odmawiające zabezpieczenia

Pamiętaj – jeśli sąd oddali Twój wniosek o zabezpieczenie:

– najpierw złóż wniosek o uzasadnienie postanowienia oddalającego zabezpieczenie,

– następnie możesz wnieść zażalenie od tego postanowienia.

Na jednym postanowieniu sprawa zabezpieczenia się nie kończy.

Pamiętaj też, że sądy na razie „uczą się” stosowania art. 7755 k.p.c. Z tego powodu warto żalić postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika od prawa pracy napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by David Marcu on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Dziękuję Pani Radcy, polecam całym sercem i dziękuję za pomoc.Oby jak nawięcej takich osób było i służyło pomocą.

  Ewa Janiak Avatar Ewa Janiak

  Pani Katarzyna posiada szeroką wiedzę i do każdej sprawy podchodzi bardzo profesjonalnie a przy tym jest osobą naprawdę miłą i życzliwą! Moją sprawę poprzednio prowadziły dwie inne kancelarie adwokackie bezskutecznie zmieniałam, byłam nie zadowolona. Oczywiście na początku obiecująco rozpatrywali sprawę poczym na rozprawie nie angażowali się by pomagać a po rozprawie twierdząco oceniali, że nie mam szans. Zmieniłam ponownie zdecydowałam się na Panią Katarzynę i jestem bardzo zadowolona! Na rozprawach bardzo dobrze mnie reprezentowała, walczyła do końca i wygraliśmy sprawę! Można śmiało powiedzieć, że uratowała nam Pani Katarzyna przyszłość! Jeszcze raz Dziękujemy! Gorąco polecamy

  Angelika Avatar Angelika

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *