Dzisiejszy wpis będzie o tym, czy cudzoziemiec, który przed 24 lutego 2022 r. przebywał w Polsce, może otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o 500+ może ubiegać się obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski począwszy od 24 lutego 2022 r. i którego pobyt zostanie uznany za legalny za od tej daty.

A co z obywatelami Ukrainy, którzy przebywali w tej dacie w Polsce?

*O świadczeniach przysługujących obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną z Rosją przygotuję oddzielny wpis – został już on opublikowany, znajdziesz go pod tym linkiem.

I. Uprawnieni cudzoziemcy do 500 plus

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, osobami uprawnionymi do pobierania świadczenia wychowawczego są m.in. matka albo ojciec dziecka, o ile dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego jest wspólne zamieszkiwanie i pozostawanie przez dziecko na utrzymaniu matki albo ojca.

W praktyce, zarówno i ubiegający się o świadczenie rodzic, i jego dziecko, powinni zamieszkiwać w Polsce, a rodzic powinien utrzymywać to dziecko.

Jeśli, w związku z wojną, cudzoziemiec sprowadził do Polski swoje dziecko z Ukrainy, najpewniej to dziecko zamieszkuje ze swoim rodzicem i pozostaje pod jego opieką.

Stan faktyczny, co do zasady więc umożliwia ubieganie się o świadczenie wychowawcze 500+ przez cudzoziemca.

II. Czy cudzoziemiec musi spełnić określone warunki pobytu aby nabyć prawo do 500 plus?

Tak. Nie każdy cudzoziemiec otrzyma świadczenie wychowawcze 500+.

O świadczenie wychowawcze mogą ubiegać się:

⇒ obywatele Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

⇒ obywatele Ukrainy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak:

– o 500+ nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy albo w celu pracy sezonowej albo w celu podjęcia studiów

– o 500+ nie mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, którzy wykonują pracę zarobkową na podstawie wizy,

⇒ obywatele Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wyklucza ich posiadanie zezwolenia na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy,

⇒ obywatele Ukrainy, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu korzystania z mobilności długoterminowej, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; wyklucza ich posiadanie zezwolenia na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy,

⇒ obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub w celu mobilności długoterminowej naukowca, na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca, ale nie dotyczy to cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt w Polsce przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy.

Jak widzisz, kwestia legalności pobytu odgrywa istotną rolę w ubieganiu się o świadczenie wychowawcze.

Pamiętaj, jednak, że istotnym warunkiem, który jest powtarzany w ustawie, jest pobyt w Polsce zarówno rodzica, jak i jego dziecka, na które 500+ ma być pobierane.

Zapoznaj się też z wpisem:

ZUS przejął obsługę wniosków o 500+ od 1 stycznia 2022r.

III. Czy w okresie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę obywatel Ukrainy ma prawo do 500+?

Odpowiedź zależy, oczywiście, od konkretnego stanu faktycznego.

Jednak, wyobraźmy sobie, że obywatel Ukrainy przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej (niewydanej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych) lub ruchu bezwizowego. Pomijając przepisy ustawy covidowej, które przedłużają legalny pobyt w Polsce, cudzoziemiec złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Czy to już uprawnia do przyznania świadczenia wychowawczego?

Niestety, nie. Obywatel Ukrainy nie posiada w końcu karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Posiadanie karty pobytu z taką adnotacją uprawnia do 500+, a kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy zgodnie z art. 240 ustawy o cudzoziemcach.

IV. Podsumowanie – 500 plus dla obywateli Ukrainy 

Stanów faktycznych, w jakich może się znaleźć cudzoziemiec, jest bez liku.

Nie jestem w stanie nawet wyobrazić sobie różnych wariantów faktycznych i odpowiedzi na nie, i zamieścić ich we wpisie.

Jeśli masz wątpliwości, czy możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze, napisz do mnie.

Photo by Sam Poullain on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Bardzo profesjonalna porada online co do nowelizacji. Dziękuję za tak szybką odpowiedź mailową i pozdrawiam!

  Małgorzata Mączka Avatar Małgorzata Mączka

  Z całego serca polecam Panią Mecenas Katarzynę. Rzetelna, profesjonalna osoba, a do tego bardzo sympatyczna. Pomimo, że inna kancelaria uznała sprawę za beznadziejną, Pani Mecenas dała nadzieję i już mamy pierwszy sukces w sporze z ZUS. Czekamy na dalsze kroki Sądu. Bardzo dziękuję za cierpliwość i szybki kontakt.

  Julita Lewandowska Avatar Julita Lewandowska

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *