W obecnej rzeczywistości poważnie trzeba się zastanowić, w jakiej formie prawnej rozpocząć działalność gospodarczą.

Zależy Ci w końcu na wybraniu najkorzystniejszego finansowo rozwiązania.

Jeśli zakładasz pozarolniczą działalność gospodarczą możesz skorzystać z półrocznej ulgi na start i dziś jej poświęcimy artykuł.

I. Ulga na start – co to jest?

Ulga na start to 6-miesięczne zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. Możesz z niego skorzystać w ciągu pierwszych 6 pełnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym okresie nie podlega się ubezpieczeniom społecznym, a więc nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne. W 2023 r. to oszczędność w granicach:

– około 1400,00 zł w przypadku oskładkowania na zasadach ogólnych i

– około 330,00 zł w przypadku oskładkowania na preferencyjnych warunkach (opłacania składek od podstawy wynoszącej co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Więcej o warunkach korzystania z ulgi na start napisałam w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/jak-placic-mniej-na-skladki-zus-ulga-na-start-i-maly-zus/ i

https://e-prawopracy.pl/ulga-na-start-czy-z-niej-korzystac-czy-zas-moze-jest-pulapka/

II. Jak skorzystać z ulgi na start?

Do ubezpieczeń społecznych należy się zgłosić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Z racji tego, że ulga na start to rozwiązanie, w trakcie którego nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, a jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu, w 7-dniowym terminie należy przekazać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Na tym formularzu podajesz m.in. kod tytułu ubezpieczenia, czyli 054000, i datę powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że zgłoszenie możesz przekazać przy okazji rejestracji firmy w CEIDG.

Możesz spotkać się też w Internecie z takim stwierdzeniem, że ulga na start należy Ci się automatycznie wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Nie jest to prawdą. Żeby skorzystać z ulgi na start, musisz się do niej zgłosić, czyli przesłać do ZUS formularzu ZZA.

III. Czy można zgłosić się wstecznie do ulgi na start?

Co do zasady – nie.

Zgłoszenie należy przekazać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli złożysz ZUS ZZA po upływie tych 7 dni, ZUS uzna, że:

⇒ prawo do ulgi na start przepadło,

⇒ a Ty podlegasz ubezpieczeniom społecznym na preferencyjnych warunkach (kod 057000), czyli powinieneś(-aś) opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek wynoszącej co najmniej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Do takiego samego wniosku ZUS dojdzie, jeśli dokonasz korekty zgłoszenia do ubezpieczeń z kodem 054000 po upływie 7-dniowego terminu.

Jednak, musisz wiedzieć, że trafiają do sądu sprawy dotyczące właśnie zgłoszenia się do ulgi na start po upływie 7-dniowego terminu.

IV. Korzystny wyrok Sądu Najwyższego

W lipcu 2023 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok właśnie w odniesieniu do takiego stanu faktycznego:

– przedsiębiorca założył działalność gospodarczą i wykonywał ją od 21 stycznia 2019 r.,

– przedsiębiorca omyłkowo zgłosił się w terminie 7 dni od 21 stycznia 2019 r. do ubezpieczeń z kodem 057000,

– w lutym 2019 r. otrzymał od księgowej informację, w jakiej kwocie ma opłacić składki i okazało się, że kwota składek obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,

– przedsiębiorca chciał korzystać z ulgi na start i nie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, wobec czego dnia 8 lutego 2019 r. wyrejestrował się z ubezpieczeń składając druk ZWUA z kodem 057000 i zgłosił się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem 0540 00 właściwym dla osoby korzystającej z ulgi na start,

– zgłoszenie na druku ZUS ZZA zostało wysłane 8 lutego 2019 r., a więc przed terminem płatności składek za styczeń 2019 r., który przypadał na 10 lutego 2019 r., ale po upływie 7 dni liczonych od 21 stycznia 2019 r.

Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że nie można tylko literalnie odczytywać przepisów i przyjmować, że dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oznacza rezygnację z ulgi na start. W ocenie Sądu, ZUS bezpodstawnie pomija fakt, że ulga na start jest dedykowana początkującym przedsiębiorcom, którzy mogą popełniać błędy. Jeśli te błędy są korygowane nader szybko, czyli przed terminem płatności pierwszej składki, ZUS powinien uwzględniać korekty dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń.

Sąd Najwyższy sformułował taki wniosek:

Gdy przed upływem terminu płatności pierwszej składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca objęty zakresem zastosowania art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców orientuje się, że błędnie zgłosił się do ubezpieczeń społecznych i wbrew swojej woli zrezygnował w ten sposób z ulgi na start (a nie zamierzał od razu podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z preferencyjną podstawą obliczania składek na nie), dopuszczalne jest dokonanie korekty tego zgłoszenia. W konsekwencji takiej korekty przedsiębiorca wchodzący na rynek będzie mógł – w zamian za rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej – korzystać najpierw ulgi na start, a po upływie 6 miesięcy z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom przy preferencyjnej wysokości składki.

Jeśli ewidentnie ze stanu faktycznego wynika, że chciałeś(-aś) skorzystać z ulgi na start, a pierwotnie nie zgłosiłeś(-aś) się do ZUS z kodem 054000, aktualnie, istnieją szanse na skorygowanie Twojej sytuacji ubezpieczeniowej. 

W sytuacji gdy ZUS odmówi Ci tej możliwości i / lub wyda niekorzystną dla Ciebie decyzje, pamiętaj możesz odwołać się od decyzji ZUS.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Pełen profesjonalizm, niesamowita wiedza, doświadczenie, zaangażowanie i życzliwość. Polecam Panią Katarzynę z wielką przyjemnością.

  Andrzej Grabowski Avatar Andrzej Grabowski

  Bardzo dziękuję Kancelarii Pani Radcy Prawnej Katarzynie Klemba za fachowe przygotowanie indywidualnego sprzeciwu. Ogromna wiedza, nienaganna terminowość, dobry kontakt e-mailowy i telefoniczny. Jest to Kancelaria, którą poleciłabym każdemu. Sama osobiście na pewno skorzystam ponownie z usług tej Kancelarii .

  Anna “AWD” Wyszpolska-Dąbrowicz Avatar Anna “AWD” Wyszpolska-Dąbrowicz

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *