ZUS w spółkach kapitałowych – kiedy wspólnicy spółek kapitałowych muszą płacić ZUS?

W przypadku spółek osobowych najczęściej ich wspólnicy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Wyjątek stanowią wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych – status wspólnika spółki kapitałowej zazwyczaj nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Poniżej zamieszczam podstawowe informacje dotyczące tych spółek.

I. Wieloosobowa spółka z o.o. i spółka akcyjna a ZUS 

W przypadku spółek kapitałowych, jej wspólnicy, jak wspomniałam na wstępie, co do zasady, nie posiadają tytułu do ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polski Ład | Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – czy to dobry pomysł?

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W Internecie, w ostatnim czasie, można spotkać wiele artykułów na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako odpowiedź na Polski Ład.

Celem takiej zmiany ma być uniknięcie opłacania składek społecznych i zdrowotnej do ZUS (w związku ze zmianami dotyczącymi opłacania składki zdrowotnej).

Czy jest to, jednak, rozwiązanie dla każdego jednoosobowego przedsiębiorcy?

I. Ilu wspólników musi mieć spółka z o.o.?

Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu spółek handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym,

Kiedy wspólnik spółki z o.o. powinien płacić składki ZUS?

wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

3 lata temu poświęciłam tematyce „niemal jedynego” wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpis – znajdziesz go tutaj:

https://e-prawopracy.pl/99-udzialow-wspolnika-spolce-zoo-dlaczego-uchroni-obowiazkiem-zaplaty-skladek-zus/

Czy zmieniło się stanowisko ZUS i sądów od momentu opublikowania poprzedniego wpisu?

Niestety nie.

I. Wspólnik większościowy dwuosobowej spółki z o.o. = niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa bądź wieloosobowa, o czym decyduje podział kapitału zakładowego, czyli to, ilu wspólników ma spółka.