Adopcja – uprawnienia rodzicielskie rodziców adopcyjnych

Uprawnienia rodziców adopcyjnych są w zasadzie analogiczne jak uprawnienia rodziców biologicznych.

Rodzice, którzy przysposobili lub przyjęli na wychowanie dziecko korzystają z wszystkich uprawnień na zasadach ogólnych – istnieją jednak drobne różnice, o których przeczytasz w niniejszym artykule.

Różnice te podyktowane są specyfiką procesu adopcyjnego (jego długości, możliwości adopcji dzieci w różnym wieku).

I. Pierwszym z uprawnień rodziców adopcyjnych jest prawo do urlopu macierzyńskiego.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza,

Polityka antymobbingowa – jak ją dobrze przygotować?

mobbing, polityka antymobbingowa

Jak już wspominałam we wcześniejszym wpisie mobbing pojawia się coraz częściej w zakładach pracy.

W przypadku postępowania sądowego, to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że stał się ofiarą mobbingu.

Trzeba jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje obowiązek pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi.

Pracodawca, który nie chroni swoich pracowników naraża się na niemałe kłopoty, bowiem, może wówczas sprowadzić na siebie nie tylko niepochlebne opinie na szeroko pojętym rynku pracy, ale przede wszystkim na sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP) w postaci kontroli na podstawie skarg pracowników, a także na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czy ZUS ma prawo kwestionować działalność gospodarczą z uwagi na wysoką podstawę składek?

wysoka podstawa

W najnowszych orzeczeniach, Sąd Najwyższy kwestionuje tytuł do ubezpieczeń osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy, w ocenie Sądu, nadużywają działalności gospodarczej do uzyskiwania wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Oczywiście nie ma problemu, jeśli przedsiębiorca deklaruje wysoką podstawę wymiaru składek i nie pobiera zasiłków.

Natomiast, ostatnio ZUS na bardzo dużą skalę kontroluje przedsiębiorców, którzy deklarowali w przeszłosci wysokie podstawy wymiaru składek i korzystali z wysokich zasiłków przez długi okres.

1. Jak było do tej pory – czyli czy wysoka podstawa do ubezpieczeń społecznych mogła nieść ryzyko zakwestionowania Twojej działalności?

Mobbing | Zmiany w przepisach dotyczących mobbingu 2019

Czasem odnoszę wrażenie, że prawo pracy obok prawa karnego jest jedną z najczęściej zmieniających się gałęzi prawa.

I tak podpisu Prezydenta doczekała się kolejna nowelizacja przepisów prawa pracy.

Nowelizacja, której inicjatorem był Prezydent miała na celu wprowadzeniu zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniem świadectw pracy, terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy i poruszanym przeze mnie ostatnio tematem mobbingu.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie już 7 września 2019 roku.

ZUS | Korygowanie wyższej podstawy ZUS niż minimalna

podstawy ZUS

Zadeklarowaie wyższe podstawy wymiaru składek i możliwość korygowania owych podstaw. 

Już podnad trzy lata temu we wpisie, który znajdziesz tutaj, przestrzegałam przed pomniejszaniem wyższych podstaw do ubezpieczeń społeczmych niż minimalne. Co prawda na orzecznictwo Sądu Najwyższe, umożliwiało proporcjonalne pomniejszanie, jednakżę ZUSowi bardzo sie to nie podobało i bardzo często swoich racji Ubezpieczeni musieli dochodzić w sądzie.

Obecnie jednak już na mocy ustawy został ten zakaz wprowadzony.

Zapewne niewiele osób wie, że 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do art.

Zerowy PIT dla młodych | Ulga dla młodych

Zerowy PIT

Zerowy PIT dla młodych to temat rodzący dużo pytań i wątpliwości. Dziś właśnie artykuł poświęcony temu „Wielkiemu Bohaterowi” ostatnich dni.

1 sierpnia 2019 roku weszła w życie zapowiadana od dłuższego czasu ustawa, zgodnie z którą zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty 18% podatku.

Z nowych przepisów według szacunków pomysłodawcy – Ministerstwa Finansów ma skorzystać około 2 milionów młodych osób.

Ministerstwo Finansów uzasadniało świeżo wdrożony pomysł tym, że osobom do 26 roku życia dzięki nowej konstrukcji przepisów będzie łatwiej wejść na rynek pracy oraz zachęci przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi,