Odwołanie od decyzji ZUS to nadal bardzo popularny niestety temat, z którym mierzyć się musi wiele osób.

Na początku prowadzenia bloga (około 8 lat temu….) opublikowałam artykuły na temat odwołania od decyzji ZUS.

Dzisiaj ponownie chciałabym poruszyć ten temat.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

 • jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?
 • jak liczyć termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?
 • gdzie złożyć odwołanie od decyzji ZUS?
 • jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji ZUS?

Gdybyś chciał/chciała najpierw zapoznać się ze „starymi” (ale nadal aktualnymi) wpisami, zostawiam tutaj linki:

Odwołanie od decyzji Zus słowo wstępne 

Odwolanie od decyzji ZUS – jak złożyć, gdzie i w jakim terminie

Odwołanie od decyzji ZUS – jaka powinna być treść odwołania 

Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?

ZUS doręcza decyzje w indywidualnych sprawach listem zwykłym lub poleconym.

Zawsze rekomenduję, aby zapisać sobie, kiedy list z decyzją został odebrany (ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku listu zwykłego). Od daty doręczenia decyzji zależy do kiedy można wnieść odwołanie.

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na zasadach wynikających z kodeksu postępowania cywilnego.

Jest na to miesiąc od daty doręczenia decyzji.

Jak liczyć miesiąc?

Termin miesiąca kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Np. Jeśli otrzymałaś decyzję w poniedziałek 20 maja to miesiąc mija we wtorek 20 czerwca. 20 czerwca jeszcze możesz złożyć odwołanie.

Uwaga!

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy (np. niedziela) lub na sobotę, to termin na złożenie odwołania przedłuża się do następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

Np. Jeśli decyzję otrzymałeś 10 mają w środę to miesiąc mija 10 czerwca w sobotę. Pierwszy wolny dzień „roboczy” to 12 czerwca w poniedziałek.

Jeśli wyślesz odwołanie po terminie, sąd może je odrzucić.

Wcześniej, jednak, sąd musi zweryfikować, czy przekroczenie terminu nie było nadmierne i czy nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby wnoszącej odwołanie. Jeśli sąd dojdzie do wniosku, że taka sytuacja miała miejsce, normalnie rozpozna odwołanie.

Odwołanie złożyć do ZUS czy do sądu?

To jest chyba najczęstsze pytanie, jakie otrzymuje od klientów, którym pomagam w przygotowaniu odwołania.

W pouczeniu zawartym w decyzji ZUS przytacza treść przepisu, zgodnie z którą odwołanie składa się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ lub zespół. Co prawda, w odwołaniu podaje się sąd, do którego jest ono kierowane, ale odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Oznacza to, że odwołanie najpierw należy skierować do tego organu (do ZUS).

Jeżeli skierujesz odwołanie do innego oddziału ZUS niż ten, który wydał decyzję, oddziały przekażą sobie to odwołanie między sobą. Sytuacja będzie uratowana.

Odwołania nie wysyła się do sądu!

Odwołanie można zanieść osobiście do ZUS, który wydał decyzję, lub wysłać na jego adres (listem poleconym).

To jest najczęstsza forma składania odwołań. Jest jeszcze możliwość złożenia odwołania do protokołu w oddziale ZUS. Jest to rzadziej występująca forma odwołania.

Ile egzemplarzy odwołania wysłać?

Przynajmniej dwa.

Egzemplarze odwołania należy przewidzieć dla:

 • sądu,
 • dla organu rentowego (oddziału ZUS), który jest zawsze stroną postępowania.

Tak będzie w większości spraw, m.in. w odwołaniach od decyzji emerytalnych czy w odwołaniach od decyzji zaadresowanych do przedsiębiorcy (np. w przedmiocie ustalenia nieistnienia tytułu ubezpieczeń społecznych czy obniżenia podstawy wymiaru składek).

Tak na marginesie, o podstawie wymiaru składek przedsiębiorcy pisałam niedawno na blogu w tym wpisie, znajdzies go tutaj.

Jeśli decyzję wydawane są względem osób będących pracownikami, najczęściej też dodatkową stroną postępowania jest pracodawca. Wtedy odwołania trzeba wysłać trzy – dla sądu, organu rentowego i pracodawcy.

Pamiętaj, jeśli wyślesz za małą liczbę egzemplarzy odwołań to sąd wezwie Cię do tzw. uzupełnienia braku formalnego, czyli do przesłania brakującego odwołania/brakujących odwołań.

Odwołanie na PUE ZUS – czy tak można?

Odwołania do sądu, w procedurze cywilnej, nie wnosi się elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Elektronicznie odwołanie można wnieść, jeśli kierowane jest ono do organu administracji. Są to rzadsze sytuacje, ale występują. Najczęściej w przepisach wskazuje się, że odwołanie trzeba wnieść elektronicznie przez PUE ZUS.

Tak jest np. w przypadku świadczenia 500+.Kiedy można stracić 500+? | 500 plus w 2021r.

Odwołanie od decyzji ZUS – ZUS porada prawna online Podsumowanie

W dzisiejszym wpisie zawarłam podstawowe informacje na temat formalnych aspektów odwołania od decyzji ZUS. Mam nadzieję, że wpis okaże się przydatny.

Wzór odwołania od decyzji ZUS znajdziesz zaś tutaj. 

Jeśli zaś jesteś zainteresowana / zaintersowany wsparciem w napisaniu odwołania, zawsze możesz skontaktować się ze mną.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej porady prawnej online napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by engin akyurt on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Korzystałam 2krotnie z porad Pani Katarzyny . Były to porady online, dotyczące zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego. Jestem w 100% zadowolona, bardzo polecam.

  Paulina Kijo Avatar Paulina Kijo

  Serdecznie polecam. Dzięki Pani Katarzynie otrzymałam pozytywną opinię.

  BREKO Robert Głogowski Avatar BREKO Robert Głogowski

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *