ZUS | Spóźnione zgłoszenie do ZUS nie świadczy o pozorności umowy o pracę

termin zgłoszenia do ZUS

Podważanie / kwestionowanie umów o pracę przez ZUS to temat, który bardzo często do nas trafia.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego ZUS kwestionuje umowę o pracę?
  • Czy ustawodawca przewidział termin na dokonanie zgłoszenia pracownika lub zleceniobiorcy do ZUS?
  • Czy niedochowanie takiego terminu skutkuje pozornością umowy?

Założenie działalności gospodarczej a ZUS – ulga na start

ulga na start

W obecnej rzeczywistości poważnie trzeba się zastanowić, w jakiej formie prawnej rozpocząć działalność gospodarczą.

Zależy Ci w końcu na wybraniu najkorzystniejszego finansowo rozwiązania.

Jeśli zakładasz pozarolniczą działalność gospodarczą możesz skorzystać z półrocznej ulgi na start i dziś jej poświęcimy artykuł.

I. Ulga na start – co to jest?

ZUS | Świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. a ZUS

Świadczenia niepieniężne ZUS

Świadczenia niepięnieżne w spółce z o.o. to często droga do niepłacenia składek ZUS. Czy jest to skuteczny i dobrze obrany kierunek?

Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają zobowiązanie wspólnika do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podejmowanie tego rodzaju działań w zamian za wynagrodzenie, zasadniczo, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (jest wolne od składek ZUS).

W interpretacjach indywidualnych NFZ, które ukazują się od jakiegoś czasu, organ wskazuje jednak,

ZUS | Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych ZUS

odpowiedzialność ZUS

Dzisiaj zamieszczam wpis dotyczący mało „wdzięcznego” tematu jakim jest odpowiedzialność wspólników spółek osobowych wobec ZUS za zobowiązania tych spółek.

Przypomnę, że mam tu na myśli spółki jawną, partnerską, komandytową czy komandytowo-akcyjną.

Myślę, że każda osoba rozważająca zaangażowanie się w spółkę osobową powinna wiedzieć, czy i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność względem ZUS za zobowiązania publicznoprawne spółki osobowej.

I. Czy wspólnik spółki osobowej odpowiada za zobowiązania spółki wobec ZUS?

Z kodeksu spółek handlowych wynika, przykładowo, że wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz z tą spółką.

Spór z ZUS – podstawa wymiaru składek w przypadku podróży służbowych

podstawa wymiaru składek

W ostatnim czasie na blogu opublikowałam wpisy nt. podróży służbowej i oddelegowania. Znajdziesz go tutaj.

Dzisiejszy wpis również będzie dotyczył tej tematyki.

Chciałabym w kilku słowach napisać, czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek w przypadku oddelegowania i podróży służbowej, a jeśli tak, kiedy dzieje się to najczęściej.

I. Podróże służbowe, oddelegowania a podstawa wymiaru składek ZUS 

Delegowanie za granicę – pomniejszanie podstawy składek ZUS o diety

delegowanie

Rosnące koszty pracy pracowników oraz kryzys gospodarczej powoduje coraz częstsze pytania o optymalizację składek ZUS.

O optymalizacji pisałam m.in. w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/optymalizacja-skladek-zus-czyli-jak-legalnie-nie-placic-zus-u-lub-placic-go-w-nizszej-wysokosci/.

W przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi za granicą, odpowiedzią na tak zadane pytanie może być delegowanie pracowników do pracy za granicę.

Poniżej wskażę korzyści finansowe, z jakimi wiąże się delegowanie.

I. Co oznacza „oddelegowanie”?

Delegowanie / Oddelegowanie pracownika najczęściej następuje do kraju UE, EOG lub Szwajcarii i jest uregulowane przepisami unijnymi.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – o czym należy pamiętać, również w przypadku sporu z ZUS

sprzedaż udziałów w spółce

Jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlega ubezpieczeniom na zasadach analogicznych jak przedsiębiorca.

Niemal jedyny wspólnik spółki z o.o., czyli posiadający około od 90% do 100%, również podlega ubezpieczeniom na takich zasadach. Żeby uniknąć opłacania składek społecznych, taki wspólnik może rozważać zbycie część swoich udziałów.

⇒ Z czym związane jest zbycie udziałów w spółce z o.o.?

⇒ Jakich formalności trzeba dopilnować?

Tego się dowiesz z dzisiejszego wpisu.

ZUS w spółkach kapitałowych – kiedy wspólnicy spółek kapitałowych muszą płacić ZUS?

W przypadku spółek osobowych najczęściej ich wspólnicy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Wyjątek stanowią wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych – status wspólnika spółki kapitałowej zazwyczaj nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Poniżej zamieszczam podstawowe informacje dotyczące tych spółek.

I. Wieloosobowa spółka z o.o. i spółka akcyjna a ZUS 

W przypadku spółek kapitałowych, jej wspólnicy, jak wspomniałam na wstępie, co do zasady, nie posiadają tytułu do ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZUS w spółkach osobowych – zasady podlegania pod ZUS

ZUS w spółkach osobowych

W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez wspólników spółek osobowych.

Kiedy i od kiedy wspólnicy spółek osobowych – jawnej, partnerskiej, komandytowej opłacają składki ZUS? Na jakich zasadach? W jakiej wysokości?

W tym miejscu dodam, że podleganie ubezpieczeniom społecznym skutkuje również podleganiem ubezpieczeniu zdrowotnemu.

O opłacaniu składki zdrowotnej na zasadach wprowadzonych Polskim Ładem już pisałam na blogu w kilku wpisach, pierwszy z nich znajdziesz tutaj.

Kiedy wspólnik spółki z o.o. powinien płacić składki ZUS?

wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

3 lata temu poświęciłam tematyce „niemal jedynego” wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpis – znajdziesz go tutaj:

https://e-prawopracy.pl/99-udzialow-wspolnika-spolce-zoo-dlaczego-uchroni-obowiazkiem-zaplaty-skladek-zus/

Czy zmieniło się stanowisko ZUS i sądów od momentu opublikowania poprzedniego wpisu?

Niestety nie.

I. Wspólnik większościowy dwuosobowej spółki z o.o. = niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa bądź wieloosobowa, o czym decyduje podział kapitału zakładowego, czyli to, ilu wspólników ma spółka.