ZUS | Umowa B2B z pracodawcą – czy jest to dobry pomysł?

Umowa B2B z pracodawcą a ZUS

Wykonywany zawód zobowiązuje mnie do tego, żeby śledzić orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Z tego orzecznictwa wynika, że, w kontekście ubezpieczeń społecznych, nie zawsze będzie opłacalne zawieranie umowy B2B z pracodawcą, z którym łączy Cię stosunek pracy.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Umowa cywilnoprawna z pracodawcą

Za pracownika, w rozumieniu ustawy systemowej, uważana jest osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej: agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło, jeżeli:

⇒ umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

⇒ w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,

Umowa o dzieło – jakich czynności może dotyczyć?

dzieło umowa

Pomimo tego, że istnieje obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS, ten rodzaj umowy często jest stosowany nieprawidłowo – do nieprawidłowego rodzaju czynności.

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to wynik tego, iż umowa o dzieło nie rodzi obowiązku opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej.

Jakich czynności nie można wykonywać na podstawie umowy o dzieło?

Piszę o tym poniżej.

I. Umowa o dzieło ->Umowa rezultatu

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,

Założenie działalności gospodarczej a ZUS – ulga na start

ulga na start

W obecnej rzeczywistości poważnie trzeba się zastanowić, w jakiej formie prawnej rozpocząć działalność gospodarczą.

Zależy Ci w końcu na wybraniu najkorzystniejszego finansowo rozwiązania.

Jeśli zakładasz pozarolniczą działalność gospodarczą możesz skorzystać z półrocznej ulgi na start i dziś jej poświęcimy artykuł.

I. Ulga na start – co to jest?

Zmiany w prawie pracy – brak opłat od pozwu dla pracownika

zmiany w prawie pracy

Dzisiaj publikuję wpis podsumowujący zmiany w prawie pracy, jakie weszły w życie we wrześniu 2023 r.

W mojej ocenie, są to zmiany znaczące z punktu widzenia pracowników.

A jakiej treści są to zmiany?

Zapraszam do wpisu.

I. Brak opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych dla pracowników

Do tej pory pracownik, który wnosił pozew w sprawach z zakresu prawa pracy, a wartość przedmiotu sporu przewyższała kwotę 50.000,00 zł, pracownik uiszczał opłatę sądową – opłatę stosunkową, której wysokość ustalało się zgodnie z art.

ZUS | Komisja do sprawa zaopatrzenia emerytalnego twórców

Komisja do sprawa zaopatrzenia emerytalnego twórców

Niedawno komentowałam, dla Gazety Prawnej, projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego sposobu działalności Komisji do spraw zaopatrzenia emerytalnego twórców.

Na blogu na ten temat jeszcze nie pisałam.

Dzisiaj krótki wpis o tym, czym zajmuje się Komisja.

I. Twórca/artysta a ZUS

Pracę zarobkową w dużej mierze wykonuje się na podstawie stosunku umownego, np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług. Pracę można też wykonywać w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Ustawa systemowa uznaje za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. twórców i artystów (tak samo jak np. wspólnika spółki osobowej).

Czy możesz być zwolniona w czasie ciąży?

zwolnienie w czasie ciąży

PYTANIE O TO CZY … MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONA W CZASIE CIĄŻY?

Tym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla (przyszłych) rodziców.

Jest on efektem naszych wieloletnich obserwacji. Wynika z nich jedno. Ciągle warto popularyzować wiedzę prawniczą na tematy związane z rodzicielstwem, i to z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Nie zamierzamy też zostać obojętne na przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Zaczynamy!