W ostatnim tygodniu można było w Internecie zapoznać się z szokującymy artykułami na temat kupowania zwolnień lekarskich w sieci, a także masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie. Takich działań nigdy nie zalecamy i ostrzegamy przed nimi.

W kontekście jednakże zmian w ustawie zasiłkowej, jakie wejdą w życie od 2022 r., podejrzewać można, że w grudniu 2021 r., liczba osób przechodzących na zwolnienie lekarskie niestety wzrośnie. Liczba wątpliwości i pytań dotyczących tego jak liczyć okres zasiłkowy na nowych zasadach też rośnie.

Odpowiedzią na te pytania i wątpliwości jest dzisiejszy artykuł.

I. Jak ustala się okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy to, najprościej rzecz ujmując, okres niezdolności do pracy, za który osobie ubezpieczonej przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

W przypadku pracowników, właśnie, okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego „wchodzi” w okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy może trwać 182 lub 270 dni.

Co do zasady, do jednego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn wskazanych w ustawie zasiłkowej (np. wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).

Ponadto, do tego samego okresu zasiłkowego, zostanie wliczony okres niezdolności do pracy spowodowany zachorowaniem na tę samą chorobę, co uprzednio, jeśli między końcem jednej niezdolności do pracy a początkiem kolejnej wystąpiła przerwa krótsza lub równa 60. dniom.

Tłumacząc od drugiej strony, okres zasiłkowy liczony jest od nowa wtedy, gdy:

– pomiędzy okresami niezdolności do pracy wystąpi przynajmniej jednodniowa przerwa, a kolejna niezdolność do pracy spowodowana jest inną chorobą niż ta, która spowodowała niezdolność do pracy wcześniej, lub

– przerwa między okresami niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą jest dłuższa niż 60 dni.

II. Co się zmieni od 2022 r. w ustalaniu okresu zasiłkowego?

O zmianach w ustawie zasiłkowej szerzej pisałam w tym wpisach:

⇒ https://e-prawopracy.pl/zus-zmiany-od-01-01-2022r-ubezpieczenie-chorobowe-przedsiebiorcy-juz-nie-ustanie-tak-latwo/,

⇒ https://e-prawopracy.pl/zus-zmiany-od-01-01-2022r-jak-liczyc-okres-zasilkowy-po-01-01-2022/,

⇒ https://e-prawopracy.pl/zmiany-w-zus-art-43/.

Od 1 stycznia 2022 r. do jednego okresu zasiłkowego będą zaliczane wszystkie okresy niezdolności do pracy, między którymi nie wystąpi przerwa wynosząca najwięcej 60 dni, spowodowana tą samą lub inną chorobą niż poprzednio.

Jeśli więc, od 24 do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie niezdolny do pracy z powodu zapalenia płuc, a następnie od 7 do 14 lutego 2022 r. będzie niezdolny z powodu zapalenia spojówek, oba te okresy niezdolności do pracy zostaną wliczone do jednego okresu zasiłkowego. Według aktualnie obowiązujących przepisów, nowy okres zasiłkowy „otworzyłby się” dwukrotnie – pierwszy raz 24 stycznia, a drugi raz 7 lutego.

Jeśli ten sam przedsiębiorca stanie się niezdolny do pracy z powodu zapalenia spojówek 25 kwietnia 2022 r. to przerwa wyniesie ponad 60 dni, a więc otworzy się nowy okres zasiłkowy według nowego brzmienia ustawy zasiłkowej.

III. Przepisy przejściowe – czyli co się stanie z zasiłkami, które rozpoczną się jeszcze w 2021r?

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw:

Zasiłki oraz świadczenie rehabilitacyjne, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2022 r., wypłaca się w wysokości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2022 r., za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Wobec tego, jeśli prawo do zasiłku oraz świadczenia rehabilitacyjnego powstanie przed 1 stycznia 2022 r., wypłaca się je w wysokości, na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy zasiłkowej w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 2021 r., czyli na dotychczasowych zasadach, za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Jeśli więc, przedsiębiorcy zakończył się okres niezdolności w listopadzie 2021 r., który trwał 182 dni, a następna niezdolność do pracy z powodu innej choroby powstanie w grudniu 2021 r., po przynajmniej jednodniowej przerwie, ten przedsiębiorca powinien nabyć prawo do zasiłku chorobowego na kolejne 182 dni (o ile przedsiębiorca będzie nieprzerwanie niezdolny do pracy).

W 2022 r. ten zasiłek chorobowy powinien być mu dalej wypłacany.

Gdyby ten sam przedsiębiorca stał się niezdolny do pracy ponownie w styczniu 2022 r., a przerwa między końcem ostatniego okresu niezdolności do pracy a początkiem kolejnego nie przekroczyłaby 60 dni, ZUS nie ustaliłby prawa do zasiłku chorobowego. Od ostatniego okresu pobierania zasiłku chorobowego nie minęłoby 60 dni, co od 1 stycznia 2022 r. wyklucza możliwość „otworzenia” nowego okresu zasiłkowego.

W powołanym przepisie mowa o „zasiłkach oraz świadczeniu rehabilitacyjnym”.

A co z wynagrodzeniem chorobowym, które będzie wypłacane na przełomie grudnia 2021 r. i stycznia 2022 r.?

Przykładowo, pracownik w listopadzie 2021 r. zakończył pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego, a po kilku dniach stał się ponownie niezdolny do pracy z powodu nowego schorzenia. Pracownik najpierw nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego, które będzie wypłacane, i w grudniu 2021 r., i w styczniu 2022 r. Czy jeśli niezdolność do pracy będzie nieprzerwana, zasiłek chorobowy w styczniu 2022 r. będzie wypłacany? Moim zdaniem – tak.

Nowy okres zasiłkowy ustala się zawsze na pierwszy dzień choroby. Okres pobierania wynagrodzenia chorobowego wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasiłek chorobowy jest kontynuacją wynagrodzenia chorobowego w przypadku pracownika. W mojej ocenie, zatem, jeśli ustali się w 2021 r., że „otworzył się” nowy okres zasiłkowy, a niezdolność do pracy jest nieprzerwana, ZUS nie powinien odmówić prawa do wypłaty zasiłku chorobowego w 2022 r.

IV. Co robić, jeśli ZUS odmówi w 2022 r. prawa do zasiłku chorobowego?

Niestety, może zdarzyć się tak, że w przypadku przejścia na zwolnienie lekarskie w 2021 r. i kontynuowania tego zwolnienia w 2022 r., ZUS będzie kwestionował uprawnienie do zasiłku chorobowego. Wówczas najwłaściwszym rozwiązaniem jest wniesienie odwołania od decyzji ZUS.

Odwołać się należy do Sądu Rejonowego (Wydziału Pracy i Ubezpieczeń społecznych) w ciągu miesiąca od dnia, w którym doręczona nam została decyzja, od której chcemy się odwołać.

ZUS ma 30 dni na zmianę lub uchylenie decyzji, jeżeli uzna odwołanie za zasadne a jeśli nie – przekazuje odwołanie do sądu.

Kluczową kwestią jest ustalenie:

⇒ co było przyczyną niezdolności do pracy w poszczególnych okresach niezdolności do pracy,

⇒ czy z końcem wcześniejszego okresu niezdolności do pracy czytelnik faktycznie wyzdrowiał.

Takich ustaleń dokonują biegli sądowi w toku postępowania sądowego.

Przy odwoływaniu się od decyzji ZUS nieoceniona może być pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli jednak chcesz samodzielnie zająć się odwołaniem od decyzji ZUS, zachęcam do zapoznania się z przygotowanym przeze mnie wzorem odwołania wraz z praktycznym komentarzem  oraz z artykułem na temat tego, czy warto odwoływać się od decyzji ZUS?

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika specjalizującego się w ZUS, napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by engin akyurt on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Natychmiastowa odpowiedź online. W sprawie problemu prawnego - rzetelna porada. Człowiek wie na czym stoi i to wszystko za darmo. Bez naciągania. Gorąco polecam.

  Arkadiusz Copija Avatar Arkadiusz Copija

  Pani Katarzyna jest zarówno profesjonalistą jak i po prostu dodatkowo dobrym czlowiekiem. Uratowała mnie w trudnej sytuacji,kiedy nikt inny nie dawał najmniejszych szans na wygraną. Z czystym sumieniem polecam Kancelarię Pani Katarzyny.

  Anna Ożarek Avatar Anna Ożarek

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *