Jedna z ważniejszych zmian zawartych w nowelizacji kodeksu pracy, obowiązującej od 22 lutego 2016r.  dotyczy okresów wypowiedzenia umów na czas określony.

Zostały one uzależnione od stażu pracy i zrównane z tymi, które obowiązują przy umowach na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia terminowych umów o pracę

Nowelizacja nie wprowadziła żadnych zmian, jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia umowy na okres próbny czy umów na czas nieokreślony.

Duże zaś zmiany dotykają okresów wypowiedzenia umów na czas określony:

 • będą mogły być wypowiedziana niezależnie od okresu, na jaki zostały zawarte – ustawa uchyla przepis na podstawie którego przy zawieraniu umowy na czas określony dłuższej niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć wcześniejsze rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem;
 • ustawa uchyla przepis na podstawie którego okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy wynosił tylko 3 dni robocze;
 • ustawa zrównuje okresy wypowiedzenia umów na czas określony (w tym również umów na zastępstwo) z okresami wypowiedzenia umów na czas nieokreślony.

Obecnie, po 22 lutym 2016r. okresy wypowiedzenia umów o pracę wyglądają więc tak:

okresy wypowiedzenia po 22.02.2016

Poprzednio (przed 22.02.2016r.):

– okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo wynosił 3 dni robocze;

– okres wypowiedzenia umowy na czas określony wynosił 2 tygodnie (jeśli została zawarta na dłużej niż sześć miesięcy i wprowadzono do niej zapis dopuszczający jej wypowiedzenia).

Nie ma co ukrywać, iż to bardzo dobre zmiany dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony oraz umów na zastępstwo. 


Okresy wypowiedzenia terminowych umów o pracę trwających w momencie wejścia w życie nowelizacji.

W dniu wejścia w życie nowych przepisów funkcjonuje w obrocie spora liczba trwających umów na czas określony.

Istotne jest więc znalezienie odpowiedzi na pytanie jak powyższe zmiany stosować do umów już trwających?

Odpowiedź:

icon

Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, tj. 22 lutego 2016 r., których wypowiedzenie następuje począwszy od tego dnia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie tych przepisów.

Dla umów na czas określony okres zatrudnienia u danego pracodawcy będzie liczony od dnia wejścia w życie nowych przepisów, tj. od 22 lutego 2016 r.

Czyli podsumowując, okres stażu pracy, dla pracowników obecnie zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, liczymy na nowo od 22 lutego 2016r. 

Przykład:

Pracownik zatrudniony na podstawy umowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. (umowa zawiera klauzulę o 2-tygodniowym wypowiedzeniu).

Jakie okresy wypowiedzenia będą obowiązywały, w odpowiednich okresach?

Umowa trwa w dniu wejścia w życie nowych przepisów, a więc okres zatrudnienia jest wliczany do okresu wypowiedzenia dopiero od 22 lutego 2016 r.

Okresy wypowiedzenia będą wyglądać tak:

 • do 20 sierpnia 2016 r. – 2-tygodniowy  (staż poniżej 6 miesięcy zatrudnienia),
 • od 21 sierpnia 2016 r. – 1-miesięczny  (co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia),
 • od 22 lutego 2019 r. – 3-miesięczny  (co najmniej 3 letni okres zatrudnienia).
Obowiązek pracodawcy dotyczący zmiany informacji o warunkach zatrudnienia

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących okresów wypowiedzeń dla umów zawartych na czas określony obowiązkiem pracodawców jest zmiana informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Pracodawca powinien poinformować pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian.

Na tym, na dzień dzisiejszy, kończę opisywanie tej obszernej nowelizacji, najważniejszy punkty zmian w moim mniemaniu zostały opisane.

Jeśli coś jest niejasne zaprasza do zostawienia komentarza, postaram się odpowiedzieć.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, doradztwa napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl


Więcej dowiesz się z publikacji:

Terminowe umowy o pracę. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.

Terminowe umowy o pracę  Skorzystaj z porady

  Bardzo profesjonalna porada online co do nowelizacji. Dziękuję za tak szybką odpowiedź mailową i pozdrawiam!

  Małgorzata Mączka Avatar Małgorzata Mączka

  Bardzo polecam Panią Katarzynę. Niesamowity profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie. Zaoszczędziła mi mnóstwo stresu, otrzymywałam wyczerpujące odpowiedzi na moje liczne pytania. Jej ogromna wiedza i doświadczenie spowodowały ze ZUS uchylił swoja decyzje bez kierowania sprawy do sądu.

  renata kilian Avatar renata kilian

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *