Tzw. Tarcza 3.0.  jest już podpisana przez Prezydenta i opublikowana 15 maja w Dzienniku Ustaw 2020 poz. 875.

Możemy już wiec prześledzić, jakie zmiany wprowadzane są tą ustawą w zakresie form wsparcia przedsiębiorców, do których odnosiłam się już na blogu.

Ustawa nie wprowadza znacznych zmian do tego co już obecnie jest. Tak naprawdę cały kręgosłup wszelkich dofinansowań pozostaje w niezmiennym zakresie.

Rozszerzeniu podlega tylko zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

W jakim zakresie? O tym napiszę w tym artykule.

I. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ZUS dla szerszego grona samozatrudnionych

Wiemy, że o zwolnienie z obowiązku opłacania składek mogą się ubiegać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacające składki tylko na własne ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne (tzw. osoby samozatrudnione), należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:

⇒ osoba ta prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,

⇒ a przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł).

Tarcza 3.0. dodaje nowe zapisy, według których osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne (tzw. samozatrudniony) może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne czy ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli:

⇒ osoba ta prowadziła działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,

⇒ przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz

⇒ dochód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł.

W rezultacie, przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia (tzw. samozatrudnieni), którzy uzyskali dochód do kwoty 7.000,00 zł w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek (np. kwiecień), a przychód przewyższył kwotę 15.681,00 zł, mogą ubiegać się o zwolnienie.

Skorzystają z powyższej zmiany więc przedsiębiorcy, którzy mają duże koszty prowadzenia działalności, a jednocześnie ich dochód nie jest wysoki.

II. Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ZUS dla przedsiębiorców:

– korzystających z ulgi na start;

– zatrudniających tylko pracowników młodocianych;

– którzy już zapłacili składki za marzec i kwiecień.

Tarcza 3.0. daje możliwość ubiegania się o zwolnienie przedsiębiorcom korzystającym z ulgi na start, co dotychczas nie było możliwe.

Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne płatne od najniższej ustawowej podstawy wymiaru składek.

Dla osób samozatrudnionych obowiązują te same warunki jak opisane powyżej. Czyli działalność prowadzona najpóźniej od 1 kwietnia i warunek przychodowy / dochodowy spełniony:

⇒  przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był niższy lub równy 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. albo

⇒  przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie przewyższał 7.000 zł.

Ustawa dodaje, że przedsiębiorca, który zgłasza do ubezpieczeń społecznych tylko i wyłącznie pracowników młodocianych (których zasadniczo nie uwzględnia się w limicie osób ubezpieczonych), może ubiegać się o zwolnienie na właściwych dla płatnika składek, który zgłasza do ubezpieczeń zatrudniane osoby (czyli bez kryterium dochodowego, zasady dla tej kategorii przedsiębiorców opisałam tutaj).

Tarcza 3.0. doprecyzowuje także, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacające składki wyłącznie za siebie, o których piszę powyżej, czyli które uzyskały przychód wyższy niż 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto bądź korzystające z ulgi na start, mogą ubiegać się o zwolnienie nawet jeśli składki za kwiecień i maj 2020 r. zostały opłacone.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

  Skorzystaj z porady

  Panią Katarzynę polecam z całego serca. Prowadziła równolegle moje dwie sprawy, które finalnie zakończyły się sukcesem. Wspierała, dodawała otuchy. Mogę śmiało przyznać, że oprócz profesjonalizmu niezbędnego do wykonywania zawodu jest wspaniałym człowiekiem, pełnym empatii i zrozumienia. Polecam po stokroć. Jestem niezwykle wdzięczna.

  Małgorzata Wange Avatar Małgorzata Wange

  Serdecznie polecam. Dzięki Pani Katarzynie otrzymałam pozytywną opinię.

  BREKO Robert Głogowski Avatar BREKO Robert Głogowski

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *