Przedsiębiorcy z nadpłatą odzyskają prawo do zwolnienia ze składek ZUS

30 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem, w którym można było złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek, w ramach Tarczy antykryzyowej.

Finalnie, o zwolnienie w wysokości 100% lub 50% mogły ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz od 10 do 49 ubezpieczonych.

Problematyczna była jednak kwestia nieopłacania składek za miesiące, które miały zostać objęte zwolnieniem.

Opłacenie składek za miesiące od marca do maja 2020 r. bądź posiadanie nadpłaty zaliczonej na poczet składek za te miesiące wykluczały otrzymanie zwolnienia.

Tarcza 4.0. zmiany w prawie pracy | Prawnik Prawo Pracy Łódź

O Tarczy 4.0. pisałam już w poprzednim wpisie, jednak poniżej wymienię kilka zmian, jakie wprowadziła Tarcza 4.0. w prawie pracy.

I. Zaległy urlop – pracodawca może wysłać Cię na zaległy urlop.

Zaległym urlopem jest urlop wypoczynkowy nabyty w danym roku kalendarzowym, który nie został w ciągu tego roku wykorzystany. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Potwierdzone jest w orzecznictwie jest to,

Tarcza 4.0. – jakie nowości wprowadza? | Dodatek solidarnościowy

Galopująca codzienność powoduje, że ja już coraz mniej myślę, o wszelkiego rodzaju tarczach. Nie oznacza to jednak, że nic w tym temacie się nie zmienia.

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa zwana „Tarczą 4.0.”. Jako że pisałam szeroko o rozwiązaniach wprowadzanych pierwszą, drugą czy trzecią tarczą to z czuję się również w obowiązku zasygnalizować zmiany wynikające z jej czwartej wersji.

Poniżej piszę też o dodatku solidarnościowym.

Świadczenie postojowe – Jaki musi być spadek przychodów?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie pierwszego i kolejnych świadczeń postojowych na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, a jedną z nich jest temat dzisiejszego wpisu, czyli, czy świadczenie postojowe należy się w przypadku, gdy w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia pierwszego wniosku przedsiębiorca odnotował przychód w kwocie 0,00 zł.

Świadczenie postojowe także dla osób pobierających zasiłek macierzyński

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego aż trzykrotnie na podstawie przepisów tzw. Tarcz Antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, m.in. to, czy osoba pobierająca zasiłek macierzyński może ubiegać się o świadczenie postojowe czy też nie, ponieważ posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Początkowo, ta kwestia była rozstrzygana negatywnie dla przedsiębiorców – odmawiano im prawa do świadczenia postojowego.

Co się w ostatnich dniach zmieniło?

Tarcza 3.0. – szersza grupa przedsiębiorców może nie płacić ZUSu

Tzw. Tarcza 3.0.  jest już podpisana przez Prezydenta i opublikowana 15 maja w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 875.

Możemy już wiec prześledzić, jakie zmiany wprowadzane są tą ustawą w zakresie form wsparcia przedsiębiorców, do których odnosiłam się już na blogu.

Ustawa nie wprowadza znacznych zmian do tego co już obecnie jest. Tak naprawdę cały kręgosłup wszelkich dofinansowań pozostaje w niezmiennym zakresie.

Rozszerzeniu podlega tylko zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

W jakim zakresie? O tym napiszę w tym artykule.

Tarcza Finansowa – czyli dla kogo SUBWENCJE z Polskiego Funduszu Rozwoju?

subwencje dla przedsiębiorców

Subwencje dla przedsiębiorców, czyli dodatkowe wsparcie poza tarczami 1.0 i 2.0 to temat na którego rozwinięcie czekają wszyscy przedsiębiorcy.

27 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska zaakceptowała rządowy program wsparcia

Tarcza finansowa rusza dzisiaj (tj. 29 kwietnia 2020r.). Jest to oficjalne uruchomienie wsparcia w postaci udzielania pożyczek z Polskiego Funduszu Rozwoju (nazywane są fachowo subwencjami finansowymi). Składanie wniosków będzie możliwe dziś od godz. 18 na stronach 17 banków, które podano na stronie internetowej PFR.

Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionego – co wchodzi w pakiet pomocy?

Znamy już całość możliwego na dzień dzisiejszy wsparcia dla osób samozatrudnionych.

Sposób wprowadzania tarczy antykryzysowej, mnogość regulacji powoduje, iż nie jest łatwo zorientować się w uprawnieniach jakie nam przysługują.Uprawnienia te są w części wspólne dla wszystkich przedsiębiorców, w części niestety nie. Dlatego często powoduje to wiele pytań i wątpliwości.

Czas temu zaradzić! i podać konkretnie co poszczególnym kategorią przedsiębiorców przysługuje.

Ten konkretny artykuł jest dedykowany tzw. „samozatrudnionym” czyli osobom prowadzącym działalność gospodarczą i niezatrudniającym pracowników.

Jest też podobne wpisy dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 osób (tutaj) oraz wpis dla przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób.

Tarcza antykryzysowa dla mikroprzedsiębiorców – co wchodzi w pakiet?

Znamy już całość możliwego na dzień dzisiejszy wsparcia dla przedsiębiorców.

Sposób wprowadzania, mnogość regulacji powoduje, iż nie jest łatwo zorientować się w uprawnieniach jakie nam przysługują.

Dużo wiedzy jest już w moich artykułach na blogu poświęconych tarczy antykryzysowej, chciałam jednak usystematyzować i podać w jednym miejscu wszystkie elementy tarczy dla poszczególnych kategorii przedsiębiorców.

Oczywiście niektóre elementy pakietu są takie same dla wszystkich kategorii, niektóre jednak są tylko dedykowane niektórym. Powoduje to wiele pytań i wątpliwości.

Dlatego ten artykuł jest dedykowany tylko dla mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń od 1 do 9 pracowników / zleceniobiorców.

Tarcza 2.0 – Jakie zmiany w pomocy dla przedsiębiorców wprowadziła?

Tarcza 2.0 już obowiązuje. Mamy więc już całość tego „szkieletu pomocy” przewidzianej dla przedsiębiorców.

Są już pierwsze wiadomości, iż Rząd pracuje nad tarczą tzw. 3.0. Jednakże będzie ona już w mniejszym stopniu dotyczyła takiej bezpośredniej pomocy dla przedsiębiorców. Nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 mają dotyczyć m.in. samorządów, zamówień publicznych, wakacji kredytowych, ochrony spółek przed przejęciami.

W dzisiejszym artykule napiszę więc co się zmieniło ostatecznie, jak owa pomoc została poszerzona. Zapraszam.

I. Zwolnienie ze składek ZUS |Tarcza 2.0

Pierwotnie w tarczy 1.0 mieliśmy zwolnienie ze składek ZUS wyłącznie dla dwóch kategorii przedsiębiorców,