Sejm i Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która ma wprowadzać „wakacje składkowe” dla przedsiębiorców.

Wakacje składkowe to nic innego jak wybrany miesiąc kalendarzowy w roku, w którym przedsiębiorca nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne.

W dzisiejszym wpisie przyjrzę się bliżej treści uchwalonej ustawy.

Pamiętaj, że ustawa jeszcze nie weszła w życie! Czekamy na podpis prezydenta.

We wpisie przekazuję informacje wynikające z uchwalonej przez Sejm ustawy.

Z wpisu dowiesz się:

 1. Kto może skorzystać z wakacji składkowych?
 2. Na jakich zasadach można skorzystać z wakacji składkowych?
 3. Czy trzeba zawieszać działalność w związku z wakacjami składkowymi?

I. Kto może korzystać z wakacji składkowych?

wakacji składkowych może skorzystać tylko osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą (za wyjątkiem przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start, który w ogóle nie opłaca składek społecznych) pod pewnymi warunkami.

Z prawa do zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku zgłaszał do ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych i wypadkowego) lub do ubezpieczenia zdrowotnego maksymalnie dziewięciu ubezpieczonych,
 • w ciągu w ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro,
 • jako ubezpieczony w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,
 • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jako ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Od razu uprzedzam pytania:

– moim zdaniem treść ustawy umożliwia ubieganie się o wakacje składkowe przez przedsiębiorców niezatrudniających pracowników lub zleceniobiorców,

– nie jest wiadome, czy do limitu 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń wlicza się również wnioskującego przedsiębiorcę czy nie.

II. Jakie są zasady wakacji składkowych?

Moim zdaniem, jest kilka kwestii, które musisz mieć na uwadze:

 1. zwolnienie obejmuje tylko składki na własne ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe i dobrowolne),
 2. zwolnienie obejmuje tylko składki za przedsiębiorcę (ale już nie jego pracowników, zleceniobiorców czy osobę współpracującą),
 3. zwolnienie dotyczy tylko jednego miesiąca kalendarzowego,
 4. w miesiącu zwolnienia obowiązuje najniższa podstawa wymiaru składek (odpowiednio dla rozliczających się na zasadach ogólnych, według preferencyjnych składek lub Małego ZUS-u Plus),
 5. korzystanie z wakacji składkowych dla przedsiębiorców nie będzie miało wpływy na prawo przedsiębiorcy do zasiłku chorobowych w kolejnych miesiącach
 6. w miesiącu zwolnienia składki są finansowane z budżetu państwa.

Czy trzeba zawieszać działalność w związku z wakacjami składkowymi?

Przedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych nie musi zawieszać działalności gospodarczej – wręcz nie powinien.

Po to mają obowiązywać wakacje składkowe, że przedsiębiorca ma aktywnie prowadzić działalność, nie opłacając przez miesiąc składek społecznych.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, składek i tak się nie opłaca.

III. Wakacje składkowe – Podsumowanie

W tym wpisie przedstawiłam Ci ogóle zasady i cel wakacji składkowych. W kolejnym przedstawię jak ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek.


  Skorzystaj z porady

  Bardzo rzeczowe i profesjonalne podejście, świetny kontakt z klientem, jak również szybka reakcja na zaistniałą sytuację co w moim przypadku było kluczowe. Polecam z całego serca.

  krzysztof slowikowski Avatar krzysztof slowikowski

  Panią Katarzynę polecam z całego serca. Prowadziła równolegle moje dwie sprawy, które finalnie zakończyły się sukcesem. Wspierała, dodawała otuchy. Mogę śmiało przyznać, że oprócz profesjonalizmu niezbędnego do wykonywania zawodu jest wspaniałym człowiekiem, pełnym empatii i zrozumienia. Polecam po stokroć. Jestem niezwykle wdzięczna.

  Małgorzata Wange Avatar Małgorzata Wange

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *