Z dniem 01.12.2013 wejdzie w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Tekst zmian, dla zainteresowanych załączam tutaj.

Szczerzę przyznam, że długo się zastanawiałam czy napisać wpis o tych zmianach. Nie zmieniają one aktualności moich wpisów dotyczących zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców, które znajdziecie tutaj:

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców cd.

W komentarzach oraz mailach często jednak dopytywaliście, co się zmieni z dniem 01.12.2013 w zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców. Nie pozostało więc nic innego jak zabrać się za napisanie artykułu na ten temat 🙂

Na wstępie napiszę, że NIE jest to nowelizacja, której większość przedsiębiorczych Mam się obawia. Nie zmienia ona sposobów naliczania podstaw zasiłków chorobowych, macierzyńskich – przedsiębiorców, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dłużej niż pełen miesiąc kalendarzowy.

Swego czasu były podawane założenia do projektu zmiany ustawy zasiłkowej. Przewidywały one wprowadzenie nowego systemu wyliczenia podstawy wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorców w przypadku, kiedy zainteresowany będzie opłacać składki przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Podstawę wymiaru ma zgodnie z założeniami stanowić suma przeciętnej miesięcznej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące oraz kwoty stanowiącej iloczyn jednej dwunastej przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.  Jednak zmiany, które wchodzą w życie z dniem 01.12.2013 to NIE te zmiany!

Przyznam szczerzę, że słuch po powyższych założeniach zaginął. Nie można znaleźć projektu ustawy, który miałby wprowadzić powyższe zmiany. Chciałabym Was zapewnić, że jeśli tylko cokolwiek się „ruszy” w tej kwestii na pewno napiszę o tym na blogu.

Moim subiektywnym zdaniem nie wydaje mi się, żeby był teraz dobry klimat na wprowadzenie tak kontrowersyjnych zmian, tak ingerujących w sposób naliczania podstaw dla przedsiębiorczych Mam. Nie będzie to też na pewno z dnia na dzień. Obawiam się także czy takie zmiany nie zostałyby, w późniejszym terminie, uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją. Tak jak miało to miejsce w przypadku przepisów, które z tego powodu zostają zmienione, nowelizacją, która wchodzi w życie 01.12.2013.

Powróćmy do zmian, które wejdą w życie lada dzień.

Najważniejsze:

Zmiany dotyczą przedsiębiorców, którzy przystąpią do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w terminie 30 dni po ustaniu poprzedniego tytułu ubezpieczenia i zachorują, przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

Dlaczego dokonano zmian…

Według obecnych przepisów wyglądało to tak:

 • w przypadku pracowników (osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę) – jeżeli niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy (art 37 ust. 1 ustawy o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego…)
 • w przypadku przedsiębiorców wyglądało to inaczej, mniej korzystnie – jeśli od momentu rozpoczęcia ubezpieczenia chorobowego z tytułu działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie przepracował całego miesiąca, zasiłek był wyliczany w taki sposób, jakby zadeklarowany przychód z niepełnego miesiąca był przychodem z całego miesiąca – czyli nie podlegał uzupełnianiu, tak jak wygląda to w przypadku pracowników.

W wyroku z 24 maja 2012 r., sygn. akt P12/10, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) są niezgodne z Konstytucją RP w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego dla podlegającego dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Trybunał stwierdził, że zróżnicowanie wynikające z zaskarżonej regulacji godzi w zasadę równości i jest przez to niesprawiedliwe w odniesieniu do przedsiębiorców, których dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzone było bezpośrednio albo też z krótką przerwą ubezpieczeniem z innego tytułu, a w szczególności z pozostawania w stosunku pracy.

Co się w takim razie zmieni?

Ustawodawca wprowadza do art 49 ustawy zasiłkowej punkt 2 o brzmieniu:

„Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego stosuje się odpowiednio przepis art. 37 ust. 1.”

a artykuł 37 ust. 1 brzmi:

„Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie, które ubezpieczony będący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy.”

Podsumowując:

Jeżeli niezdolność do pracy powstanie przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem będzie stanowiła:

 • w przypadku jeśli okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu (np. umowy o pracę)
  • zadeklarowana przez niego podstawa składki na ubezpieczenie chorobowe za cały miesiąc ubezpieczenia (czyli nie więcej niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)
 • w przypadku jeżeli przedsiębiorca nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu  w okresie 30 dni od objęcia ubezpieczeniem z działalności gospodarczej
  • wówczas  podstawę wymiaru zasiłku stanowi najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku (czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, w 2013r. – 2227,80). W tym przypadku się nic nie zmienia, taki sam zapis był przed zmianą ustawy.

Temat, nie ukrywam, nie należy do najłatwiejszych.

Jeśli udało mi się odpowiedzieć, tym wpisem, na Twoje pytania, napisz o tym proszę w komentarzu, jeśli masz jakieś uwagi też się nie krępuj.

A jeśli masz pytania odnośnie swojej sytuacji prawnej w obliczu zmian, napisz do mnie na adres klemba.katarzyna@gmail. com lub skorzystaj proszę z poniższego formularza. Dam znać czy jestem w stanie pomóc.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Temat

  Treść wiadomości

   Skorzystaj z porady

   Pani Katarzyna jest genialnym, rzeczowym i kompetentnym radcą prawnym. Jej profesjonalizm, zaangażowanie, posiadane doświadczenie i niesamowita wiedza pomogły mi wygrać z ZUSem. Polecam w 100%.

   Jolanta Zięba-Grabowska Avatar Jolanta Zięba-Grabowska

   bardzo ok

   Bartek Billik Avatar Bartek Billik

   Napisz komentarz

   Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *