Bardzo duże zainteresowanie, moim poprzednim wpisem i załączonym tam wnioskiem o udzielenie dodatkowe urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, bardzo mnie ucieszyło i spowodowało nieodpartą chęć kontynuacji.

Poniżej zamieszczę również wniosek o udzielenie już samego urlopu rodzicielskiego wraz z jego krótkim opisem. Mam nadzieję, że również ta dawka wiedzy się Wam przyda.

I. Urlop rodzicielski – krótki opis

Zmiana kodeksu pracy, które weszła w życie z dnie 02 stycznia 2016r. tego roku, pozmieniała nam trochę zasad dotyczących urlopu rodzicielskiego. Opis zmian szeroko opisany we wpisach:

Zmiany, zmiany, zmiany…. w uprawnieniach rodzicielskich
Zmiany, zmiany, zmiany…. w uprawnieniach rodzicielskich cz. 2 urlop rodzicielski
Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich – cz. 3 – urlop ojcowski, urlop wychowawczy, opieka nad dzieckiem

Zachęcam do zapoznania się. Poniżej w kilku zdaniach podsumuje, to co trzeba wiedzieć na temat urlopu rodzicielskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego, uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie, obecnie wynosi:

do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

⇒ do 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Urlop we wskazanym wyżej wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.
Urlop rodzicielski w przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego jest urlopem fakultatywnym – pracownik nie ma obowiązku wykorzystywania pełnego wymiaru tego urlopu, może go wykorzystać tylko w części, bądź w ogóle z niego nie korzystać.

Aby z niego skorzystać, koniecznym warunkiem jest, wykorzystanie pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz rozpoczęcie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nawet 1 dzień przerwy spowoduje utratę uprawnień do skorzystania z niego.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy – rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać 32 albo 34 tygodni, zależnie od liczby urodzonych dzieci

Od 2.1.2016 r. urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, w wymiarze wielokrotności tygodnia.
Jednak urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie późniejszym czyli nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego

Za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego będzie Ci przysługiwał zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru (o innej możliwości wypłacania zasiłku za ten okres pisałam w uwagach do wniosku, który możesz znaleźć tutaj).

II. Jak uzyskać urlop rodzicielski? Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego – wzór

W celu skorzystania z tego uprawnienia musisz złożyć wniosek do pracodawcy, z prośbą o jego udzielenie.

Powinien on zostać złożony w odpowiednim terminie – co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem (lub przed rozpoczęciem kolejnej jego części).

Jeśli złożysz taki wniosek w odpowiedniej formie i we właściwym terminie pracodawca nie będzie Ci mógł odmówić jego udzielenia, będzie on bezwzględnie wiążący dla pracodawcy.

Jeżeli nie dotrzymasz tego terminu, to pracodawca może Ci udzielić urlopu rodzicielskiego (choćby z dnia na dzień), ale zależy to już tylko od jego dobrej woli. Pracodawca nie ma bowiem ustawowego obowiązku uwzględnienia spóźnionego wniosku. Natomiast wniosek złożony w formie pisemnej i w ustawowym terminie jest wiążący dla pracodawcy.

Umieść też we wniosku o udzielnie urlopu rodzicielskiego oświadczenie drugiego rodzica o tym czy  zamierza korzysta z urlopu rodzicielskiego, jeśli tak to  w jakim okresie.

Poniżej wzór wniosku dla Ciebie, możesz z niego śmiało korzystać, jeśli Ci się przyda. Jednakże, żeby go pobrać musisz polubić profil bloga na Facebooku 🙂 Oczywiście nic nie musisz ale jeśli to uczynisz będzie mi bardzo miło => Dziękuje

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU RODZICIELSKIEGO [pobrano: 8401 razy]

III. Praca i urlop rodzicielski  jednocześnie – też tak możesz

Przepisy przewidują możliwość łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy.

W tym celu należy złożyć wniosek do pracodawcy o chęci łączenia wykonywania pracy w czasie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu rodzicielskiego, podać w nim wymiar czasu pracy, w jakim zamierzasz pracować i okres przez jaki zamierzasz łączyć korzystanie z urlopów z pracą w takim wymiarze (oczywiście nie może być on dłuższy od okresu jaki przysługuje na dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski).

Możesz pracować w tym okresie w wymiarze nie większym niż połowa pełnego wymiary czasu pracy, na pozostałą część będzie udzielany urlop rodzicielski..

Uwaga!
Wniosek taki nie jest bezwzględnie wiążący dla pracodawcy. Pracodawca może odmówić uwzględnienia takiego wniosku, ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *