Wojna na terytorium Ukrainy trwa już ponad rok. Krótko po wybuchu konfliktu zbrojnego  na terytorium naszego wschodniego sąsiada zostały uchwalone specjalne przepisy mające ułatwić niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Mam tu na myśli ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W tym roku istotna nowelizacja tej ustawy została uchwalona 13 stycznia 2023 r.

Aktualnie, oczekujemy na uchwalenie kolejnych nowych przepisów regulujących zasady pobytu i pracy cudzoziemców, którzy przebywają i pracują w Polsce na podstawie specustawy.

Poniżej krótko przypomnę, jakie zmiany miały miejsce w tym roku.

I. Obowiązkowy wniosek o nadanie PESEL

Obywatele Ukrainy są zobowiązani do zarejestrowania swojego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez obligatoryjne złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL.

Co istotne, ten obowiązek dotyczy również obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, którzy nie zrobili tego wcześniej.

Termin ten wynosił 30 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Obywatele Ukrainy przybyli do Polski w związku z wojną powinni mieć już dawno nadany PESEL z adnotacją UKR. Dzięki temu cudzoziemcy mogą korzystać z różnych przywilejów przewidzianych specustawa.

II. Status „UKR” a zezwolenie na pobyt czasowy

Dnia 1 kwietnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja w zakresie, w którym obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny zgodnie ze specustawą i którzy legitymują się numerem PESEL (ze statusem „UKR”), umożliwi się wnioskowanie o udzielenie:

 1. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 2. zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub
 3. zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Skąd taka zmiana?

Nowe przepisy stanowią, że w stosunku do cudzoziemców z terytorium Ukrainy nie znajdą zastosowania przepisy art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach, które uniemożliwiają wszczęcie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z udzieleniem azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Co więcej, obywatele Ukrainy, którzy nie spełniają warunków udzielenia zezwolenia albo okoliczności, z powodu których ubiegają się o zezwolenie, nie uzasadniają ich pobytu na terytorium RP powyżej 3 miesięcy, albo gdy zachodzą niektóre podstawy odmowy udzielenia zezwolenia, będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy tylko na 1 rok.

Zezwolenia w tym trybie będą wydawane do 24 sierpnia 2023.

III. Przedłużenie uprawnień pobytowych dla obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego 2022 r.

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyniosła również ujednolicenie terminów opuszczenia terytorium Polski i terminów, o jakie przedłużeniu ulegały terminy ważności określonych uprawnień, w tym tytułów pobytowych, takich jak wiza czy karta pobytu.

Obecnie termin ten kończy się ostatecznie z dniem 24 sierpnia 2023 r.

Co ważne, przedłużenie wspomnianych okresów działa z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2023 r., na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 2 ustawy zmieniającej ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

Takie rozwiązanie umożliwi zachowanie ciągłości uprawnień obywateli Ukrainy wynikających z przepisów podlegających zmianie.

IV. Status UKR a ochrona w innym państwie UE

Uzyskiwanie przez obywateli Ukrainy ochrony w państwach Unii Europejskiej spowodowało, że znowelizowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy stanowi o automatycznym anulowaniu statusu UKR na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku korzystania lub nabycia ochrony czasowej w innym państwie członkowskim.

W mocy pozostały również regulacje umożliwiające utracenie statusu UKR i tym samym ochrony na terytorium RP, w przypadku wyjazdu z Polski na okres powyżej 30 dni.

V. Podsumowanie – zatrudnianie cudzoziemców 2023

Jak widzisz, zatrudnianie obywateli Ukrainy nie jest prostą sprawą. Skutecznie utrudniają to kolejne zmiany przepisów.

Zapoznaj się też z artykułem, który znajdziesz poniżej:

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Jeśli zaś artykuł był dla Ciebie wartościowy i pomógł Ci pozyskać istotną wiedzę, możesz docenić nasz wkład i „postawić nam kawę”. Oczywiście nie jest to obowiązkowe.

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Photo by Polina Rytova on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Pani Katarzyna jest zarówno profesjonalistą jak i po prostu dodatkowo dobrym czlowiekiem. Uratowała mnie w trudnej sytuacji,kiedy nikt inny nie dawał najmniejszych szans na wygraną. Z czystym sumieniem polecam Kancelarię Pani Katarzyny.

  Anna Ożarek Avatar Anna Ożarek

  Z całego serca polecam Panią Mecenas Katarzynę. Rzetelna, profesjonalna osoba, a do tego bardzo sympatyczna. Pomimo, że inna kancelaria uznała sprawę za beznadziejną, Pani Mecenas dała nadzieję i już mamy pierwszy sukces w sporze z ZUS. Czekamy na dalsze kroki Sądu. Bardzo dziękuję za cierpliwość i szybki kontakt.

  Julita Lewandowska Avatar Julita Lewandowska

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *