Czy osoba współpracująca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego / macierzyńskiego? – pytacie mnie w wielu mailach.

Oczywiście tak, tylko, że współpraca musi mieć charakter rzeczywisty, samo zgłoszenie małżonka z odpowiednim kodem do ZUSu i do ubezpieczeń społecznych wraz z ubezpieczeniem chorobowym – nie wystarczy. Współpraca nie może być fikcyjna.

I. Kim jest osoba współpracująca?

Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się:

  • małżonka,
  • dzieci własne, drugiego małżonka i dzieci przysposobione,
  • rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli:
    • pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym

i

    • współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

II. Co oznacza „współpracuje przy prowadzeniu działalności gospodarczej”?

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że ani przepisy ustawy systemowej, ani przepisy o działalności gospodarczej nie definiują pojęcia „współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Resort pracy powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z 6 stycznia 2009 r. (sygn. akt II UK 134/08).

Zdaniem sądu, cechami niezbędnymi pojęcia „współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej” w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy systemowej są występujące łącznie:

● istotny dla działalności gospodarczej ciężar gatunkowy działań współpracownika, które to działania nie mogą mieć charakteru wtórnego, muszą pozostawać w bezpośrednim związku z przedmiotem działalności oraz muszą charakteryzować się pewną stabilnością i zorganizowaniem,

● znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót.

W uzasadnieniu tego wyroku sąd wskazał (odwołując się do wyroku Sądu Najwyższego z 20 maja 2008 r., sygn. akt. II UK 286/07), że chodzi o współpracę, bez której dochody z działalności nie osiągnęłyby takiego pułapu, jaki zapewnia takie współdziałanie.

III. Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński dla osoby współpracującej?

Osoby współpracujące podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności do dnia zakończenia tej współpracy. Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób współpracujących dobrowolne.

Jeśli osoba, która będzie wypełniała powyższą definicję zostanie zgłoszona również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to już nic nie powinno stać na przeszkodzie, nabycia prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Dalszy etap możesz przeczytać tutaj i w dalszych wpisach dotyczących tematyki zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Jeśli chcesz znać odpowiedź jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osoby współpracującej zapraszam tutaj.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *