Kontrola zwolnień lekarskich to kwestia, która budzi duże zainteresowanie i która generuje wiele pytań.

O kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS pisałam jakiś czas temu we wpisie, który znajdziesz tutaj.

Dzisiejszy wpis poświęcę zmianom w zakresie kontroli zwolnień lekarskich, które weszły w życie w październiku 2021 r.

I. Kontrola zwolnień ZUS – Zawiadomienie o terminie badania – jak było?

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej, możliwe jest przeprowadzenie kontroli odnośnie do prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich

W tej kontroli chodzi o to, że lekarze orzecznicy ZUS, z urzędu lub z inicjatywy pracodawcy, sprawdzają, czy osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, faktycznie jest chora, czy zwolnienie powinno być wystawione na okres w nim wskazany etc.

Do 5 października 2021 r. zawiadomienie o terminie badania (komisji lekarskiej)  było przekazywane następująco:

– za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej),

– poprzez pracowników ZUS lub inne upoważnione osoby lub

– poprzez pracodawcę.

Zawiadomienie wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego jest wysyłane tylko w formie pisemnej i na adres wskazany na zwolnieniu lekarskim. Nie ma obowiązku przesyłania go listem poleconym.

Pracownicy ZUS, inne upoważnione osoby lub pracodawca mogą przekazać zawiadomienie telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o ile oczywiście, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby kontrolowanej są znane podmiotowi dokonującemu doręczenia.

Zawiadomienie przekazane telefonicznie ma skutek doręczenia, jeżeli rozmowa była rejestrowana, a ubezpieczony wyraził zgodę na nagrywanie tej rozmowy.

Zawiadomienie przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej ma skutek doręczenia, jeżeli nadawca otrzymał potwierdzenie jego otrzymania przez osobę kontrolowaną (np. osoba kontrolowana musi potwierdzić kliknięciem doręczenie e-maila).

II. Co się zmieniło w kontroli zwolnień lekarskich od października 2021r??

Od 5 października 2021 r. obowiązują następujące formy doręczania zawiadomień o kontroli zwolnienia (o komisji lekarskiej):

    1. na adres do doręczeń elektronicznych oraz przez przekazanie pisma w postaci elektronicznej na profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
    2. za pośrednictwem operatora wyznaczonego z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w ustawie o doręczeniach elektronicznych,
    3. za pośrednictwem operatora pocztowego,
    4. przez pracowników ZUS lub przez inne upoważnione osoby,
    5. przez pracodawcę.

Nie da się ukryć, że ustawodawca rozbudowuje sposoby dokonywania doręczeń zawiadomień.

Przyjrzyjmy się każdemu z nich.

Ad. 1. tj. zawiadomienie o kontroli w postaci elektronicznej. 

Zawiadomienie będzie doręczane w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (chodzi o tzw. kwalifikowaną usługę doręczenia elektronicznego) oraz na indywidualny profil w PUE ZUS. Może być ono stosowane tylko wobec osób fizycznych:

– których adres do doręczeń elektronicznych wpisany jest do bazy adresów elektronicznych (baza zacznie dopiero funkcjonować; w przypadku osób fizycznych wpis nie jest obowiązkowy i nie powinien nastąpić bez woli tej osoby) oraz

– które posiadają profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ad. 2 i 3 . tj. zawiadomienie o kontroli za pośrednictwem poczty

W obu przypadkach pisma będą doręczane do osób fizycznych w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku publicznej usługi hybrydowej operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska, w pozostałych przypadkach ustawodawca umożliwia doręczanie przesyłek za pośrednictwem, po prostu, operatorów pocztowych.

Zasadniczo, operatorem pocztowym jest nie tylko Poczta Polska. Jednak nie wyobrażam sobie doręczania przesyłek przez ZUS za pośrednictwem innego operatora w przypadku doręczeń innych niż w postaci publicznej usługi hybrydowej.

Czym jest ta publiczna usługa hybrydowa? Stosowana jest ona tylko wtedy, gdy nadawcą przesyłki jest podmiot publiczny, czyli, np. ZUS.

Usługa ta polega na tym, że z podmiotu publicznego wychodzi przesyłka elektroniczna, a w ramach usługi pocztowej jest ona drukowana, kopertowana i doręczana w formie pisemnej do adresata przesyłki.

Ad. 4 i 5. tj. zawiadomienie o kontroli doręczone przez pracowników ZUS i pracodawcę

Pracownicy ZUS, inne upoważnione osoby lub pracodawca mogą przekazać zawiadomienie na piśmie w postaci papierowej, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zawiadomienie może być przekazane telefonicznie, jeżeli numer telefonu osoby kontrolowanej jest znany ZUS lub pracodawcy (podobnie jest z adresem elektronicznym).

III. Podsumowanie – kontrola zwolnień ZUS

Zapewne niektórzy z Was zdążyli zauważyć, że ZUS wzmógł ilość kontroli zwolnień lekarskich i uprawnień do zasiłków (ZUS, ostatnimi czasy, często kumuluje okresy niezdolności do pracy w jeden okres zasiłkowy).

Wprowadzana zmiana ma na pewno znaczenie dla zwiększenia i przyspieszenia przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich.

O innych zmianach niekorzystnych dla ubezpieczonych możesz przeczytać tutaj i tutaj. 

p class=”tresc” lang=”pl” style=”text-align: justify;” xml:lang=”pl”>

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika specjalizującego się w ZUS, napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Tobias Tullius on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *