Zadeklarowaie wyższe podstawy wymiaru składek i możliwość korygowania owych podstaw. 

Już podnad trzy lata temu we wpisie, który znajdziesz tutaj, przestrzegałam przed pomniejszaniem wyższych podstaw do ubezpieczeń społeczmych niż minimalne. Co prawda na orzecznictwo Sądu Najwyższe, umożliwiało proporcjonalne pomniejszanie, jednakżę ZUSowi bardzo sie to nie podobało i bardzo często swoich racji Ubezpieczeni musieli dochodzić w sądzie.

Obecnie jednak już na mocy ustawy został ten zakaz wprowadzony.

Zapewne niewiele osób wie, że 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do art. 18 ustawy systemowej nowy ustęp – 8a, a który ma duże znaczenie dla przedsiębiorców.

I. Możliwość korygowania wyższych podstaw ZUS niż minimalne – czyli o czym stanowi art. 18 ust. 8a?

W przypadku gdy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, zadeklarowanie przez ubezpieczonego kwoty wyższej niż obowiązująca go najniższa podstawa wymiaru składek oznacza rezygnację z ustalenia podstawy wymiaru składek w kwocie najniższej i nie podlega korekcie przez ubezpieczonego za miesiąc, w którym zadeklarował wyższą kwotę podstawy wymiaru składek.

Najprościej ujmując, przedsiębiorca ma prawo zadeklarować podstawę wymiaru składek wyższą niż minimalna, czyli 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę czy 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z tym przepisem, zadeklarowanie podstawy wyższej niż minimalna, wyklucza możliwość jej korygowania w późniejszym czasie. Najczęściej do korygowania owych podstaw dochodzi w miesiącu, w którym przedsiębiorca korzystał z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego.

Przepis został wprowadzony po to, aby przedsiębiorcy nie korygowali wstecz zadeklarowanych wcześniej wyższych niż minimalne podstaw wymiaru składek.

Ustęp 8a wprowadzono po to, aby ukrócić działania przedsiębiorców zmierzające do zwrotu nadpłaconych składek, kiedy osoba uprawniona do zadeklarowania podstawy wymiaru składek w kwocie 30% minimalnego wynagrodzenia, deklarowała wyższą (ponad 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia), a następnie korygowała podstawę do 30% minimalnego wynagrodzenia i zwracała się do ZUS o zwrot różnicy w opłaconych składkach wynikających z obu tych podstaw.

Aktualnie, raz zadeklarowana składka w kwocie wyższej niż najniższa podstawa wymiaru nie podlega korekcie za dany miesiąc kalendarzowy, chyba że zachodzą nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych (np. wpisanie kwoty podstawy wyższej niż dopuszczają przepisy).

Oczywiście jednak przedsiębiorca może co miesiąc zmieniać podstawę składek, nie może jednak tego czynić z datą wsteczną.

II. Czy ZUS często kwestionuje pomniejszanie proporcjonalne wyższych podstaw niż minimalne?

Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco.

Niestety, ZUS wykorzystuje ten przepis też do sytuacji, które miały miejsce przed 1 stycznia 2019 r., kwestionując zadeklarowane wyższe niż minimalne składki ZUS.

Najczęściej dotyka to osoby pobierające  zasiłki obliczone od wysokich podstaw. Jeśli taka osoba skorygowała sobie podstawę składek w miesiącu korzystania z zasiłku chorobowego i odzyskała nadpłacne skłądki, ZUS bardzo często te działania teraz kwestionuje.

W przypapdku takiego stanu rzeczy, ZUS uważa, iż dochodzi do przerwania ciągłości ubezpieczenia chorobowego, czego konsekwencją jest żądanie przez ZUS zwrotu nadpłaconych świadczeń.

W takim przypadku rekomenduję odwoływanie się od decyzji ZUS.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *