Zerowy PIT dla młodych to temat rodzący dużo pytań i wątpliwości. Dziś właśnie artykuł poświęcony temu „Wielkiemu Bohaterowi” ostatnich dni.

1 sierpnia 2019 roku weszła w życie zapowiadana od dłuższego czasu ustawa, zgodnie z którą zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty 18% podatku.

Z nowych przepisów według szacunków pomysłodawcy – Ministerstwa Finansów ma skorzystać około 2 milionów młodych osób.

Ministerstwo Finansów uzasadniało świeżo wdrożony pomysł tym, że osobom do 26 roku życia dzięki nowej konstrukcji przepisów będzie łatwiej wejść na rynek pracy oraz zachęci przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi, a w dłużej perspektywie zmniejszy się również bezrobocie w tej kategorii wiekowej.

Przepisy rodzą jednak też dużą wątpliwościć, ciężko przykładowo wytłumaczyć, że osoba mająca 25 lat, będzie zarabiała więcej niż Jej Kolega/Koleżanka, robiąca to samo ale mająca/y 27 lat… no jak?

I. Zerowy PIT dla młodych – jakich przychodów dotyczy i dlaczego nie wszystkich?

Nowe prawo obejmie wyłącznie przychody z:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o pracę nakładczą,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Nie obejmie natomiast umów o dzieło, a także z nowego przywileju nie skorzystają też młodzi przedsiębiorcy (a osoby prowadzące działalność gospodarczą mają specjalne miejsce w moim sercu)

Brak w grupie umów zwolnionych od podatku umowy o dzieło jest dużym zaskoczeniem. Zwłaszcza w sytuacji, gdzie to właśnie wiele młodych osób jest zatrudnianych na podstawie tejże umowy. Przykładem mogą być chociażby graficy, programiści, osoby z branży badawczo-rozwojowej.

Jest to o tyle niezrozumiałe, że umowa zlecenie i umowa o dzieło podlegają tym samym zasadom opodatkowania.

Co więcej, na zwolnieniu z podatku nie skorzystają też osoby, które uzyskują przychody z umów najmu. Zwolnienie nie dotyczy też zasiłków chorbowych,

Pojawiła się też nowa informacja z Ministerstwa, że PIT zero nie dotyczy umów zlecenia do 200 zł.

PIT zero nie obejmie umów zlecenia do 200 zł. W przypadku takich umów młodzi ludzie będą zobowiązani do zapłaty podatku w wysokości 18 procent.

Jest to o tyle niezrozumiałe, podobnie, jak w przypadku umów o dzieło, że umowy zlecenia na takie kwoty są powszechnie zawieranie głównie przez osoby poniżej 26 roku życia, które dorabiają w czasie roku akademickiego czy wakacji chociażby na akcjach promocyjnych czy wykładaniu towaru w sklepach.

Źródło: https://www.rp.pl/Podatki/308069928-0-proc-PIT-dla-mlodych-nie-dotyczy-umow-zlecen-do-200-zl.html

Zwolnienie z podatku nie obejmuje między innymi zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego, które na gruncie przepisów podatkowych traktowane są jako przychody z innych źródeł. Tak więc, od otrzymanych zasiłków konieczne jest zapłacenie podatku dochodowego.

II. Zerowy PIT i wysokość zwolnionego z podatku przychodu oraz kluczowe znaczenie wieku 

Ponadto zostanie również wprowadzony roczny limit zwolnienia w wysokości 85.528 zł, natomiast w tym roku limit z uwagi na fakt, że przepisy weszły w życie 1 sierpnia, limit będzie wynosił 35.636,67 zł.

Ukończenie przez pracownika 26 roku życia wyznacza granicę możliwości stosowania zwolnienia.

Po urodzinach młodego człowieka pracodawca będzie miał obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

A zatem pracodawcy powinni być czujni – bowiem to oni odpowiadają za podatek niepobrany albo podatek pobrany a niewypłacony.

Skończonie więc 26 roku życia, przynieść może zmniejszego dochodu Jubilata.

Ważna informacja!

Tylko w tym roku konieczne jest złożenie przez pracownika do 26 roku życia deklaracji o zastosowaniu zwolnienia. Jeżeli pracownik nie złoży stosownego oświadczenia, wówczas będzie on zobowiązany zapłacić podatek!

W przypadku otrzymania takiego oświadczenia pracodawca nie pobierze zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu jego uzyskania, do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. uzyskany przychód przekroczy 35 636,67 zł lub w którym podatnik ukończy 26. rok życia.

Trzeba jednak zaznaczyć, że brak oświadczenia również nie oznacza utraty zwolnienia. Spóźnialscy będą mieli możliwość uwzględnienia zwolnienia w zeznaniu rocznym.

Natomiast od 1 stycznia 2020 roku sytuacja będzie wyglądała odwrotnie. Płatnicy będą stosowali zwolnienie do zaliczek automatycznie, chyba że pracownik złoży pisemny wniosek o pobór zaliczek, bez stosowania zwolnienia.

Ulga dla młodych nie likwiduje oczywiście obciążeń z tytułu składek ZUS (na ubezpiecze nie społeczne i zdrowotne.) Niezależnie od zwolnienia podatkowego przychód stanowić będzie podstawę wymiaru składek ZUS i na NFZ, w takim samym zakresie jak dotychczas.

III. Zerowy PIT i niebezpieczeństwa z nim związane

Oprócz wskazanych niesprawiedlowiści i pewnej dyskryminacji, o której pisałam wcześnniej, nowe prawo może stać się dużym polem do nadużyć, które mogą przede wszystkim polegać na zwieraniu fikcyjnych umów o pracę / umów zleceń z osobami do 26 roku życia.

Osoba taka mogłaby faktycznie nie świadczyć pracy, a jedynie otrzymać umówioną kwotę,  natomiast „pracodawca” mógłby zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzenie, które faktycznie nie byłoby wypłacane.

Takie działanie są w praktyce trudne do wykrycia przez Urzędy Skarbowe.

Niewątpliwie na nowych przepisach najwięcej stracą też samorządy.  Przede wszystkim najmniej korzystne są one dla gmin, które maja największy udział w dochodach z podatku od osób fizycznych.  Jednak straty dosięgną również powiaty i województwa.

W związku z wprowadzeniem zwolnienia z podatku dla młodych do 26 roku życia konieczna była również zmiana przepisów dotycząca ulgi prorodzinnej oraz rozliczeń samotnych rodziców.

Obie preferencje przysługują również na dzieci pełnoletnie, do ukończenia 25 lat. Zawierają też kryterium dochodowe w stosunku do dziecka. Rodzic, żeby móc skorzystać z ulg musi wskazać, że jego dziecko nie zarobiło więcej niż 3.089 zł. W związku ze zwolnieniem z podatku młodych do 26 roku konieczna była zmiana także przepisów o PIT, gdzie wskazano, że w kwocie 3.089 zł mieszczą się zarobki dziecka niezależnie od tego, czy są objęte zwolnieniem czy nie.

O tym ostatnim aspekcie wspominam, żeby przypomnnieć, że oprócz tego miejsca cudnego, prawniczo wykazuje się również na blogu, poświęconym prawo rodzinnemu, osobistemu rzec można (rozwody, separacje, alimenty, podziały majątków i upadłość konsumencka – takie główne tematy tam poruszam).

Zajrzyj i zobacz: https://potwojejstronie.pl 

I na koniec, fajnie byłoby gdybyś podzielił się swoim zdaniem na temat dzisiejszego artukułu, co sądzisz o takich zmianach? Dobra zmiana? Szczerze poproszę 🙂

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *