W dzisiejszym wpisie chcę przybliżyć temat wypowiedzenia umowy o pracę, a właściwie jego elementów.

Dziś wskażemy właściwe elementy wypowiedzenia umowy o pracę.

Odpowiemy na pytania:

Co powinno zawierać oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wypowiedzenia?

Czego pracodawca, sporządzając takie oświadczenie, nie może pominąć?

I. Wypowiedzenie umowy o pracę – Informacje podstawowe

Zaczniemy od łatwych elementów wypowiedzenia umowy o pracę.

⇒ Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno zawierać podstawowe informacje takie jak dane pracownika i dane pracodawcy (wystarczy podanie imion, nazwisk, firmy).

Oczywiście, warto podać datę sporządzenia wypowiedzenia.

II. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę

Teraz zaś, wskażemy najtrudnieniejszy element wypowiedzenia umowy o pracę. Wskazanie właściwej, odpowiedniej, skutecznej przyczyny uzasadniajacej wypowiedzenie umowy o pracę to najtrudniejsza cześć tworzenia wypowiedzenia umowy o pracę.

Co więcej od 26 kwietnia 2023 r. pracodawca, chcąc wypowiedzieć umowę o pracę, zawartą zarówno na czas określony lub nieokreślony ma obowiązek podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę (przed tą datą musiał podawać przycyznę wypowiedzenia tylko w przypadku umów na czas nieokreślony).

Ustawodawca nakazuje, więc, podać w wypowiedzeniu powód, z powodu którego umowa o pracę ma się rozwiązać.

W kodeksie pracy, nawet przykładowo, nie są podane przyczyny wypowiedzenia. Jest to oczywiste – przyczyny są uzależnione od danego stanu faktycznego, a więc jakakolwiek ich kategoryzacja byłaby zbędna.

W orzecznictwie ustalono jednak pomocnicze kryteria, jakimi powinien się rządzić obowiązek podania przyczyny wypowiedzenia.

Przyczyna wypowiedzenia powinna być: zgodna z rzeczywistością, konkretna i zrozumiała dla pracownika.

Przyczyna będzie rzeczywista, aktualna, jeśli będzie odwoływała się do okoliczności, które faktycznie miały miejsce z udziałem pracownika. Np. notoryczne załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy.

Przyczyna powinna być konkretna, a więc pracodawca powinien odwołać się do konkretnych zdarzeń, a nie poprzestawać na ogólnym stwierdzeniu. Jeśli pracodawca podaje, że pracownik załatwia sprawy prywatne w czasie pracy to najlepiej, żeby podał też kilka przykładów takich sytuacji (pracownik dnia … spędził … godziny na robieniu zakupów w sklepie internetowym …).

Przyczyna powinna być zrozumiała dla pracownika. Pracownik powinien wiedzieć, co mu się zarzuca, aby, ewentualnie, móc wnieść odwołanie od wypowiedzenia i podjąć skuteczną obronę. Stąd, pracodawca powinien jak najszerzej opisać przyczynę wypowiedzenia. Oczywiście, nie musi być to wywód na kilka stron.

W wypowiedzeniu można podać jedną lub więcej, nawet kilka przyczyn rozwiązania umowy o pracę.

Błędne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę skutkuje wadliwością wypowiedzenia i umożliwia pracownikowi wniesienie odwołania do sądu pracy.

Tak czy inaczej wypowiedzenie będzie skuteczne i doprowadzi do rozwiązania umowy o pracę. Swoich racji można wtedy dochodzić w drodzę odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę. 

III. Pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy

Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

W tym przypadku, ponownie ustawodawca nie określił, jak ma takie pouczenie „wyglądać”.

Przyjmuje się, że pouczenie powinno być konkretne, a więc zawierać:

– informację o prawie odwołania do sądu pracy,

– termin wniesienia odwołania, czyli 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę,

– informację o sądzie, do którego trzeba wnieść odwołanie (najczęściej podaje się miejscowość, w której znajduje się sąd, a można podać cały adres).

IV. Podpis na wypowiedzeniu umowy o pracę

Wypowiedzenie powinno mieć formę pisemną.

Forma pisemna oznacza, że dokument zawierający treść wypowiedzenia zostanie podpisany własnoręcznie przez pracodawcę lub upoważnioną do tego osobę.

Dokument może zostać też podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W konsekwencji, brak podpisu będzie skutkował niedochowaniem formy wypowiedzenia umowy, a więc wypowiedzenie będzie wadliwe.

Warto zapoznać się też z artykułem:

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę poprzez e-mail?

V. Jakich elementów nie musi zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

W treści wypowiedzenia nie trzeba, ale oczywiście można, poruszyć następujące kwestie:

Podstawę prawną wypowiedzenia umowy o pracę – pracodawca nie musi zamieścić w wypowiedzeniu podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę, a więc np. art. 30 § 1 pkt 2 k.p.;

Informacji o konsultacji z zakładowa organizacją związkową – pracodawca ma obowiązek powiadomić o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy o pracę zawartej na reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową czas nieokreślony (obowiązek konsultacji); Pracodawca może ogólnie napisać w wypowiedzeniu, że powiadomił zakładową organizację związkową, a może po prostu dołączyć do wypowiedzenia dokumenty poświadczające odbycie konsultacji,

długość okresu wypowiedzenia umowy – kodeks pracy nie wskazuje, że w treści wypowiedzenia należy podać długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

termin rozwiązania umowy o pracę – przepisy nie nakazują podawania terminu rozwiązania umowy o pracę.

VI. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi – podsumowanie

Pozornie, sporządzenie wypowiedzenia nie jest skomplikowane.  W praktyce pracodawców jednak nastręcza ono wielu problemów. Nie chodzi przeważnie o zachowanie poprawnej formy wypowiedzenia umowy o pracę. Największe problemy są ze sformułowaniem, ujęciem przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. 

Ten cieżar i presje może pomóc „znieść z barków” dobre doradztwo prawne.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by DDP on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Rzetelność, wiedza, bardzo miła i szybka pomoc. Oby więcej takich ludzi w tym zawodzie.

  Ewelina Michalak Avatar Ewelina Michalak

  Gorąco polecam Panią Katarzyne. Fachowa i dokładna porada,( gdzie nawet nie byłyśmy umówione). Odpowiedzila mi od razu na wszystkie pytania jakie mi się nasunęły. Bardzo Pani dziękuję jeszcze raz!

  ewelina domozych Avatar ewelina domozych

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *