Jak wypłacić wynagrodzenie dla członka zarządu?

wynagrodzenie dla członka zarządu jak wypłacić

O sposobach optymalizacji składek ZUS pisałam dość obszernie w artykule:

Optymalizacja składek ZUS -czyli jak legalnie nie płacić ZUS-u, lub płacić go w niższej wysokości?

Jednym ze sposobów jest funkckonowanie w ramach spółki z o.o. W przypadku chęci skorzystania z takiego rozwiązania często też pojawia się pytanie: Jak wypłacić wynagrodzenie dla członka zarządu? I czy owo wynagrodzenie jest oskładkowane, składkami ZUS?

Dziś na nie (dość obszernie) odpowiem. Zapraszam.

I. Akt powołania a wynagrodzenie dla członka zarządu

Członek zarządu może pełnić tę funkcję nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem wypłacanym w oparciu o powołanie.

Hipoteka przymusowa a ZUS – czyli jak ZUS może dochodzić zaległości?

Oprócz zasad ustalania biegu terminu przedawnienia zaległości wobec ZUS, które warto znać, warto również wiedzieć, że ZUS może dokonać tzw. zabezpieczenia na majątku, aby ułatwić sobie ściągnięcie zadłużenia.

Dzisiaj napiszę o podstawowych kwestiach związanych z hipoteką i zastawem skarbowym.

Zaś o samym przedawnieniu należności z tytułu składek pisałam w tym wpisie:

ZUS | Sukcesy w sprawach ZUS – jak skutecznie się odwołać?

Tematy związane z tarczami, koronawirusem zawładnęły ostatnio artykułami na blogu. Nie zmienia to jednak faktu, że oprócz tych tematów, z dużą intensywnością toczą się w kancelarii sprawy związane z ZUSem.

W dzisiejszym wpisie po krótce opiszę sprawy, w których miałam przyjemność pomóc osobom ubezpieczonym. Są to sprawy, które zakończyły się bez kierowania akt do Sądu, czyli na etapie złożenia dobrego odwołania od decyzji ZUS.

Mam nadzieję, że jeśli masz spór z ZUSem to wleje on trochę optymizmy i nadziei w Twoje serce.

I. ZUS przestaje kwestionować podstawy wymiaru składek

W ciągu ostatniego roku rosła liczba kontroli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pod względem wysokości deklarowanej podstawy wymiaru składek.

Spóźnione działania ZUS – czy ZUS może zawsze domagać się zwrotu świadczeń?

Wiele z Was toczy spory z ZUS w przedmiocie istnienia tytułu do ubezpieczeń społecznych i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w okresie istnienia tego tytułu.

Często spotykam się z pytaniami dotyczącymi:

– czy ZUS może dochodzić zwrotu świadczeń z datą wsteczną?

– czy prawo może działać wstecz?

Nie jest tajemnicą, iż wyłączenie z datą wsteczną z ubezpieczeń społecznych, powodować będzie następczo wezwanie do zwrotu pobranych świadczeń. Są to bardzo często kwoty bardzo wysokie, rzędu nawet 100, 200 tysięcy złotych.

Zapoznaj się na początku z artykułem,

ZUS | Czy można osiągać przychód w czasie L4?

Czy można osiągać przychód z działalności gospodarczej w czasie L4?

Czy można osiągać przychód z działalności gospodarczej w czasie L4?

O tym, czy przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w czasie zwolnienia lekarskiego i w jakim zakresie pisałam w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/utrata-zasilku-chorobowego-przez-przedsiebiorce/.

Dzisiejszy wpis stanowi uzupełnienie już poruszonego tematu, mianowicie, czy przedsiębiorca może odnotować przychód w trakcie zwolnienia lekarskiego?

I. Czego nie można robić na zasiłku chorobowym – czyli Art. 17 ustawy zasiłkowej

Dla porządku przypomnę, że art. 17 ustawy zasiłkowej, zasadniczo, zabrania podejmowania aktywności zawodowej w trakcie zwolnienia lekarskiego:

Art. 

Mały ZUS Plus – dla kogo jest i jak z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus – od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dotychczas w przepisach można było spotkać się z ulgą na start, preferencyjnymi składkami opłacanymi od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia czy Małym ZUS-em. Więcej o optymalizacji składek ZUS, przeczytasz tutaj.

Mały ZUS Plus jest modyfikacją obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Małego ZUS-u, który uprawniał do opłacania składek od podstawy uzależnionej od średniego miesięcznego przychodu.

Poniżej opiszę warunki skorzystania z nowej/starej ulgi.

Optymalizacja składek ZUS -czyli jak legalnie nie płacić ZUS-u, lub płacić go w niższej wysokości?

optymalizacja składek ZUS

Poniższy artykuł powstał na skutek pojawiającej się w ostatnim czasie tendencji wśród przedsiębiorców do tzw. optymalizacji składek ZUS, czyli „legalnych” sposób na uniknięcie płatności wysokich składek ZUS.

Nie ma w tym nic złego jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większę zapędy Rządu na oskładkowanie wszystkiego co się da.

Artykuł będzie obszerny ale będzie kompleksowo przedstawiał możliwości jakie stoją przed przedsiębiorcami.

Główna zasada jest taka – osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Oznacza to,

Czy ZUS ma prawo kwestionować działalność gospodarczą z uwagi na wysoką podstawę składek?

wysoka podstawa

W najnowszych orzeczeniach, Sąd Najwyższy kwestionuje tytuł do ubezpieczeń osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy, w ocenie Sądu, nadużywają działalności gospodarczej do uzyskiwania wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Oczywiście nie ma problemu, jeśli przedsiębiorca deklaruje wysoką podstawę wymiaru składek i nie pobiera zasiłków.

Natomiast, ostatnio ZUS na bardzo dużą skalę kontroluje przedsiębiorców, którzy deklarowali w przeszłosci wysokie podstawy wymiaru składek i korzystali z wysokich zasiłków przez długi okres.

1. Jak było do tej pory – czyli czy wysoka podstawa do ubezpieczeń społecznych mogła nieść ryzyko zakwestionowania Twojej działalności?

ZUS | Korygowanie wyższej podstawy ZUS niż minimalna

podstawy ZUS

Zadeklarowaie wyższe podstawy wymiaru składek i możliwość korygowania owych podstaw. 

Już podnad trzy lata temu we wpisie, który znajdziesz tutaj, przestrzegałam przed pomniejszaniem wyższych podstaw do ubezpieczeń społeczmych niż minimalne. Co prawda na orzecznictwo Sądu Najwyższe, umożliwiało proporcjonalne pomniejszanie, jednakżę ZUSowi bardzo sie to nie podobało i bardzo często swoich racji Ubezpieczeni musieli dochodzić w sądzie.

Obecnie jednak już na mocy ustawy został ten zakaz wprowadzony.

Zapewne niewiele osób wie, że 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do art.

Kontrola ZUS – zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS

kontrola ZUS zasady

Same słowa „kontrola ZUS” wbudzają u wielu osób strach i obawy.

ZUS bardzo intensywnie ostatnio kontruluje przedsiębiorcę. Pisałam o tym w artukule, który znajdziesz tutaj. Sposób przeprowadzania kontroli przez ZUS budzi też szereg pytań i wątpliwości.

Dlatego dziś,  krok po kroku, przybliżę zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS, tak aby sposób jej przeprowadzenia kontroli niczym nie mógł zaskoczyć.

I. Z czego wynika możliwość przeprowadzenia kontroli przez ZUS?

Przedsiębiorcy są kontrolowani nie tylko przez urzędy skarbowe,