Programem “Rodzina 500 plus” możemy cieszyć się już 5 lat.

O tym jak wygląda program możecie przeczytać we wpisie, który znajdziesz tutaj.

Jednakże warto poruszyć dość istotną kwestię – czy świadczenie możemy utracić i w jakich przypadkach może mieć to miejsce?

I. Kiedy można stracić 500+?

Oczywiście pierwszym powodem utraty świadczenia jest niezłożenie wniosku w terminie. Warto o to zadbać jeśli chcemy cieszyć się świadczeniem w kolejnym roku.

Co ważne – program przeszedł w tym roku zmiany!

II. Kiedy złożyć wniosek o 500+ w 2021r?

Wnioski o wypłatę można składać od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną, od 1 kwietnia 2021 roku metodą tradycyjną. Wniosek drogą elektroniczną możemy złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platform ePUAP i emp@tia.

Aby złożyć wniosek tradycyjnie, musimy osobiście udać się do urzędu gminy lub na pocztę.

Terminy wypłat świadczeń prezentują się następująco:

  • kto złoży wniosek do 30 kwietnia 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 30 czerwca 2021 r.
  • kto złoży wniosek od 1 do 31 maja 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 31 lipca 2021 r.
  • kto złoży wniosek od 1 do 30 czerwca 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 31 sierpnia 2021 r.
  • kto złoży wniosek od 1 do 31 lipca 2021 r. otrzyma wypłatę pieniędzy do 30 września 2021 r.

III. Podanie nieprawdziwych danych jako prosta droga do utraty 500+

Oczywistym jest fakt, iż wykazanie we wniosku nieprawdziwych dochodów będzie wiązało się z konsekwencjami w postaci utraty świadczenia.

Rodzice którzy chcieli otrzymać 500 plus niejednokrotnie posuwali się do różnych działań – najczęściej do sztucznego zaniżania wynagrodzenia. Rodzic w porozumieniu z pracodawcą podpisywał nową umowę opiewającą na niższą pensję, tylko po to aby zmieścić się w progu dochodowym.

Takie praktyki są szybką drogą do utraty świadczenia na pierwsze dziecko.

Ryzykowne również będzie zgłoszenie utraty dochodu.

Każda osoba zgłaszająca  utratę dochodów spowodowaną rozwiązaniem umowy o pracę lub zmianą warunków wynagrodzenia zostanie sprawdzona po 3 miesiącach od zmiany dochodu.

Jeśli w trakcie kontroli okaże się że zarobki były sztucznie obniżone – będzie się to wiązało nie tylko z utratą świadczenia ale również z konsekwencjami wobec osoby pobierającej zasiłek.

IV. Utrata 500 plus – inne przypadki

Utraty 500 plus możemy się spodziewać, gdy dziecko trafi do instytucji która zapewnia całodobowe utrzymanie (np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze), do pieczy zastępczej (rodzina zastępcza, placówka opiekuńcza), areszcie śledczym lub zakładzie karnym.

Kolejnym przypadkiem w którym możemy stracić świadczenie jest sytuacja, gdy zmieniła się rzeczywista sytuacja rodziny – na przykład rozwód rodziców gdzie rodzic otrzymujący świadczenie nie sprawuje opieki nad dziećmi.

Samotni rodzice aby otrzymać świadczenie z programu 500+ mają obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających zasądzenie alimentów. W innym przypadku – nie otrzymają oni 500 plus.

Należy pamiętać, iż rozwiedzeni rodzice nie mogą osobno pobierać pełnego zasiłku 500 złotych. Jeśli rodzice na przemian zajmują się dziećmi w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie będzie podzielone między nich.

Więcej na temat 500 plus a rozwód przeczytasz tutaj:

Rozwód a ulga na dziecko i 500plus na dziecko – dla kogo świadczenia?

Jedną z obaw przy wprowadzaniu tego programu był fakt czy rodzice otrzymujący świadczenie przeznaczą całą kwotę na utrzymanie dziecka. Aby zapobiegać takim sytuacjom została wprowadzona zasada, iż jeśli osoba, której wypłacane jest świadczenie, marnotrawi je lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Świadczenie pobierać mogą jedynie osoby mieszkające w Polsce.

Obecnie miejsce przebywania świadczeniobiorców jest bardzo skrupulatnie sprawdzane. Gdy członek rodziny (np. drugi z rodziców) pobiera na dziecko świadczenie o podobnym charakterze za granicą, świadczenie 500 plus może zostać odebrane (chyba że przepisy stanowią inaczej)

Dodatkowo utraty 500 plus możemy spodziewać się gdy:

  • Dziecko ukończy 18 rok życia,
  • Dziecko wejdzie w związek małżeński (w polskim prawie istnieje możliwość aby sąd opiekuńczy wyraził zgodę na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę która ukończyła 16 rok życia jeśli są ku temu ważne powody)
  • Dziecko zostanie uczniem szkoły wojskowej lub innej, takiej która zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • Dziecko rozpocznie pobierać świadczenie na własne dziecko

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Obraz Free-PhotosPixabay

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *