Działalność nierejestrowana – dla kogo i czy warto się na nią decydować?

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejstrowna – firma bez ZUS, brzmi kusząco? Ale czy jest to rozwiązanie dla każdego?

Stawiając pierwsze kroki w prowadzeniu własnej działalności, kluczową kwestią jest wybór jej formy prawnej.

Warto też oszacować potencjalny przychód, który uda Ci się osiągnąć przez pierwsze miesiące.

Jeżeli Twój przychód nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia zastanów się nad prowadzeniem działalności nierejestrowanej.

I. Działalność nierejestrowana – dla kogo?

Taki rodzaj prowadzenia działalności wprowadza art. 5 ustawy –

ZUS w spółkach kapitałowych – kiedy wspólnicy spółek kapitałowych muszą płacić ZUS?

W przypadku spółek osobowych najczęściej ich wspólnicy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Wyjątek stanowią wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych – status wspólnika spółki kapitałowej zazwyczaj nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Poniżej zamieszczam podstawowe informacje dotyczące tych spółek.

I. Wieloosobowa spółka z o.o. i spółka akcyjna a ZUS 

W przypadku spółek kapitałowych, jej wspólnicy, jak wspomniałam na wstępie, co do zasady, nie posiadają tytułu do ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Polski Ład | Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – czy to dobry pomysł?

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W Internecie, w ostatnim czasie, można spotkać wiele artykułów na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako odpowiedź na Polski Ład.

Celem takiej zmiany ma być uniknięcie opłacania składek społecznych i zdrowotnej do ZUS (w związku ze zmianami dotyczącymi opłacania składki zdrowotnej).

Czy jest to, jednak, rozwiązanie dla każdego jednoosobowego przedsiębiorcy?

I. Ilu wspólników musi mieć spółka z o.o.?

Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu spółek handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym,

Kiedy wspólnik spółki z o.o. powinien płacić składki ZUS?

wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

3 lata temu poświęciłam tematyce „niemal jedynego” wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpis – znajdziesz go tutaj:

https://e-prawopracy.pl/99-udzialow-wspolnika-spolce-zoo-dlaczego-uchroni-obowiazkiem-zaplaty-skladek-zus/

Czy zmieniło się stanowisko ZUS i sądów od momentu opublikowania poprzedniego wpisu?

Niestety nie.

I. Wspólnik większościowy dwuosobowej spółki z o.o. = niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa bądź wieloosobowa, o czym decyduje podział kapitału zakładowego, czyli to, ilu wspólników ma spółka.