W ostatnim czasie wielu pracodawców decyduje się na zatrudnienie obywateli Ukrainy do pracy na terytorium Polski. Coraz częściej są to też osoby wysoce wykwalifikowane.

Problem pojawia się jednak wówczas, gdy polski przedsiębiorca postanawia oddelegować taką osobę do czasowej pracy na terytorium innego państwa Unii Europejskiej np. Niemiec.

Co wówczas zrobić? Jakich formalności należy dopełnić?

Tego dowiesz się po przeczytaniu niniejszego artykułu.

I. Czy możliwe jest delegowanie pracownika – cudzoziemca na terytorium innego państwa UE?

Możliwość delegowania pracowników do świadczenia pracy na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zależy głównie od spełnienia warunków przewidzianych przez inne państwo członkowskie, w omawianym przypadku Niemcy.

Trzeba więc sięgnąć do wewnętrznych regulacji danego państwa, aby przekonać się, czy wymagana jest wiza.

Nie ma przeciwwskazań aby polski pracodawca zatrudniający pracowników zza wschodniej granicy, wysłał ich do Niemiec w celu czasowego wykonywania tam pracy.

Jednak oddelegowanie powinno odbyć się na podstawie wizy Vander Elst. Wówczas taki pracodawca nie musi się starać o inne zezwolenia czy pozwolenia.

Oczywistym jest, iż w UE naczelną wolnością jest swoboda świadczenia usług. Wszelkie ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii są zakazane w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii mających swoje przedsiębiorstwo w państwie członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia, nie dotyczą zaś obywateli tzw. państw trzecich np. Ukrainy.

Niemcy wprowadziły wewnętrzne przepisy regulujące dopuszczalność delegowania obywateli krajów trzecich do Niemiec przez pracodawcę z drugiego kraju członkowskiego.

II. Jak legalnie oddelegować pracownika Ukrainy do pracy w Niemczech?

Powyższe oznacza, iż polski pracodawca może delegować pracownika z Ukrainy do Niemiec na podstawie tzw. wizy Vander-Elst, o którą to musi wnieść osobiście obywatel Ukrainy.

Wizę taką uzyskuje się spełniając m.in. następujące warunki:

⇒ obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, jest ubezpieczony i ma opłacone składki na ubezpieczenia społeczne,

⇒ obywatel Ukrainy ma zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą,

⇒ polski pracodawca ma zawartą umowę z niemieckim odbiorcą usługi,

⇒ świadczenie pracy na terenie Niemiec nie jest jedynym celem zatrudnienia obywatela Ukrainy przez polskiego pracodawcę.

Pracownik musi być więc w szczególności na stałe zatrudniony u polskiego pracodawcy i jedynie okazjonalnie wykonywać zlecenia w Niemczech. Jego głównym miejscem świadczenia pracy musi być Polska. Wiza nie zostanie wydana pracownikowi zatrudnionemu jedynie w celu delegowania do Niemiec.

Wyjątkowo obywatele Ukrainy posiadający  w Polsce „pobyt rezydenta długoterminowego UE“ mogą zostać oddelegowani do pracy w Niemczech na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w okresie 12 miesięcy bez wizy „Vander Elst“.

III. Jak uzyskać wizę Vander Elst? Gdzie się zgłosić?

Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko i wyłącznie z kompletem dokumentów.

Każdy dokument przedkładamy w oryginale oraz dwoma kopiami.

Wniosek składamy w Ambasadzie Niemiec w Warszawie osobiście, nie są przyjmowane wnioski wysłane pocztą.

Inne Ambasady Niemiec na terytorium Polski nie mają uprawnień do wydawania wiz. Za rozpatrzenie wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 75 euro (uiszczamy jej równowartość w złotych polskich).

Jakie dokumenty powinno się złożyć?

 • dwa wnioski w języku niemieckim, własnoręcznie podpisane;
 • aktualne fotografie biometryczne;
 • paszport;
 • dokument potwierdzający posiadania zezwolenia na pobyt i pracę;
 • umowa między firmą świadczącą usługę a przedsiębiorstwem trzecim w państwie UE;
 • zaświadczenie firmy świadczącej daną usługę;
 • dowód ubezpieczenia na wypadek choroby (dokument A1 oraz karta EKUZ);

Poza powyższymi wymaganiami pracodawca powinien spełnić ogólne przesłanki dla oddelegowania pracownika do pracy w innym kraju, o których też zapewne z czasem napiszę na blogu.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Bardzo serdecznie poleca współpracę z p.Katarzyną Klembą . Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w sprawach związanych z ZUS-em Pani Mecenas jest rzeczowa i profesjonalna. Na każde pytanie odpowiada wyczerpująco i tak , żeby klient zrozumiał każdą zawiłość prawną. Nie ma się poczucia, że jest się pozostawionym z problemem. Moja sprawa została załatwiona pozytywnie za co bardzo dziękuje.

  Zbigniew Wajszczuk Avatar Zbigniew Wajszczuk

  Przemiła, cierpliwa, profesjonalna i przede wszystkim skuteczna obsługa. Z całego serca polecam.

  Dominika Kwatek-Karwacka Avatar Dominika Kwatek-Karwacka

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *