Zatrudniasz cudzoziemca na czarno? Przeczytaj jakie konsekwencje Ci grożą!

Nielegalna praca cudzoziemca(obywatela jednego z państw spoza obszaru UE/EOG) może rodzić bardzo poważne, surowe konsekwencje prawne.

Wobec ogromnego napływu pracowników – cudzoziemców do naszego kraju, zwłaszcza z państw wschodnich, w ostatnim okresie nasilił się proceder zatrudniania ich przez polskich pracodawców „na czarno”.

Pracodawcy jednak często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie to dla nich niesie.

Według oficjalnego sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. nastąpił drastyczny wzrost nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców,

Jak PIP kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

W okresie szczególnie wzmożonej migracji Państwowa Inspekcja Pracy ma pełne ręce pracy.

W jaki sposób dokonywana jest kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

I. Jak wygląda kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Tytułem wstępu wskazania wymaga, iż podczas kontroli inspektorzy skupiają się na ustaleniu stanu faktycznego danej sprawy w zakresie BHP, legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie poczynionych ustaleń.

Na co należy się przygotować w trakcie kontroli?