Wiele miejsca na blogu zostało poświęcone uprawnieniom kobiet z tytuły macierzyństwa. Jest wpis o ochronie pracy kobiet w ciąży, dużo zostało też napisane na temat dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego… Zapytania ojców, w tym również mojego Brata, któremu niedawno urodziła się druga Córeczka (gratuluje Brat :)) uświadomiły mi, że nie wystarczającą ilość czasu i miejsca poświęciłam na blogu na uprawnienia rodzicielskie ojców dzieci. Panowie, pragnę nadrobić to niedopatrzenie niniejszym wpisem.

W związku z urodzeniem się dziecka – ojcu dziecka przysługuje:

icon
Aktualizacja z dnia 13.01.2016: uprawnienia rodzicielskie zmieniły się w sposób znaczny od 02.02.2016. Wpis został zaktualizowany i jest aktualny na dzień dzisiejszy

I. 2 dni urlopu okolicznościowego

W jakim terminie można skorzystać z urlopu?

Przepisy prawa pracy nie wskazują terminu, do którego pracownik może wykorzystać urlop okolicznościowy. Jednakże ze względu na jego cel, urlop ten powinien być wykorzystany w terminie pozostającym w rozsądnym związku czasowym z urodzeniem dziecka. Może to być dzień narodzin potomka i dzień następny, może to być parę dni później.

Jakie dokumenty należy złożyć aby skorzystać z tego uprawnienia?

Ksero aktu urodzenia dziecka plus wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego to komplet dokumentów jakie musisz złożyć. Pamiętać należy, że pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego.

II. Urlop ojcowski

Pracownik, który jest ojcem dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, który może wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

Należy też pamiętać, że takie uprawnienie nie należy się jedynie z samego tytułu posiadania dziecka. By z niego skorzystać, ojciec musi brać udział w jego wychowaniu. Oczywiście jest to wymóg czysto teoretyczny bo nie wyobrażam sobie, jak pracodawca miałby to sprawdzać.

Ważne jest też to, że urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego przysługującego matce dziecka. Również jeśli to mężczyzna korzysta z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego na dziecko, to może skorzystać z urlopu ojcowskiego.

W jakim terminie można skorzystać z tego uprawnienia?

Urlop ojcowski należy wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życiaMusi on się zakończyć najpóźniej do dnia ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.

O terminie wykorzystania urlopu decyduje sam zainteresowany. Oczywiście polecam uzgodnienie terminu z pracodawca, pamiętaj jednak, że pracodawca nie może decydować za Ciebie w jakim terminie powinieneś go wykorzystać.

Wymiar urlop ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze dwóch tygodni. Jest to 14 dni kalendarzowych, z uwzględnieniem również dni wolnych od pracy (wolnych weekendów, świąt itd). Wymiar tego urlopu jest niezależne od ilości urodzonych dzieci – tzn. jeśli urodzą się bliźniaki, trojaczki… zawsze przysługuje ojcu dzieci tylko dwa tygodnie na wszystkie dzieci.

Od nowelizacji z początku tego roku, pojawiła się możliwość podzielenie urlopu ojcowskiego na dwie części.

Przed zmianą ojciec mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego wyłącznie w całości.

Po zmianach wprowadzono zasadę, że każda z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.

Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że można wykorzystać ten urlop dwukrotnie w wymiarze 1 tygodnia (każda z części urlopu ojcowskiego może zostać przewidziana w wybranym przez pracownika – ojca momencie), bądź całościowo w wymiarze 2 tygodni.

Przykładowo: Pracownikowi urodziło się dziecko 10 października 2015 r.

Urlop ojcowski może zostać wykorzystany najpóźniej 09 października 2017r. Pracownik sam zadecyduje czy wykorzysta go w całości, przy czym najpóźniejszy możliwy termin, to czas między 26 września 2017r. a 09 października 2017r. lub w dwóch turach. Druga część urlopu ojcowskiego może zostać wykorzystana najpóźniej od 03 października do 09 października 2017r. 

Jakie dokumenty należy złożyć aby skorzystać z tego uprawnienia?

Przynajmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlop ojcowskiego należy złożyć wniosek o jego udzielenie.

Taki wzór wniosku, dla przykładu, poniżej załączam. Mam tylko jedną prośbę – jeśli z niego skorzystasz polub proszę profil bloga na Facebooku => Dziękuje

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU OJCOWSKIEGO

Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

Urlop ojcowski jest urlopem płatnym i nie ma wpływu na wymiar „normalnego urlopu”. Za czas urlopu ojcowskiego pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli urlop ojcowski nastąpi przed upływem tego okresu.

III. Urlop macierzyński, urlop rodzicielski dla ojca dziecka

Ojciec dziecka, może przejąć większą część urlopów przysługujących z tytułu narodzin dziecka.

Urlop macierzyński – kobieta ma obowiązek wykorzystać 14 z 20 tygodni podstawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Z pozostałej części może zrezygnować na rzecz ojca dziecka (w takim przypadku „mówimy” o tzw. urlopie tacierzyńskim”. Kobieta może powrócić do pracy pod warunkiem przedstawienia swojemu pracodawcy zaświadczenie z firmy zatrudniającej ojca potwierdzające, że to on rozpocznie bezpośrednio po jej rezygnacji korzystać z urlopu „tacierzyńskiego”.

Urlop rodzicielski – w przypadku tego uprawnienia jest już więcej możliwości. Może być tak, że ojciec dziecka zdecyduje się korzystać z całości tych uprawnień. Może skorzystać tylko z części uprawnień , może się nawet tak zdarzyć, że oboje rodzicie zdecydują się być na urlopie rodzicielskim.

Ważne w takim wypadku jest jednak umiejętne składanie wniosków (wnioski znajdziesz w moich poprzednich wpisach).

Więcej na temat możliwości podziału uprawnień między rodzicami przeczytasz w artykule:

Zmiany, zmiany, zmiany…. w uprawnieniach rodzicielskich

I ostatnia kwestia, którą warto zanotować – pracownik-ojciec objęty jest ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę, bądź rozwiązaniem stosunku pracy podczas swojej nieobecności spowodowaniem korzystaniem z urlopów związanych z narodzinami dziecka (z jednym wyjątkiem o którym pisałam tutaj) na równi z ochroną jaka przysługuje kobietom w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *