W artykułach na blogu przedstawiłam już pokrótce rewolucję w zasiłkach dla przedsiębiorców obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Zmian i związanych z nimi pytań jest bardzo dużo tak więc dziś nadszedł czas na przedstawienie obowiązujących zasady kompleksowo w trzech kolejnych wpisach, które pojawią się dzień do dniu.

Ustawa nowelizująca w sposób znaczący zmieniła podstawy zasiłków osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nie ma co ukrywać, że obecnie o wysokie zasiłki chorobowe, macierzyńskie, jest dużo trudniej, jednakże nie jest to niemożliwe.

Najważniejsze to wiedzieć jak kształtuje się rzeczywistość i dokonywać trafnych decyzji. Pomogę Wam takie podjąć.

Jest to dość skomplikowana regulacja, dlatego podam przykłady wraz z omówieniem i obliczeniami.

I. Dlaczego doszło do zmian i jak było do tej pory?

Cel był jasny i przez nikogo nie ukrywany – dążenie do likwidacji pobierania zasiłku w bardzo wysokiej wysokości po krótkim np. jedno- dwumiesięcznym czasie opłacania składek na wysokim poziomie.

Zacznijmy od tego jak było do tej pory.

icon

Przykład nr 1: Pani Anna od dniu 1 sierpnia 2015r., a więc przed wejściem w życie nowelizacji ustawy zasiłkowej zaczęła prowadzić działalność gospodarczą i w tym dniu zgłosiła się również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłaciła składkę od zadeklarowanej podstawy w wysokości 8 000,00 zł. W dniu 10 września 2015r. Pani Anna urodziła dziecko i wystąpiła z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Ile on wynosił? Policzmy.


8 000zł – (8 000 zł x 13,71%) = 8 000 zł – 1096,80 zł = 6 903,20 zł – załóżmy, że zasiłek był wypłacany w wysokości 100% podstawy wymiaru przez okres urlopu macierzyńskiego.


Potrącenie podatku dochodowego w wysokości 18%: 6 903,20 zł – 6903,20 zł * 18 % = 6 903,20 zł – 1 242,57 zł = 5 660,63 zł


Odpowiedź: Pani Anna otrzyma świadczenie w wysokości 5 660,63 zł przez pierwsze 6 miesięcy korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Co pocieszające dla Pani Anny z przykładu uzyskana wysoka podstawa zasiłku w 2015 roku będzie z nią również w 2016 roku będzie w tej samej wysokości.

Jeśli przedsiębiorca nabył prawo do zasiłku przed 01 stycznia 2016 r., to świadczenie to będzie wypłacane na starych zasadach do czasu, aż nie wystąpi przerwa między zasiłkami (bez względu na ich rodzaj) trwająca trzy pełne miesiące kalendarzowe.

Wysoki zasiłek macierzyński, chorobowy był wiec dość łatwo osiągalny, przy niedużych nakładach finansowych. Tak łatwo już w obecnym stanie prawnym nie jest. I trzeba to jasno powiedzieć. Z wyjątkiem jednej sytuacji, która opisana jest tutaj: wysoki zasiłek dla przedsiębiorcy nadal możliwy.

II. Zasiłek chorobowy i macierzyński dla przedsiębiorców od 01.01.2016 – czyli jak wyglądają nowe zasady ustalania podstawy zasiłków dla m.in przedsiębiorców?

Zasada:

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy ubezpieczenia, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi kwota zadeklarowana, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, stanowi suma:

 • przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składek, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, oraz liczby tych miesięcy.

Tak, tak wiem, że zapis brzmi strasznie i ciężko go zrozumieć, nawet prawnikom. Prześledźmy więc go na przykładzie.

icon

Przykład nr 2: Pani Anna zaczęła prowadzić działalność gospodarczą w od 01 lutego 2016 r. Przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, zgłaszając się z kodem 05 10 … . W kwietniu urodziła dziecko. Opłacała składki na ubezpieczenie chorobowe od zadeklarowanej kwoty 9 000,00 zł. W jakiej wysokości otrzyma zasiłek macierzyński? Najniższa podstawa wymiaru składek w 2016 r. wynosi 2433 zł.


Obliczenie podstawy zasiłku macierzyńskiego według nowych zasad przedstawia się następująco:


Krok 1. wyliczamy najniższą przeciętną podstawę:


(2433 zł – 2433 x 13,71%) x 2 : 2 = 2099,43 zł


Jest to suma wyliczeń uwzględniająca najniższą podstawę wymiaru składek, po odliczeniu kwoty składek społecznych, odpowiadających 13,71%


Krok 2. wyliczamy nadwyżkę z tytułu opłacania składek:



 • 9000 zł – 2433 zł = 6567 zł

 • 6567 zł – 13,71% = 6567 zł – 900,33 zł = 5666,67 zł

 • 5666,67 zł x 2 = 11 333,34 zł

 • 5666,67 zł : 2 = 5666,67 zł

 • wyliczamy iloczyn 1/12 kwoty nadwyżki i miesięcy podlegania ubezpieczeniu ( 5666,67 zł : 12) x 2 = 944,44 zł


Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wyniesie:



 • 2099,43 zł + 944,44= 3043,87 zł = 100% podstawy wymiaru;

 • 3043,87 zł * 80% = 2435,10 zł = 80% podstawy wymiaru.


Odpowiedź: Po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18% Pani Anna będzie pobierać zasiłek macierzyński przez cały rok w wysokości:


2435,10 zł – 18% = 1996,78 zł

Szybki zaś sposób na obliczenia podstawy, taki na skróty, taki którego nikt inny nie odważy Ci się zdradzić – jest dużo łatwiejszy.

Jeśli opłacisz dwie  wyższe podstawy, to brakuje Ci jeszcze 10 miesięcy (do koniecznej ilości 12 miesięcy), tak więc za te 10 miesięcy bierzesz najniższą podstawę.

Na powyższym przykładzie:

2*9000 + 10* 2433 = 42 330 / 12 = 3527,50
3527,500 -13,71% – 18% = 2435 (kwota 100% zasiłku chorobowego w ciąży)
2435 * 80% = 1996,78 (identyczny wynik jak w ciężkich wyliczeniach z przykładu.)

Tylko nie zdradzajcie nikomu tego magicznego sposobu 😉 Niech to będzie nasza tajemnica.

Podsumowując:

III. Czy to się w ogóle opłaca. Czy wysoki zasiłek macierzyński nadal jest możliwy?

Decydując się na założenie działalności gospodarczej i faktyczne jej prowadzenie oraz zadeklarowanie i opłacenie dwóch wysokich składek, np. od podstawy 9000,00, może umożliwić nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego, płatnego cały rok w wysokości 1996,78

Jeśli zmienimy trochę proporcję i ustalimy, że osoba która rozpocznie działalność gospodarczą (lub zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – do którego z tytułu prowadzenia działalności wcześniej nie podlegała) i opłaci 6 składek społecznych od najwyższej podstawy ubezpieczenia chorobowego, która w 2016 roku wynosi 10 137,5 otrzyma zasiłek macierzyński płatny cały rok w wysokości około 3561,00 złotych.

Koszt jaki poniesie to 6 x 3758,01 = 22 548,06

Zasiłek macierzyński przez cały rok, który ubezpieczona pobierze to około 42 741,00

Do tego dochodzi fakt, że koszt składek pomniejszy należny do zapłaty podatek dochodowy oraz fakt, że legalnie może rozwijać swoją działalność gospodarczą zarówno przed porodem, jak i po. Poza tym inwestycja w podniesienie wysokości podstawy zasiłku może również owocować w okresie późniejszym po okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Plusów jest nadal dużo ale tylko wtedy gdy ktoś naprawdę chce założyć działalność celem jej faktycznego prowadzenia, a nie tylko celem uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Powyższe obowiązuje jeśli ktoś nie korzysta z preferencyjnego ZUS, w przypadku zdecydowania się na jego korzystanie sytuacja podstawy zasiłku kształtuje się mniej korzystnie.

W takiej sytuacji najniższą podstawą wymiaru zasiłku będzie kwota preferencyjnego ZUS, czyli w tym roku kwota 555,00 zł, powiększana przez ewentualną nadwyżkę wynikająca z opłacania składek od wyższych podstaw.

W takim przypadku, przy opłaceniu 6 najwyższych składek zasiłek macierzyński 80% będzie wynosił około 3026,00

Jeśli zaś nie przekonuje Cię to co powyżej napisałam, zawsze zostaje możliwość pobierania 1000,00 zł od Państwa, bez wykazywania jakiejkolwiek aktywności zawodowej. O świadczeniu wychowawczym napisałam we wpisie, który znajdziesz tutaj.

Kończąc ten ciężki gatunkowo wpis, należy szczerze stwierdzić, iż przepisy są dużo mniej korzystne, niż te obowiązujące do tej pory, jednakże chyba najgorsze co można zrobić, to wykazać się zrezygnowaniem i nie poszukiwaniem rozwiązania, które umożliwi uzyskanie satysfakcjonującego zasiłku macierzyńskiego, w obecnej rzeczywistości.

Są to ważne decyzję więc naprawdę warto rozważyć wszechstronnie wszystkie możliwości.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Prywatnie jeśli mogę sobie pozwolić na pewną dygresję powyższy wpis bardzo ciężko się pisało, niezmiernie ciężko wyjaśnić jest nowy stan prawny w zakresie obliczania podstaw zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla przedsiębiorców.

W kolejnym wpisie dalsza część zmian. Postaram się przybliżyć zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców, którzy posiadają krótszy niż 12-miesięczny okres ubezpieczenia chorobowego prowadzonej działalności, ale za to legitymują się dodatkowo innym tytułem ubezpieczenia.

Wówczas zasiłek ustalany jest jeszcze inaczej i bardzo korzystnie dla zainteresowanego. Zapraszam do zapoznania się z następnym artykułem. Znajdziesz go tutaj

  Skorzystaj z porady

  P. Katarzyno - nic dodać , nic ująć. To co ZUS wyrabia z ludźmi to jak sama Pani wie, i ja wiem, nie mieści się w głowie tym ludziom. Musimy o nich walczyć i walczymy, bo gdzie nie ma walki tam nie ma zwycięstwa. Dziękuję za pomoc klientom. Jesteśmy w jednej grupie walk o godność człowieka. ZUS w decyzjach mocny, w sądzie zazwyczaj nikogo nie ma z tej instytucji. Sami z siebie robią niekiedy farsę, nie wspominając o szarpaniu wizerunku urzędu, ale nic o nas bez nas. Polecam Panią Katarzynę od wschodu do zachodu i od północy do południa Polski. Pracujemy na efekty a te przychodzą z czasem. Jeśli potrzebujecie Państwo zbroi na walkę z ZUS - szukajcie w Łodzi :)

  Paweł S Avatar Paweł S

  Polecam Panią Katarzynę, szczegółowo odpowiedziała na wszystkie moje pytania i rozwiała wszelkie wątpliwości.

  Małgorzata Musiał Avatar Małgorzata Musiał

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *