Przebywanie na zwolnieniu lekarskim z jednej strony może chronić Pracownika przed wręczeniem przez Pracodawcę wypowiedzenia, z drugiej jednakże strony – częste nieobecności w pracy z powodu choroby mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy pracownikowi, a na dodatek długotrwałe przebywanie na tzw. L-4 może skutkować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jedna sytuacja a tyle możliwości…

Kiedy przebywanie na zwolnieniu lekarskim chroni przed zwolnieniem z pracy?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu wypoczynkowego, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, tak stanowi art 41 Kodeksu Pracy.

Jedną z przyczyny usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy jest jego choroba (inne przyczyny to odosobnienie ze względu na chorobę zakaźną, leczenie odwykowe, pobieranie komórek, tkanek i narządów).

Oznacza to ni mniej, ni więcej to, że jeśli jesteś chory/choraprzedstawiłeś/aś swojemu Pracodawcy zwolnienie lekarskie, potwierdzające ten fakt, to stosunek pracy podlega ochronie i pracodawca nie może wypowiedzieć Tobie umowy o pracę.

Jeżeli jednak, mimo otrzymanego zwolnienia lekarskiego decydujesz się świadczyć pracę, to sam/a pozbawiasz się ochrony przed zwolnieniem.

Tak więc rozważmy to na przykładzie: jeśli pracownik był chory, poszedł do lekarza, uzyskał zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy ale przyszedł do pracy i nie przedstawił zaświadczenia lekarskiego pracodawcy, czyli podjął pracę, to w przypadku jeśli pracodawca wręczy mu wypowiedzenie o pracę, wyciągniecie tego zwolnienia „z torby” i powiedzenie „ale ja dziś jestem chory” nic nie da. Wypowiedzenie będzie skutecznie wręczone.

Tak samo będzie w przypadku jak: pracodawca wręczy pracownikowi wypowiedzeniu umowy o pracę, pracownik pójdzie następnie tego samego dnia do lekarza, uzyska niezdolność do pracy, nawet wystawione z datą wsteczną (lekarz ma prawo wystawić zwolnienie cofając się nawet o trzy dni) – niestety (dla pracownika) nic to nie da, umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.

Za niezgodne z przepisami prawa pracy będzie jednak wręczenie pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę w dniu, w którym nie świadczył on pracy, a jedynie przyszedł do pracodawcy, aby przynieść zwolnienie lekarskie.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę będzie również przysługiwać pracownikowi, który był faktycznie chory w dniu, w którym doręczono mu wypowiedzenie, ale pozostawał na miejscu pracy ze względu na niemożność opuszczenia stanowiska pracy czy też w celu załatwienia ważnych spraw pracodawcy.

Warto również pamiętać, że pracownik nieobecny w pracy z powodu choroby jest tylko chroniony przed wypowiedzeniem umowy. Jeśli zajdą okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy w trybie tzw. dyscyplinarnym, pracodawca może skorzystać z takiego trybu. Jest też możliwe wypowiedzenie umowy o pracę, z takim pracownikiem, w razie likwidacji lub upadłości pracodawcy.

W następnym wpisie poruszę dalsze kwestie: pierwszą związaną z konsekwencją tzw. „nadużywania” zwolnień lekarskich, drugą szukająca odpowiedzi na pytanie – kiedy długotrwałe zwolnienie lekarskie może powodować rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *