ZUS | Renta rodzinna – komu przysługuje, jaka jest jej wysokość?

renta rodzinna

Ostatnio dostaję sporo pytań dotyczących uprawnień do renty rodzinnej.

Dzisiaj będzie wpis o podstawowych kwestiach związanych z rentą rodzinną. Zapraszam!

I. Kiedy i komu przysługuje renta rodzinna?

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

2.

Czy można zwolnić dyscyplinarnie za brak maseczki?

brak maseczki zwolnienie dyscyplinarne

Od razu napiszę, że odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalne jest zwolnienie dyscyplinarne za nienoszenie maseczki przez pracownika, nie jest jednoznaczna.

We wpisie zwrócę uwagę na kilka kwestii z tym związanych, ale pozwólcie, że nie napiszę jednoznacznej odpowiedzi tak od razu. Czy w tej sytuacji można zwolnić dyscyplinarnie pracownika? Na tak postawione pytanie, rozsądny prawnik udzieli niestety najbardziej nielubianej odpowiedzi – „TO ZALEŻY”.

Następnie jednak przystąpi do zgłębiania tematu. Po jego zgłębieniu udzieli konkretnej odpowiedzi do konkretnie przedstawionego stanu faktycznego.

ZUS | Wygrana kobiet z rocznika 1953?

rocznik 1953

Panie z rocznika 1953 śledzą poczynania sądów i władzy ustawodawczej w sprawie emerytur powszechnych i ich wysokości.

Tematyka emerytur nie jest łatwa, najważniejsze to co chciałabym pozostawić tym artykułem – to taka świadomość, że warto działać – jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS.

Ostatnie orzeczenia Sądów są zaś słusznie przychylne rocznikowi 1953.

ZUS | Czy zatrudnienie przez rodzinę zawsze świadczy o fikcyjności zatrudnienia?

zatrudnienie członka rodziny

Pytanie zapewne trochę kontrowersyjne ale wynikające wprost z praktyki.

Bardzo często zatrudnienie kobiety w ciąży przez Małżonka, Partnera, Rodzica, Brata, Wujka – czyli kogoś z rodziny, budzi wątpliwości ZUS i bardzo często ZUS takie zatrudnienie uważa za pozorne.

Czy słusznie? Oczywiście, że nie.

Kluczowe jednak jest aby praca była faktycznie wykonywana.

Jeśli była i masz na to dowody, nie powinno być dużych problemów, żeby przekonać do swoich racji czy to ZUS, czy też Sąd, który będzie rozpatrywał Twoje odwołanie od decyzji ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie od dziś – dla kogo i jak z niego korzystać?

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

O dodatkowym zasiłku opiekuńczym pisałam już na wiosnę – było to jedno z rozwiązań wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Od dzisiaj ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w sytuacji zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa.

Co wiemy o zasadach korzystania z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

I. Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przeznaczony?

Z uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego można skorzystać m.in. w razie:

⇒ zamknięcia żłobka,

Umorzenie składek ZUS – kiedy jest możliwe?

umorzenie składek ZUS

Kiedy możliwe jest umorzenie składek ZUS?

Sytuacja w kraju i na świecie nie jest najlepsza, ogólnie mówiąc. Stan zadłużenia również się zwiększa. Brak optymizmu i perspektyw skłania coraz więcej z nas do postawienia sobie pytania jak wyjść ze spirali długów?

Dziś przedstawię kiedy możliwe jest umorzenie składek przez ZUS.