Praca zdalna | Czy pracownik może zrezygnować ze zwrotu kosztów pracy zdalnej?

ryczałt praca zdalna

Myślę, że dla większości z nas uchwalone przepisy o pracy zdalnej wydają się dyskusyjne. Jeśli nie w całości to na pewno te dotyczące obowiązku pokrywania przez pracodawcę kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Ze strony zatrudnionych docierają do nas głosy, że wolą oni pracę zdalną od zwrotu tych kosztów, z kolei pracodawcy chcą ponosić jak najmniejsze koszty w związku z pracą zdalną.

Czy można tych kosztów uniknąć?

Czy pracownik może po prostu ze zwrotu tych kosztów zrezygnować?

I. Praca zdalna – obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu

Czy trzeba wprowadzać pracę zdalną?

zdalna praca

Praca zdalna to obecnie bardzo popularny temat i przedmiot wielu pytań, z którymi się spotykamy w pracy w kancelarii.

Częstym pytaniem jest to, czy każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej?

Odpowiedź brzmi – nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Na czym polega praca zdalna?

Przypominam, że praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Z definicji pracy zdalnej wynika,

Jak wprowadzić pracę zdalną? Praca zdalna od 7 kwietnia 2023r.

wprowadzenie pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej – jak tego dokonać w zakładzie pracy?

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. przepisy o pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia, czyli 7 kwietnia 2023 r.

W dzisiejszym wpisie odpowiem krótko na pytanie, czy potrzebny jest udział pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?

Zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

Na blogu zamieściłam dotychczas dwa wpisy dotyczące pracy zdalnej:

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-nowelizacja-kodeksu-pracy/ i

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/.

Wspominałam w nich, że praca zdalna zastąpi telepracę, która jest, aktualnie, uregulowana w kodeksie pracy.

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z usunięciem telepracy z kodeksu pracy?

O tym przeczytasz poniżej.

I. Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Przypominam, że na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z kodeksu pracy ma zostać usunięta telepraca,

Praca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować?

praca zdalna dokumenty

Jakie dokumenty trzeba stworzyć aby wdrożyć pracę zdalną w firmie? Jak przygotować się do nowelizacji kodeksu pracy?

Niedawno na blogu opublikowałam wpis na temat pracy zdalnej.

W tym wpisie opisałam krótko, czym jest praca zdalna i w jaki sposób można ją wprowadzić ją w zakładzie pracy – znajdziesz go pod tym linkiem.

W dzisiejszym wpisie postaram się przekazać podstawowe informacje na temat tego, jakie dokumenty pracodawca powinien przygotować, jeśli chce, aby jego pracownicy wykonywali pracę zdalnie.

I.

Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy

praca zdalna

Na blogu pojawił się już jeden wpis na temat nowych przepisów kodeksu pracy dotyczący badania trzeźwości pracowników.

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami kilkoma informacjami dotyczącymi pracy zdalnej.

Na tapet wezmę rodzaje pracy zdalnej, jakie ustawodawca zamierza wprowadzić.

I. Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy 2023 -> podstawowe wiadomości