Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019r.

wysokość składek ZUS 2019

WYSOKOŚĆ SKŁADEK ZUS W 2019r.

Nieubłaganie zbliża się dla przedsiębiorców termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2019 r.

Składki jak co roku oczywiście są większe w porównaniu do poprzedniego roku. Co raczej nikogo z przedsiębiorców nie cieszy.

Poniżej zamieszczam informacje o wysokościach składek, jednakże nie ograniczę się tylko do podania ich wysokości, wyjaśnię też na co to wszystkie składki co do zasady „idą” i czy to wszystko ma sens.

Zrobimy to raz, a porządnie, czyli kompelksowo, czyli zgodnie ze stylem prezentowanym na blogu 🙂

I.

ZUS | Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy?

zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Temat przedsiębiorcy i ZUS był już wielokrotnie poruszany na blogu, w różnych kontekstach.

Dzisiaj odpowiem na pytanie, kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy?

Będzie to dobre kompendium wiedzy spinające wiele już artykułów poświęconych tej tematyce na blogu. .

Po pierwsze, przypomnę, że przedsiębiorca, inaczej niż pracownik, dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zatem, uzyskanie zasiłku chorobowego jest uzależnione od tego, czy:

⇒ przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego,

⇒ upłynął okres wyczekiwania oraz

⇒ przedsiębiorca opłaca terminowo składki na ubezpieczenie chorobowe.

Cofnięcie wydanego przez ZUS formularza A1 – czy jest możliwe?

ZUS A1

Co raz więcej można zauważyć problemów z zaświadczeniami A1.

Dokument ten potwierdza, że pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca działalność gospodarczą, podlega polskim ubezpieczeniom społecznym (płaci składki tylko w Polsce, nawet jeśli pracodawca skieruje go do pracy w innym kraju). Ma bardzo często kluczowe znaczenie dla opłacalności podejmowania działań gospodarczych.

Niestety ZUS coraz częściej odmawia A1. A nawet jeśli ten dokument wydaje, to zaświadczenie, szczególnie w takich krajach jak Francja, Niemcy czy Belgia, jest podważane przez ubezpieczycieli z krajów,

99% udziałów wspólnika w spółce z o.o. – dlaczego nie uchroni przed obowiązkiem zapłaty składek ZUS?

System ubezpieczeń społecznych w Polsce reguluje tzw. ustawa systemowa, która wskazuje kto i w jakiej sytuacji podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Stosownie do przepisów wskazanej ustawy, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, chyba że są jedynymi wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym powstaje pytanie: dlaczego wspólnik posiadający 99% udziałów w spółce  będzie podlegał obowiązkowi zapłaty składek w ZUS?

I. ZUS dla wspólników spółki z o.o. 

Na początku trzeba zwrócić uwagę na to,

ZUS dla wspólników oraz członków zarządu spółek handlowych

Każdy z nas intuicyjnie zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku świadczenia pracy w stosunku pracy pracownik podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS.

Jak jednak wygląda sytuacja osób będących wspólnikami oraz członkami zarządu spółek? Tu sytuacja nie jest taka oczywista. Czy bycie wspólnikiem spółki pozwoli nam uniknąć płacenia wysokich składek ZUS?

Czy i w jakich sytuacjach wspólnicy oraz członkowie zarządu spółek handlowych podlegają ubezpieczeniu społecznemu – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu?

I. ZUS dla wspólników oraz członków zarządu spółek handlowych –

Wynagrodzenie członka zarządu – a składki ZUS

Czy od wynagrodzenia członka ZUS należy odprowadzać składki ZUS?

Jak sytuacja wygląda w sytuacji pełnienia funkcji na podstawie samego aktu powołania? A jak w sytuacji gdy członka zarządu łączy ze spółką umowa o pracę (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski)?

Czy znajdziemy w tych regulacjach sposób na optymalizację składek ZUS?

I. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pracującego jedynie w ramach powołania – składki ZUS

Członek zarządu może otrzymać wynagrodzenie zarówno w ramach aktu powołania, jak i poprzez zawarcie pomiędzy daną spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego.

ZUS| Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej

osoba współpracująca ZUS, zasiłek macierzyński

Jakiś czas temu pisałam na blogu o tym jak osoba współpracująca może nabyć tytułu do ubezpieczeń, prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Z racji tego, że sprawy tego typu w dalszy ciągu często do mnie trafiają postanowiłam odświeżyć i poszerzyć nieco omówienie problemu.

ZUS | Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek

W jakiej sytuacji może być potrzebny wniosek o przywrócenie terminu płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Żeby zrozumieć sens jego składania, musisz wiedzieć, że nawet jednokrotne nie opłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w dalszej konsekwencji pozbawia prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.

Na przykładzie – możesz pięć lat prowadzić działalność gospodarczą, rzetelnie terminowo opłacać należne składki, a jeśli raz przydarzy Ci się zapłacić je z opóźnieniem,

ZUS| Kiedy przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć składki ZUS?

Kiedy przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć składki ZUS za okres pobierania zasiłku? Czy dopiero po wypłacie zasiłku przez ZUS czy wcześniej? Czy można pomniejszać podstawy wyższe od minimalnych? Jak dochodzić do ZUS nadpłaconych składek?

Takich i podobnych pytań pojawia się dużo w mojej praktyce. Odpowiem dziś na powyższe pytania, podam najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Pytania nie są oczywiste, na niektóre inną odpowiedź usłyszycie od ZUS, a inna wynika z orzecznictwa. A problemów z niewłaściwym postępowaniem następczo jest sporo.