Otrzymałeś decyzję ZUS w zakresie żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami?

Koniecznie zapoznaj się z tym artykułem!

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadziła spore zmiany w tym zakresie. Niestety niekorzystne.

I. Odsetki dla ZUS od nienależenie pobranych świadczeń  – jak było kiedyś?

Dotychczas utrwalony był pogląd, że odsetki od nienależnie pobrane świadczenia powinny być liczone dopiero od dnia wydania decyzji, a nie od faktycznej daty pobrania świadczeń.

Przykład?

Jeżeli w sierpniu 2021 roku otrzymałeś decyzję ZUS zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od dnia ich pobrania – mogłeś z powodzeniem odwołać się od decyzji ZUS w zakresie odsetek.

Przyjmowano, że żądanie zwrotu świadczenia musi się odbyć w drodze wydania decyzji administracyjnej (decyzji ZUS) i dopiero od momentu jej skutecznego doręczenia na osobie zobowiązanej ciążył obowiązek jej zwrotu. Ta data aktywizowała również wcześniej nie istniejący obowiązek odsetkowy, będący należnością wtórną.

Inaczej mówiąc żądanie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia następowało przez doręczenie decyzji i żądanie to stawało się wymagalne w dacie doręczenia decyzji, a nie w czasie spełniania świadczenia. W rezultacie z tą chwilą następowała też wymagalność roszczenia o odsetki, gdyż od tej chwili dłużnik pozostawał w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia głównego.

Przekładając to na prostszy język: odsetki były należne dopiero od doręczenia Ci decyzji zobowiązującej do zwrotu świadczenia.

Jeśli już otrzymałaś/eś, przed nowelizacją, taką decyzje gdzie odsetki są liczone od dnia jej wydania – to dla Ciebie sytuacja pozostaje bez zmian.

II. Odsetki dla ZUS od nienależenie pobranych świadczeń – jak jest teraz?

Aktualnie na skutek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 18 września 2021 roku), osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Odsetki są naliczane od dnia następującego po dniu wypłaty świadczenia do dnia spłaty.

Przykład?

Jeżeli w grudniu 2021 roku otrzymałeś decyzję dotyczącą pobrania nienależnego świadczenia za wrzesień 2020 roku, które wypłacono Ci 20 października, odsetki zostaną naliczone od 21 października 2021 roku aż do dnia zapłaty.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy należności zostaną zwrócone w terminie wskazanym w decyzji zobowiązującej do zwrotu (czyli wtedy kiedy nie odwołasz się z od decyzji ZUS, tylko się z nią pogodzisz i zapłacisz wskazaną kwotę nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami). Wówczas nie nalicza się odsetek od spłaconych należności za okres od dnia przypadającego po dniu wydania decyzji do dnia spłaty.

Owa nowelizacja nie jest napewno korzystna dla Ubezpieczonych. Niejednokrotnie ZUS weryfikuje pobieranie świadczeń po roku, dwóch, trzech. Jeśli w takiej sytuacji zakwestionuje prawo do zasiłku, to niestety będzie też dochodził sporej kwoty odsetek.

Z doświadczenia powiem, że nie zawsze winny w takiej sytuacji jest ten kto owe świadczenie pobierał. Bardzo często świadczenia pobieranie są w dobrej woli, bez wprowadzenia wcześniejszego ZUSu w błąd, w niezawinionej nieświadomości.

Odpowiedzialność za taki stan rzeczy, jest w takiej sytuacji przerzucona jest tylko na barki osoby fizycznej.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika specjalizującego się w ZUS, napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Nick Hillier on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Serdecznie polecam usługi Pani Mecenas.Profesjonalna,empatyczna,skuteczna. Pozostaję z szacunkiem i wdzięcznością Teresa Markowska

  Teresa Drywa Avatar Teresa Drywa

  Błyskawicznie dostałam obszerną, merytoryczną, a jednocześnie zrozumiałą opinię prawną w odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Jestem pod wrażeniem. Nie żałuję żadnej złotówki, wydanej jako wynagrodzenie. Na pewno warto skorzystać z usług kancelarii Pani Katarzyny Klemby. Ja na pewno do Pani wrócę, jeśli zaistnieje taka konieczność.

  Monika Tyczyńska Avatar Monika Tyczyńska

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *