W poprzednich wpisach dowiedzieliśmy się, że warto składać odwołania od decyzji ZUS, jeśli jesteś niezadowolony z jej treści oraz trochę technicznych szczegółów na temat pisania odwołań, czyli:

jak, gdzie i w jakim terminie złożyć odwołanie od decyzji ZUS

Dziś przedstawię: jakie elementy powinny się znajdować w treści odwołania oraz jakie będą konsekwencje jego złożenia.

III. Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

Odwołanie, mimo że jest składane do ZUS, jest pismem procesowym wszczynającym postępowanie i powinno spełniać określone wymogi formalne. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20 kwietnia 2000 r., stwierdził, że odwołanie od decyzji organu rentowego, jak każde pismo procesowe, powinno zawierać elementy wskazane w art. 126 § 1 k.p.c., w tym oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także, z uwagi na jego charakter, zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji z przytoczeniem zarzutów wobec niej i uzasadnienie

Podsumowując odwołanie powinno  zawierać:

  • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby odwołującej się;
  • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie;
  • Numer decyzji, której dotyczy odwołanie;
  • Zarzuty i wnioski;
  • Uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów (np. żądanie przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków czy opinii biegłych);
  • Podpis osoby odwołującej się lub pełnomocnika;
  • Lista załączników (jeśli występują).
IV. Co zrobi ZUS po otrzymaniu odwołania?

Po otrzymaniu odwołania od decyzji oddział ZUS ponownie analizuje sprawę, której dotyczy  decyzja.

Jeżeli z analizy treści odwołania, ZUS uzna, że odwołanie jest zasadne, wówczas może uchylić lub zmienić zaskarżoną decyzję.

Gdy ZUS uzna odwołanie w całości za słuszne, nie nadaje mu dalszego biegu. Sprawa jest rozpatrzona zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego i nie przekazuję jej do sądu.

Jeżeli odwołanie od decyzji nie zostanie w całości lub w części uwzględnione oddział ZUS przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem.

Jeśli w ciągu 60 dni od dnia złożenia odwołania, ZUS nie podejmie żadnych działań, możemy wnieść do sądu skargę na bezczynność ZUSu.

Myślę, że we wszystkich trzech wpisach, poświęconych tej tematyce, udało mi się przedstawić wszystkie niezbędne informację aby stworzyć prawidłowe odwołanie.

icon
Najnowszy artykuł z podsumowanie tego tematu wraz z wzorem odwołania od decyzji ZUS znajdziesz tutaj

Jeśli zaś chcesz skonsultować treść odwołania albo powierzyć jego napisanie mnie, kontakt do mnie znajdziesz na stronie.

icon
Jeśli zaś chcesz skonsultować treść odwołania albo powierzyć jego napisanie mojej osobie – napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *