Ostatnio dostaję wiele zapytań w sprawie kontroli przeprowadzanych przez ZUS względem przedsiębiorców.

ZUS kontroluje przedsiębiorców ostatnio na wysoką skalę i z różnych stron weryfikuje poprawność wykorzystywania zwolnień lekarskich. Oczywisćie wszyscy zgodzimy się z tym, że zwolnienia lekarskie powinny być właściwie wykorzystywane przez ubezpieczonych, jednakże kreatywność w ostatnim czasie ZUS nawet mnie zaskakuje, delikatnie mówiąc.

Raz weryfikuje czy przypadkiem w trakcie zasiłku chorobowego, przedsiębiorca jednoosobowy nie wykazywał przychodów, a jeśli tak to czy osobiście nie świadczył pracy w trakcie korzystania z zasiłku chorobowego.

Po drugie, ZUS weryfikuje nawet zasiłki opiekuńcze na chore dzieci, sprawdzając czy Twoje dziecko nie chodziło do przedszkola w trakcie pobierania na nie zasiłku opiekuńczego.

Najczęściej jednak weryfikuje przede wszystkim istnienie tytułu do ubezpieczeń, w szczególności sprawdzając czy aktywnie działalność była prowadzona w trakcie zasiłku macierzyńskiego czy też w okresach pomiędzy korzystaniem ze zwolnień lekarskich. I niejednokrotnie kwestionuje faktyczne prowadzenie działalności, bardzo często wykluczając z ubezpieczeń z datą wsteczną (cofająć się o rok, dwa lata lub dłużej).

Dlaczego i na co zwrócić uwagę? Opowiem o tym w dzisiejszym wpisie.

O kontrolach ZUS-u pisałam również w tym wpisie:

Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez ZUS


I. W jakich sytuacjach ZUS przeprowadza kontrole?

Na początku wstepnie zasygnalizowałam przypadki leżące w zainteresowaniu ZUS. W artkule omówię dziś dwie najczęstsze sytuacje, w których należy się spodziewać kontroli ZUS.

Po pierwsze, jeśli przedsiębiorca korzystał z zasiłku chorobowego, następnie macierzyńskiego, i wystąpił w dalszej kolejności o wypłatę kolejnych zasiłków. Granicą czasową jest ostatni dzień pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jeśli następnie przedsiębiorca występuje o wypłatę zasiłku chorobowego, powinien oswoić się z myślą o możliwej kontroli ZUS.

Po drugie, w razie ustania zbiegu tytułu do ubezpieczeń i wystąpienia o wypłatę zasiłku. Przykładowo, jeśli ustał stosunek pracy przedsiębiorcy, i niedługo później przedsiębiorca występuje o wypłatę zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, ZUS bada, czy działalność była prowadzona w okresie łączenia pracy na etacie z prowadzeniem firmy i po ustaniu zatrudnienia.

Bardzo często powodem wszczęcia kontroli jest posiadanie przez Ubezpieczoną / Ubezpieczonego wysokiej podstawy zasiłku.

II. Czy pobieranie zasiłku chorobowego bądź macierzyńskiego świadczy o ustaniu statusu przedsiębiorcy i tytułu do ubezpieczeń?

Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom, o ile działalność jest faktycznie prowadzona:

Skoro obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą wynika z faktycznego prowadzenia tej działalności, to w konsekwencji o wyłączeniu z tego ubezpieczenia decyduje faktyczne zaprzestanie tej działalności.

O istnieniu obowiązku ubezpieczenia decydują konkretne okoliczności sprawy, w których dokonywana jest ocena, czy w danym okresie działalność rzeczywiście była wykonywana.

W toku takiej kontroli należy zatem przedstawić wszelkie dokumenty świadczące o rzeczywistym świadczeniu usług, w szczególności dokumenty rozliczeniowe czy umowy o współpracy.

Co zrobić z miesiącami, w których działalność nie była prowadzona, a przedsiębiorca nie osiągnął zysków, ponieważ korzystał z zasiłków?

Właśnie tę okoliczność trzeba podkreślić – że wskutek korzystania z zasiłków, niemożliwe było świadczenie usług, a co za tym idzie, działalność nie przynosiła zysków.

Przecież w trakcie pobierania zasiłku chorobowego podejmowanie jakiejkolwiek aktywności zawodowej jest zabronione:

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia(art. 17 ustawy zasiłkowej).

Natomiast, co prawda, prowadzenie działalności w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego jest dozwolone, to jednak substytutem zarobków jest zasiłek macierzyński. W tym okresie czynne świadczenie usług jest tylko i wyłącznie wolą mamy – przedsiębiorcy.

III. Podsumowanie – ZUS kontrola- never ending story

Drogie Mamy – Przedsiębiorczynie, bo kontrole dotykają głównie Was, wiem, że list z ZUS wszczynający postępowanie może i budzi obawy. Jednakże postaraj się na chłodno do tego podejść. W toku kontroli należy przedstawić dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w kontrolowanym przez ZUS okresie, oczywiście z rozwagą je zlożyć. Nie przejmujcie się tym, że ZUS kontroluje okres, w którym pobierałyście zasiłki.

Oprócz przedłożenia żądanych dokumentów, przygotuj pismo, w którym wskażesz, że działalność nie była czynnie prowadzona, bowiem w trakcie pobierania zasiłku chorobowego zabraniały tego przepisy, a okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wcale nie musi być wykorzystany na prowadzenie działalności.

Praktyka pokazuje, iż są to trafne argumenty, chociaż pozytywne rozstrzygnięcie niekiedy niestety zapada dopiero po złożeniu odwołania od niekorzystnej decyzji ZUS, w toku postępowania sądowego.

Tytułem ostatecznego podsumowania, podzielę się tytułem wiadomości, który wysłała do mnie moja Klientka, korzystała z moich usług trzy lata temu i obecnie ponownie napisała, tytułując mail słowami: „Zus never ending story„. I to stety i niestety dobre podsumowanie dzisiejszego wpisu.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *