ZUS | Przywrócenie prawa do renty – kiedy jest możliwe?

przywrócenie prawa do renty

Częstym tematem, z którym na co dzień pracuję, jest przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Głównym powodem odmowy przyznania prawa do renty jest brak niezdolności do pracy, jaki stwierdzają lekarze orzecznicy ZUS.

Niewielu z Was zapewne wie, że ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na przywróceniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzięki niemu może zostać wznowiona wypłata uprzednio przyznanej renty.

Na czym dokładnie polega „przywrócenie prawa do renty”? O tym piszę poniżej.

I.

Dług w ZUS – jakie koszty egzekucyjne mogą być na Ciebie nałożone?

koszty egzekucyjne ZUS

Dzisiejszy wpis będzie dotyczyć postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu wyegzekwowania należności z tytułu składek ZUS.

W toku takiego rodzaju postępowania, egzekucji podlega kwota zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Niestety, postępowanie egzekucyjne niesie za sobą również dodatkowe koszty. Mowa o tzw. kosztach egzekucyjnych.

Czym są koszty egzekucyjne, kiedy trzeba je uiścić i w jakiej wysokości? Przeczytasz o tym poniżej.

I. Dług w ZUS -> Koszty egzekucyjne 

Koszty egzekucyjne to: opłata manipulacyjna,

ZUS | Pozorność zatrudnienia – dlaczego ZUS kwestionuje umowę?

pozorność zatrudnienia

Na temat pozorności zatrudnienia opublikowałam na blogu już kilka wpisów.

Dzisiaj wracam do tego tematu z uwagi na wzmożone kontrole ZUS w tym zakresie.

Poniżej odniosę się do kilku zarzutów, którymi lubi posługiwać się ZUS.

I. Czas od podjęcia zatrudnienia do powstania niezdolności do pracy – im krótszy tym większe szanse na zakwestionowanie zatrudnienia

ZUS poddaje kontroli umowę o pracę w szczególności w sytuacji, w której w niedługim czasie po zawarciu umowy o pracę (miesięcznym,

Kontrola ZUS – na co zwrócić uwagę? | Istotny wyrok NSA

ZUS kontrola

W dzisiejszym wpisie poruszę na pewno interesujący Cię temat – kontroli ZUS.

Musisz wiedzieć, że zanim inspektor kontroli ZUS przystąpi do przeprowadzania właściwej kontroli, powinien przekazać Ci zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

I. Kontrola ZUS – Jaki może być przedmiot kontroli?

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – o czym należy pamiętać, również w przypadku sporu z ZUS

sprzedaż udziałów w spółce

Jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ubezpieczeniom na zasadach analogicznych jak przedsiębiorca.

Niemal jedyny wspólnik spółki z o.o., czyli posiadający około od 90% do 100%, również podlega ubezpieczeniom na takich zasadach. Żeby uniknąć opłacania składek społecznych, taki wspólnik może rozważać zbycie część swoich udziałów.

⇒ Z czym związane jest zbycie udziałów w spółce z o.o.?

⇒ Jakich formalności trzeba dopilnować?

Tego się dowiesz z dzisiejszego wpisu.

Trudności z płatnościami składek ZUS w związku z wojną na Ukrainie

Trudności z płatnościami składek ZUS

Wojna na Ukrainie wywołuje również konsekwencje dla polskiej gospodarki. Handel z Rosją, Białorusią i Ukrainą został, tak naprawdę, wstrzymany. Znalazło to przełożenie na płynność finansową, a właściwie jej pogorszenie, dla polskich przedsiębiorców.

2 marca 2022 r. ZUS opublikował krótką informację na temat dostępnych formach pomocy dla płatników składek.

I. Jaką pomoc przewidział ZUS w przypadku trudności w płatności składek ZUS?

ZUS w spółkach kapitałowych – kiedy wspólnicy spółek kapitałowych muszą płacić ZUS?

W przypadku spółek osobowych najczęściej ich wspólnicy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Wyjątek stanowią wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych – status wspólnika spółki kapitałowej zazwyczaj nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Poniżej zamieszczam podstawowe informacje dotyczące tych spółek.

I. Wieloosobowa spółka z o.o. i spółka akcyjna a ZUS 

W przypadku spółek kapitałowych, jej wspólnicy, jak wspomniałam na wstępie, co do zasady, nie posiadają tytułu do ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZUS w spółkach osobowych – zasady podlegania pod ZUS

ZUS w spółkach osobowych

W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek osobowych.

Kiedy i od kiedy wspólnicy spółek osobowych – jawnej, pasterskiej, komandytowej opłacają składki ZUS? Na jakich zasadach? W jakiej wysokości?

W tym miejscu dodam, że podleganie ubezpieczeniom społecznym skutkuje również podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu.

O opłacaniu składki zdrowotnej na zasadach wprowadzonych Polskim Ładem już pisałam na blogu w kilku wpisach, pierwszy z nich znajdziesz tutaj.

ZUS | Jak prawidłowo zatrudnić na umowę o pracę członka zarządu?

zatrudnienie członka zarządu

Kodeks spółek handlowych wyraźnie dopuszcza powierzenie pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Przepisy prawa pracy również nie zabraniają zatrudniania członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Z pewnością możliwość objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym skłania do podpisywania takich umów.

Aktualnie, obserwuję, jednak, wzmożone kontrole ZUS tych stosunków pracy, w których po stronie pracownika występuje osoba pełniąca jednocześnie funkcję członka zarządu i będąca wspólnikiem w tej samej spółce (oczywiście mowa o spółce wieloosobowej).

Na jakie kwestie ZUS zwraca uwagę w toku kontroli?