Delegowanie obywateli Ukrainy do pracy w Niemczech

W ostatnim czasie wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie obywateli Ukrainy do pracy na terytorium Polski. Coraz częściej są to też osoby wysoce wykwalifikowane.

Problem pojawia się jednak wówczas, gdy polski przedsiębiorca postanawia oddelegować taką osobę do czasowej pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej np. Niemiec.

Co wówczas zrobić? Jakich formalności należy dopełnić?

Tego dowiesz się po przeczytaniu niniejszego artykułu.

I. Czy możliwe jest delegowanie pracownika – cudzoziemca na terytorium innego państwa UE?