ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Jak liczyć okres zasiłkowy po 01.01.2022?

okres zasiłkowy 2022

Czekają nas duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z ZUS.

W pierwszym artykule, poświęconym temu zagadnieniu przedstawiłam pozytywną zmianę dla przedsiębiorców dotyczącą nie ustawania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dzisiejszy artykuł opisuje już niekorzystną zmianę dla Ubezpieczonych, zmiana dotyczy nowych zasadach kierujących ustaleniem okresu zasiłkowego (czyli długości okresu, w trakcie którego można korzystać z zasiłku chorobowego).

Pierwszy wpis dotyczący okresu zasiłkowego opublikowałam w 2016, znajdziesz go tutaj. Cieszy on się dużą popularnością.

ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy już nie ustanie tak łatwo

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w kwestiach dotyczących zasiłków ZUS. Większość z nich wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., a niektóre w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

O planowanych zmianach w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pisałam tutaj.

Zmian jest sporo więc podzielę wpis na parę artykułów. Niestety nie wszystkie wprowadzone zmiany będą korzystne. Dziś na początek napiszę o zmianie, która jest dobra i korzystna dla przedsiębiorców.

W tym artykule napiszę,

Wypadek przy pracy – kiedy przysługuje odszkodowanie od pracodawcy?

odszkodowanie od pracodawcy

Czy można uzyskać dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy?

O wypadku przy pracy pisałam ostatnio we wpisie, który znajdziesz tutaj.

We wpisie wskazałam, że osoba poszkodowana w wypadku przy pracy może ubiegać się o następujące świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Niejednokrotnie jednak okazuje się, że wypadek przy pracy generuje koszty, których poszkodowany nie jest w stanie zaspokoić z otrzymywanego zasiłku czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Czy poszkodowany pracownik ma jakiekolwiek szanse na współfinansowanie kosztów leczenia przez pracodawcę?

Czy można cudzoziemcowi zmienić wynagrodzenie?

zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi

W zezwoleniu na pracę czy zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wskazane jest m.in. wynagrodzenie cudzoziemca.

Czy pracodawca powierzający wykonywanie pracy temu cudzoziemcowi może swobodnie zmienić wysokość tego wynagrodzenia? Czy zmiana wynagrodzenia cudzoziemcowi wiąże się utratą zezwolenia na pracę?

Kiedy ZUS przyzna prawo do renty stałej? Czy ZUS może odebrać rentę?

renta stała

W wyniku rozpatrzenia wniosku o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, najczęściej ZUS przyznaje prawo do renty okresowej, czyli na okres kilku miesięcy czy kilku lat (maksymalnie 5 lat).

Rzadkością jest to, aby ZUS ustalił prawo do renty na stałe, jednak, czasem się to zdarza.

I. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy, czy na stałe, czy okresowo, przyznawana jest w razie spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Omówienie przesłanek prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest zbyt obszernym tematem jak na dzisiejszy wpis – pozwolę sobie odesłać Cię do artykułu,

ZUS | Optymalizacja kosztów składek ZUS za pracowników

art. 8 ust. 2a

Próba optymalizacji składek ZUS  to nie tylko domena przedsiębiorców jednoosobowych. Również Pracodawcy, z uwagi na wysokie obciążenie składkami (wysokie koszty pracy), starają się zminimalizować ciężar składek ZUS. Niestety, nie wszystkie pomysły  i wdrażane rozwiązania, przechodzą próbę następczego sporu z ZUS.

I. Z jakimi działaniami można spotkać się na rynku pracy, które mogą budzić wątpliwości ZUS?