Soczewki kontaktowe, podstawka pod laptopa dla pracownika – kiedy?

prawo pracy

Zapewne w ostatnim czasie słyszałeś(-aś) o współfinansowaniu/refundacji zakupu soczewek kontaktowych przez pracodawcę bądź o konieczności zapewnienia dodatkowego monitora i podstawki pod laptopa.

Dzisiaj chciałabym krótko odnieść się do tych nowości w prawie pracy i przekazać Ci podstawowe wiadomości na ten temat.

I. Prawo pracy – Szkła kontaktowe dla pracownika

Od 17 listopada 2023 r. pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom, i okularów, i szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zawody medyczne | Współczynniki pracy – czy i dlaczego wpływają na wysokość wynagrodzenia?

współczynniki pracy

Na blogu publikuję kolejny wpis dotyczący pracowników medycznych i obliczania ich wynagrodzenia.

Jest to dość skomplikowany temat. Wiedzą o tym przede wszystkim sami zainteresowani.

Sprawy o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu czy o ustalenie konkretnych warunków zatrudnienia koncentrują się właśnie wokół tematu współczynnika pracy.

Poniżej staram się wyjaśnić ten temat jasno i klarownie.

I. Zawody medyczne – najniższe wynagrodzenie

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników medycznych powinno być ustalane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.

Wynagrodzenie pracowników medycznych

Wynagrodzenie pracowników medycznych

Wynagrodzenie pracowniczków medycznych od lat budzi zainteresowanie, kontrowersje, rodzi wiele pytań i wątpliwości.

Dziś przedstawimy tą właśnie tematykę, budzącą również wiele sporów sądowych.

Sięgniemy dziś do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Głośno o tej ustawie jest również w kontekście wynagrodzeń pielęgniarek.

Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na pytanie, czy ustawa dotyczy także wynagrodzeń pielęgniarek bądź innych pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach prywatnych?

I. Podmioty lecznicze – co to za twór?

Zgodnie z art.

Prawo pracy | Pozew przeciwko pracownikowi – o czym warto pamiętać?

Pozew przeciwko pracownikowi

W dzisiejszym wpisie chciałabym skoncentrować się na pracodawcy.

Nie tylko pracownicy mogą wnieść pozew przeciwko pracodawcy. Należy pamiętać, iż w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych, prawo wniesienia pozwu przeciwko pracownikowi ma również pracodawca.

Czy wiesz w jakich sprawach jako pracodawca możesz wytoczyć pozew przeciwko pracownikowi?

Czy wiesz o czym trzeba pamiętać wnosząc pozew do sądu pracy?

Jeśli nie, zachęcam Cię do lektury.

Zmiany w prawie pracy | Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy

Ustawa zmieni kodeks pracy w wielu obszarach, przede wszystkim związanych z zawieraniem stosunku pracy i uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

W kilku kolejnych wpisach przybliżę zmiany na blogu. Dziś zajmiemy się nową informacją o warunkach zatrudnienia

I. Informacja o warunkach zatrudnienia – jak jest obecnie do 26 kwietnia 2023r?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 29 k.p.,  pracodawca informuje nowo zatrudnionego pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

Jak kontroluje się legalność zatrudnienia cudzoziemców?

pip kontrola cudzoziemców

Zainteresowanie zatrudnianiem obcokrajowców przez polskich przedsiębiorców nie słabnie. Dla cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy, Polska to atrakcyjna destynacja, jeśli chodzi o rynek pracy, polscy pracodawcy zaś nie mogą narzekać na brak chętnych.

To zjawisko ma, jednak, swoje ciemniejsze strony związane z chęcią obchodzenia przepisów o legalności zatrudnienia.

O tym, w jaki sposób kontroluje się legalność zatrudnienia cudzoziemców, przeczytasz poniżej.

I. Kiedy cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie?

Aby omówić sposób kontroli legalności zatrudnienia, w pierwszej kolejności należy wymienić sytuacje,

Zatrudniasz cudzoziemca na czarno? Przeczytaj jakie konsekwencje Ci grożą!

Nielegalna praca cudzoziemca(obywatela jednego z państw spoza obszaru UE/EOG) może rodzić bardzo poważne, surowe konsekwencje prawne.

Wobec ogromnego napływu pracowników – cudzoziemców do naszego kraju, zwłaszcza z państw wschodnich, w ostatnim okresie nasilił się proceder zatrudniania ich przez polskich pracodawców „na czarno”.

Pracodawcy jednak często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie to dla nich niesie.

Według oficjalnego sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 r. nastąpił drastyczny wzrost nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców,

Jak PIP kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

W okresie szczególnie wzmożonej migracji Państwowa Inspekcja Pracy ma pełne ręce pracy.

W jaki sposób dokonywana jest kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

I. Jak wygląda kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Tytułem wstępu wskazania wymaga, iż podczas kontroli inspektorzy skupiają się na ustaleniu stanu faktycznego danej sprawy w zakresie BHP, legalności zatrudnienia oraz udokumentowanie poczynionych ustaleń.

Na co należy się przygotować w trakcie kontroli?