Odpowiedź na to pytanie brzmi jak zawsze u prawników – to zależy.

Zależy to od tego, czy będziesz współpracować z byłym pracodawcą czy nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Dopuszczalność przejścia z etatu na B2B

Żaden przepis nie zabrania zmiany podstawy prawnej wykonywania pracy – przejścia z etatu na współpracę w ramach działalności gospodarczej.

Dość popularnym rozwiązaniem jest wręcz rozwiązywanie umów o pracę i nawiązywanie współpracy B2B z byłym pracodawcą w celu wykonywania tych samych zadań.

W ten sposób były pracodawca ogranicza formalności związane z zatrudnieniem, w szczególności konieczność uiszczania zaliczek na podatek oraz składek społecznych i zdrowotnej. „Pracownik” zyskuje przeważnie wyższe wynagrodzenie „na rękę” i często większą swobodę w procesie wykonywania pracy.

Musisz, jednak, pamiętać, że w kodeksie pracy znajduje się przepis, według którego niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, czyli umową B2B, przy zachowaniu warunków wykonywania pracy charakterystycznych dla stosunku pracy (art. 22 § 12 k.p.).

Takie ukształtowanie współpracy dałoby podstawę Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUSu do przeprowadzenia kontroli i wydania niekorzystnych rozstrzygnięć.

O tym jak sporządzić umowę B2B pisałam w tym wpisie:

Umowa B2B – czym jest i jak ją dobrze napisać?

II. Przejście z umowy o pracę na działalność a ZUS.

Ulga na start – kiedy można skorzystać?

„Nowy” przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, która daje duże oszczędności w zakresie konieczności opłacania składek ZUS (zgodniez art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców)

Ulga na start polega na tym, że przedsiębiorca może nie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez 6 pełnych miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (pozostaje opłacanie składki zdrowotnej).

Z tej ulgi skorzystać może przedsiębiorca, który nie wykonuje żadnych usług na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Według przepisu, współpraca z podmiotem, z którym pozostawało się w stosunku pracy w tym samym roku, w którym zakładana jest działalność gospodarcza, lub w roku poprzednim wyklucza skorzystanie z ulgi na start.

Dzieje się tak, jeżeli zakres świadczonych usług będzie się pokrywał choćby w części z zadaniami wykonywanymi w ramach stosunku pracy. Jeżeli więc praca wykonywana w ramach prowadzonej działalności będzie miała zupełnie inny charakter niż zakres czynności wykonywanych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start.

Przykładowo:

Jesteś zatrudniony(-a) u pracodawcy A. Twoja umowa o pracę rozwiąże się 30 listopada 2022 r. Pracujesz na stanowisku pracownika obsługi klienta. Od 1 grudnia 2022 r. będziesz współpracował(a) w ramach umowy B2B z byłym pracodawcą. W tym celu otworzyłaś działalność gospodarczą. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej będziesz kierownikiem placówki bankowej.

Będziesz wykonywać inne czynności w ramach umowy B2B niż na umowie o pracę.

Będziesz mogła/mógł skorzystać z ulgi na start mimo że podejmiesz współpracę B2B z byłym pracodawcą w roku, w którym rozwiązałeś(-aś) umowę o pracę.

Gdybyś w ramach umowy B2B zajmował się obsługą klienta, nie mógłbyś(-abyś) skorzystać z ulgi na start.

III. Preferencyjne oskładkowanie dla nowych przedsiębiorców

Zgodnie z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z tej preferencji można skorzystać po uldze na start.

W tym przypadku również obowiązuje wyłączenie analogiczne jak w przypadku ulgi na start:

Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które (…) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, jeśli podejmiesz współpracę w ramach działalności gospodarczej w roku, w którym rozwiązałaś umowę o pracę, lub w roku poprzednim, w przedmiocie tożsamym z wykonywaną wcześniej pracą na umowie o pracę, nie będziesz mógł/mogła skorzystać z preferencyjnego oskładkowania.

IV. Zmiana umowy o pracę na B2B – podsumowanie

Podejmując decyzję o założeniu działalności gospodarczej i poszukując kontrahentów do współpracy, powinieneś/powinnaś mieć na uwadze możliwość skorzystania z preferencji zusowskich.

Zapoznaj się też z artykułem, który znajdziesz tutaj.

Jeśli masz wątpliwości, czy przysługuje Ci ulga na start lub preferencyjne oskładkowanie, zawsze możesz skorzystać z doradztwa prawnego.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Simon Abrams on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *