Rząd naszych zachodnich sąsiadów niedawno przyjął projekt ustawy imigracyjnej, której głównym zadaniem jest ułatwienie podejmowania pracy przez obywateli państw trzecich tj. obywateli Państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jaki wpływ będzie miało powyższe na sytuację polskich pracodawców? Od kiedy? I czy mają się czego obawiać polscy przedsiębiorcy?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

I. Co planują Niemcy w zakresie otwierania rynku pracy dla obywalteli Ukrainy?


W październiku 2018 roku niemiecki rząd zatwierdził główne postulaty ustawy imigracyjnej, natomiast już w grudniu przyjął projekt w/w ustawy.

Projekt przewiduje istotne złagodzenie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia osób spoza Unii Europejskiej.

Tym samym projekt dotyka licznej grupy obywateli Ukrainy, którzy dotychczas szukali lepszego życia w Polsce.

Po dokonaniu zmian w Niemczech specjaliści prognozują znaczne zainteresowanie obywateli Ukrainy pracą na tamtejszym rynku pracy. Powyższe przypuszczenia wydają się nie budzić wątpliwości – nasi zachodni sąsiedzi gwarantują wyższe wynagrodzenie za analogiczną jak w Polsce pracę.

Przepisy zapowiadały bardzo liberalne podejście do kwestii zatrudniania cudzoziemców – szybsze i wydajniejsze obsługiwanie imigrantów, sprawniejsze procedury uznawania kwalifikacji. Przepisy dotyczą jednak wybranej grupy cudzoziemców – pracowników wykwalifikowanych.

Chodzi w tym przypadku o pracowników, którzy np. posiadają wykształcenie zawodowe lub inne wymagane kwalifikacje. Przede wszystkich będą oni mieli możliwość uzyskania zezwolenia na wjazd do Niemiec, oczywiście ograniczony czasowo, w celu poszukiwania pracy.

Oznacza to, iż obywatele Państw spoza Unii Europejskiej będą mogli po uzyskaniu zezwolenia wjechać na terytorium Niemiec, a następnie dopiero na miejscu rozejrzeć się za adekwatną do swoich kompetencji pracą.

Niemcy dotychczas korzystali z usług fachowców z terenu Unii Europejskiej, teraz zamierzają korzystać z usług wykwalifikowanych pracowników spoza Unii Europejskiej – jak bowiem wyczytać można z informacji podawanych przez DIHK – Niemiecką Izbę Przemysłowo – Handlową na niemieckim rynku pracy brakuje ok. 1,6 mln specjalistów.

Ułatwieniem procedury zatrudniania cudzoziemców w Niemczech jest również, zgodnie z projektem ustawy, zniesienie obowiązku tzw. testu rynku pracy, czyli procedury udowadniającej, że niemiecki pracodawca na dane stanowisko nie ma chętnych „niemieckich pracowników” i dlatego sięga po zatrudnienie obcokrajowca.

II.Od kiedy planowane jest otwarcie rynku pracy w Niemczech dla obywateli Ukrainy?

Na szczęście dla polskich przedsiębiorstw zapowiadane na ten rok szersze otwarcie niemieckiego rynku pracy dla fachowców spoza Unii, w tym z Ukrainy, przesunęło się w czasie.

Nowe regulacje ułatwiające pracę w Niemczech wejdą w życie dopiero  najwcześniej na początku 2020 r. Będą też podobno bardziej restrykcyjne, niż zapowiadano.

III. Czy planowane zmiany w prawie niemieckim wpłyną na procedurę oddelegowania?

O szczegółowej procedurze oddelegowywania pracowników ukraińskich do Niemiec mogli się Państwo już zapoznać w poprzednich wpisach na blogu:

Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech
Odpowiedź na to pytanie zapewne poznamy w praktyce.

Jednak z obecnego brzmienia przepisów wynika, iż nowe regulacje dotyczyć będą zatrudniania bezpośredniego pracowników ukraińskich przez niemieckich pracodawców – tym samym nie będą odnosiły się do pracowników oddelegowywanych przez polskiego pracodawcę do pracy w Niemczech.

Postawić więc można wniosek, że możliwym będzie delegowanie pracowników ukraińskich przez polskiego pracodawcę do Niemiec bez wizy VanderElst – jednak jest to jedynie stanowisko wstępne.

Należy uzbroić się w cierpliwość i zaczekać jaki ostatecznie kształt przyjmą niemieckie regulacje imigracyjne, oraz jak potoczy się ich los w praktyce.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  bardzo ok

  Bartek Billik Avatar Bartek Billik

  Rzetelna, profesjonalna, życzliwa i bardzo kontaktowa. Gorąco zachęcam osoby w potrzebie, do skorzystania z jej porad i usług. Pani Mecenas mój problem wyjaśniła mi bardzo wyczerpująco i poparła rzetelnymi przykładami. Współpracę oceniam na wysokim poziomie, a my z niecierpliwością czekamy na dalsze kroki w Sądzie. Bardzo dziękuję Pani Mecenas za wsparcie. Beata z Patrykiem

  Beatka Reszetko Avatar Beatka Reszetko

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *