Polski Ład | Zaniżona emerytura – jakie kroki podjąć?

zaniżona emerytura

Polski Ład budzi kontrowersje coraz szerszego grona osób. Do jednej z grup, która odczuła negatywne skutki reformy zaliczamy na pewno emerytów, których emerytury są wyższe od kwoty 5000,00 brutto.

Pierwsze przelewy emerytur spowodowały już pierwsze e-maile od osób nie mogących się pogodzić z takim obrotem sprawy.

Czemu się tak stało? Z czego wynika niższa wysokość emerytur? I czy można z tą zaniżoną wysokością emerytur podjąć walkę?

O tym napiszę w dzisiejszym artykule.

I. Zaniżona emerytura na skutek polskiego Ładu – zarys problemu

Nic lepiej nie tłumaczy problemu jak przedstawienie realnych zapytań Klientów,

ZUS | Potrącanie zadłużenia ZUS z zasiłków, emerytur, rent

potrącanie zadłużenia

Na blogu pojawiło się już kilka wpisów na temat zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych wprowadzonych ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nie poruszyłam, jednak jeszcze, kwestii bezegzekucyjnego dokonywania potrąceń należności z tytułu składek z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Zapraszam, zatem, do przeczytania wpisu na ten temat.

I. Co może ZUS potrącić z zasiłków, emerytur, rent? ->Egzekucja należności z tytułu składek ZUS

W art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zamieszczona została definicja „należności z tytułu składek”.

Kontrola ZUS? Nowe uprawnienia dla inspektorów ZUS!

kontrola ZUS

Kontrola ZUS to słowa, które niestety budzą zawsze wielki stres i poruszenie u Pracodawców, Płatników składek, Przedsiębiorców. Jakie uprawnienia ma Inspektor ZUS w trakcie kontroli? Co może? Czy może przesłuchiwać świadków?

O tym napiszę w dzisiejszym artykule.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 87) rozszerzyła znacznie katalog uprawnień, przysługujących inspektorom kontroli.

I. Kontrola ZUS – co może Inspektora ZUS w trakcie kontroli?

Zgodnie z nową treścią przepisu inspektor ZUS w trakcie kontroli może:

  1. badać wszelkie księgi,

ZUS | Sprzeciw w razie kontroli ZUS

sprzeciw kontrola Zus

Niewielu z Was wie, że kontrolowanym przez ZUS przedsiębiorcom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

O sprzeciwie nie stanowi, co prawda, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ale ustawa – Prawo przedsiębiorców.

Zapraszam do zapoznania się z wpisem.

I. Jaki może być przedmiot kontroli ZUS?

ZUS | Zasiłek chorobowy na nowych zasadach od 1 stycznia 2022r.

Zasiłek chorobowy

W ostatnim tygodniu można było w Internecie zapoznać się z szokującymy artykułami na temat kupowania zwolnień lekarskich w sieci, a także masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie. Takich działań nigdy nie zalecamy i ostrzegamy przed nimi.

W kontekście jednakże zmian w ustawie zasiłkowej, jakie wejdą w życie od 2022 r., podejrzewać można, że w grudniu 2021 r., liczba osób przechodzących na zwolnienie lekarskie niestety wzrośnie. Liczba wątpliwości i pytań dotyczących tego jak liczyć okres zasiłkowy na nowych zasadach też rośnie.

Odpowiedzią na te pytania i wątpliwości jest dzisiejszy artykuł.

I. Jak ustala się okres zasiłkowy?

Polski Ład | Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – czy to dobry pomysł?

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W Internecie, w ostatnim czasie, można spotkać wiele artykułów na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako odpowiedź na Polski Ład.

Celem takiej zmiany ma być uniknięcie opłacania składek społecznych i zdrowotnej do ZUS (w związku ze zmianami dotyczącymi opłacania składki zdrowotnej).

Czy jest to, jednak, rozwiązanie dla każdego jednoosobowego przedsiębiorcy?

I. Ilu wspólników musi mieć spółka z o.o.?

Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu spółek handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym,

Kiedy wspólnik spółki z o.o. powinien płacić składki ZUS?

wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

3 lata temu poświęciłam tematyce „niemal jedynego” wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpis – znajdziesz go tutaj:

https://e-prawopracy.pl/99-udzialow-wspolnika-spolce-zoo-dlaczego-uchroni-obowiazkiem-zaplaty-skladek-zus/

Czy zmieniło się stanowisko ZUS i sądów od momentu opublikowania poprzedniego wpisu?

Niestety nie.

I. Wspólnik większościowy dwuosobowej spółki z o.o. = niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa bądź wieloosobowa, o czym decyduje podział kapitału zakładowego, czyli to, ilu wspólników ma spółka.

Wygranie sporu z ZUS – czy trzeba zwracać kosiniakowe?

kosiniakowe

Wielokrotnie na blogu poruszany był temat podważania prowadzenia działalności gospodarczej (podważania tytułu do ubezpieczeń społecznych) przez ZUS.

O kontroli pod kątem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej można przeczytać w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/kontrola-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-przez-zus/.

O postępowaniu sądowym w tego rodzaju sprawach opublikowany został ten wpis:

https://e-prawopracy.pl/zus-kwestionuje-dzialalnosc-gospodarcza-kiedy-wygrasz-sprawe-z-zus/.

Jeśli ZUS kwestionuje istnienie tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie wypłaca wówczas świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za okres objęty decyzją, przykładowo, zasiłku macierzyńskiego. Wówczas, przedsiębiorczyni decyduje się na