Na co dzień obserwujemy, jak wiele czynności z zakresu prawa pracy wykonywane jest zdalnie – na odległość. Mam tu na myśli nie tylko wykonywanie pracy, ale i, przykładowo, zawieranie umów o pracę, składanie wniosków urlopowych.

Często słyszę teżpytanie, czy umowę o pracę można wypowiedzieć zdalnie?

Poniżej znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

I. Forma złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wypowiedzenia

Zgodnie z art. 30 § 3 k.p., oświadczenie, i pracownika, i pracodawcy, o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie.

Oznacza to, że oświadczenie powinno zostać utrwalone na papierze i, przede wszystkim, własnoręcznie podpisane.

Najczęściej treść oświadczenia jest drukowana i własnoręcznie podpisywana przez pracownika lub pracodawcę. Czy taka forma jest zawsze konieczna?

II. Forma pisemna wypowiedzenia umowy o pracę – co oznacza?

O formie pisemnej dokonywania czynności prawnych, w tym czynności z zakresu prawa pracy, można przeczytać w kodeksie cywilnym.

Z art. 78 § 1 k.c. wynika, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Warto też pamiętać, iż oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Z kolei, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Podpis kwalifikowany trzeba kupić u jednego z certyfikowanych dostawców. Listę podmiotów, u których można kupić kwalifikowany podpis elektroniczny znajdziesz na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/index.htm).

Zaznaczam, że kwalifikowany podpis elektroniczny to nie np. profil zaufany, który, w zasadzie, każdy z nas już posiada.

Wobec tego, pracodawca może podpisać oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prac w drodze wypowiedzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na pocztę służbową pracownika bądź za pośrednictwem innej aplikacji używanej do komunikowania się z pracownikiem. Takie oświadczenie będzie prawidłowe (mówi się, że oświadczenie będzie skuteczne).

Jeżeli pracodawca ustnie wypowie umowę, np. w czasie wideokonferencji czy rozmowy wideo przez Skype, to nie zostanie zachowana forma pisemna lub forma elektroniczna równoważna z formą pisemną.

Uwaga! Takie oświadczenie wywoła jednal skutek w postaci rozpoczęcia biegu wypowiedzenia (wypowiedzenie będzie skuteczne).

Jednak, oświadczenie złożone niezgodnie z przepisami kodeksu pracy będzie upoważniało pracownika do wniesienia odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia z powodu niedochowania warunków formalnych rozwiązania umowy o pracę.

III. Odwołanie do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę

Napisałam wyżej, że nawet gdy wypowiedzenie umowy będzie niezgodne z przepisami dotyczącymi pisemnej formy wypowiedzenia, to będzie ono skuteczne. Umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia. Mimo że wypowiedzenie będzie skuteczne, pracownik będzie mógł wnieść odwołanie do sądu pracy dochodząc roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Pracodawca powinien, więc, liczyć się z tym, że nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę da pracownikowi podstawę do odwołania się do sądu pracy.

Jak wynika, przykładowo, z wyroku SN z dnia 5 maja 2016 r., II UK 280/15:

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 k.p.). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

IV. Podsumowanie

Jak widać, umowę o pracę można wypowiedzieć praktycznie w dowolny sposób.

Jednak, żeby wypowiedzenie było skuteczne i niewadliwe (i nie dawało podstaw do wniesienia odwołania do sądu pracy), należy zadbać o dochowanie warunków formalnych, m.in. zachowanie formy pisemnej lub elektronicznej.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Jan Tinneberg on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Bardzo polecam Panią Katarzynę. Prowadziła moja sprawę od początku- wygrana w I instancji i wygrana w II instancji. Nie ma takich słów, bym mogła wyrazić moją ogromną wdzięczność, dzięki Pani Mecenas wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmowi wszystko było łatwiejsze :) Oraz dobry humor i pogawędka przed sprawami pomogala w całym tym stresie :) Mam nadzieję, że już nie będę potrzebować pomocy w tych sprawach, ale jeśli.... To z marszu, od razu wybieram Panią Kasię.

  Natalia Maślińska Avatar Natalia Maślińska

  Rzetelność, wiedza, bardzo miła i szybka pomoc. Oby więcej takich ludzi w tym zawodzie.

  Ewelina Michalak Avatar Ewelina Michalak

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *