W tym artykule przedstawię: co to jest okres zasiłkowy? Jak go prawidłowo ustalać? Co i kiedy wliczamy do okresu zasiłkowego? I najważniejsze, kiedy możemy rozpocząć nowy okres zasiłkowy?

Problemów związanych z odmową prawa do zasiłku chorobowego przez ZUS w tym roku jest bardzo dużo. Można rzec, „co chwilę” przesyłają do mnie Klienci nowe decyzje, ukazujące nowe pomysły ZUS mające na celu odmówić prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonemu… Ostatnio pojawiły się w decyzjach ZUS nowe interpretacje liczenia okresów zasiłkowych.

I. Co to jest okres zasiłkowy? Ile trwa okres zasiłkowy?

Jest to okres, przez który przysługuje ubezpieczonemu zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby (…) nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Podstawowa długość okresu zasiłkowego wynosi 182 dni. W przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży długość okresu zasiłkowego wynosi 270 dni.

Co ważne należy zliczać dni kalendarzowe niezdolności do pracy, a nie tylko dni pracujące, czyli dni wolne od pracy podlegają wliczeniu do owego okresu.

Należy mieć również na uwadze, że do okresu zasiłkowego wlicza się także okresy niezdolności do pracy stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, choćby ubezpieczony w czasie zwolnienia faktycznie wykonywał pracę, nawet jeśli nie przestawi zwolnienia ZUSowi lub pracodawcy okres ten może być wliczony do okresu zasiłkowego.


Uwaga – zmiana przepisów dotyczących okresu zasiłkowego od 01.01.2022r:

Zasady dotyczące liczenia okresów zasiłkowych i długości trwania okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zmienią się w sposób znaczny od 01.01.2022r. Aktualne informacje znajdziesz, w artykule, do którego poniżej odsyłam:

ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Jak liczyć okres zasiłkowy po 01.01.2022?


II. Co zaliczamy do okresu zasiłkowego?

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Nieprzerwaną niezdolnością do pracy jest okres niezdolności do pracy spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy bez względu na rodzaj choroby.

Powyższe ma więc zastosowanie, gdy między poszczególnymi okresami niezdolności do pracy nie ma ani jednego dnia przerwy, w którym ubezpieczony był zdolny do pracy.

Okres zasiłkowy rozpoczyna się po minimum jednodniowej przerwie, jeśli kolejna niezdolność do pracy jest spowodowana inną chorobą niż powodująca poprzednią niezdolność do pracy.

Do tego samego okresu zasiłkowego wlicza się także okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni.

III. Kiedy więc będziemy liczyć nowy okres zasiłkowy?

icon

Nowy okres zasiłkowy obliczamy w dwóch sytuacjach:


1) kolejna niezdolność do pracy ubezpieczonego została spowodowana inną chorobą, a między okresami niezdolności do pracy wystąpiła choćby 1-dniowa przerwa lub


2) gdy kolejne niezdolności do pracy zostały spowodowane tą samą chorobą, ale między nimi wystąpiła przerwa dłuższa niż 60 dni.

Od siebie mogę dodać, iż dobrze jeśli będziesz posiadać zdolność do pracy lub zaświadczenie od lekarza, iż poprzednia niezdolność do pracy ustała. To naprawdę może być istotne i może zaoszczędzić sporu z ZUS.

W przypadku zaś wyczerpania okresu zasiłkowego, jeżeli dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, możesz ubiegać się przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Na ten temat artykuł znajdziesz tutaj.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

katarzyna@klemba.pl.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *