Czekają nas duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z ZUS.

W pierwszym artykule, poświęconym temu zagadnieniu przedstawiłam pozytywną zmianę dla przedsiębiorców dotyczącą nie ustawania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dzisiejszy artykuł opisuje już niekorzystną zmianę dla Ubezpieczonych, zmiana dotyczy nowych zasadach kierujących ustaleniem okresu zasiłkowego (czyli długości okresu, w trakcie którego można korzystać z zasiłku chorobowego).

Pierwszy wpis dotyczący okresu zasiłkowego opublikowałam w 2016, znajdziesz go tutaj. Cieszy on się dużą popularnością. Niestety niedługo straci on swoją aktualność.

Od 1 stycznia 2022r. będziemy mieli kilka długości okresów zasiłkowych – okresów pobierania zasiłku chorobowego.Inny będzie okres pobierania zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia w trakcie trwania umowy o pracę (czy też trwania ubezpieczenia chorobowego dla zleceniobiorców lub przedsiębiorców).

Zmienią się też znacznie zasady obliczania okresu zasiłkowego i możliwość rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego.

I. Jaka będzie długość okresu zasiłkowego w trakcie trwania umowy o pracę?

Jedyne co się nie zmieni po 1 stycznia 2021r. to to, że zasiłek chorobowy w trakcie trwania umowy o pracę (czy też trwania ubezpieczenia chorobowego dla zleceniobiorców lub przedsiębiorców) będzie nadal przysługiwać przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej niż przez 182 dni.

W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w ciąży, zasiłek chorobowy może być pobierany przez maksymalnie 270 dni.

II. Okres zasiłkowy w 2022 – jaka będzie długość okresu zasiłkowego po ustaniu umowy  o pracę?

Skróci się jednak od 1 stycznia 2022r. możliwy okres pobierania zasiłku po ustaniu umowy o pracę.

Za okres choroby, przypadający po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. po ustaniu stosunku pracy), zasiłek chorobowy będzie wypłacany maksymalnie przez 91 dni.

Okres 182 dni lub 270 dni pozostanie dla przypadków niezdolności do pracy:

– spowodowanej poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,

– spowodowanej gruźlicą,

– występującej w trakcie ciąży.

III. Co będziemy zaliczać do okresu zasiłkowego?

W tym temacie też dużo się zmieni i to na niekorzyść ubezpieczonych.

Na jeden okres zasiłkowy będą składać się:

– okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn traktowanych na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby,

– okresy poprzednich niezdolności do pracy, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

Jeśli więc, przykładowo, przedsiębiorca, w ciągu 60 dni od ustania niezdolności do pracy z powodu złamania ręki, stanie się ponownie niezdolny do pracy z powodu zawału serca, poprzednia i nowa niezdolność do pracy zostaną zaliczone do tego samego okresu zasiłkowego. Nieważne jest to, że nowa niezdolność do pracy powstanie z powodu innej choroby.

Tak więc żeby rozpocząć nowy okres zasiłkowy trzeba będzie mieć przerwę w korzystaniu z zasiłku chorobowego wynoszącą przynajmniej 60 dni. 

Przewidziany jest tylko jeden wyjątek – do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów niezdolności do pracy przypadających przed przerwą nie dłuższą niż 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpiła w trakcie ciąży.

Zmiany, o których piszę, wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.

Tak, jak napisałam w poprzednim wpisie, zasiłki i świadczenia rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed 1 stycznia 2022 r., będą wypłacane w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zasiłkowej w brzmieniu aktualnie obowiązującym.

Opisana dziś w artykule zmiana nie jest korzystna dla Ubezpieczonych, w sposób znaczny skróci możliwość korzystania z zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Uniemożliwi też powstawanie nowego okresu zasiłkowego, które powstawały niejednokrotnie poprzez zachorowanie przez Ubezpieczonego na inną chorobę (na inną jednostkę chorobową).

Ograniczy się też zapewne ilość sporów z ZUS związanych z chorobami współistniejącymi. Od 1.01.2022r. ustalanie nowego okresu zasiłkowego będzie dużo łatwiejsze, będzie weryfikowana tylko owa przerwa 60 dniowa. Zwiększy się jednakże zapewne ilość owych sporów związanych z przyznawaniem świadczeń rehabilitacyjnych.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika specjalizującego się w ZUS, napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Obraz NilePixabay

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *