Praca tymczasowa stanowi z jednej strony uelastycznienia zatrudnienia, z drugiej nie cieszy się dobrą sławą. Często utożsamiana jest z tzw. „śmieciowym zatrudnieniem”. Rodzi bardzo często obawy o brak ochrony pracowników czy nadużywanie okresów ich zatrudnienia.

Specyfiką pracy tymczasowej jest limitowanie długości zatrudnienia, co poniżej wyjaśnię.

I. Limit zatrudniania pracowników tymczasowych – podstawowe pojęcia.

Warunki i zasady zatrudnienia pracowników tymczasowych uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

W pierwszej kolejności wyjaśnię, jakie są strony pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej, a zadania wykonuje na rzecz pracodawcy użytkownika. Mamy jednego pracownika i dwa podmioty po stronie pracodawcy.

Przykładowo wygląda to tak: Anna podpisała umowę o pracę z Agencją Pracy Tymczasowej. Na mocy tej umowy będzie pracowała na stanowisku recepcjonistki w Hotelu, tj. u pracodawcy użytkownika.

II. Długość zatrudnienia – czyli jak długo pracownik tymczasowy może pracować na podstawię umowy na rzecz jednego podmiotu.


Pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy (36 miesięcy liczymy od 1. dnia zatrudnienia). Rachunek jest prosty – w ciągu 3 lat można przepracować tylko 1,5 roku u tego samego pracodawcy użytkownika.

Nieważne, na jakim stanowisku/stanowiskach pracownik był zatrudniony, a także jakie były przerwy pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia, istotne jest to, aby pracownik w sumie przepracował u danego pracodawcy użytkownika nie więcej niż 18 miesięcy.

Przykładowo:

Anna rozpoczęła pracę 1 września 2018 r. Okres kolejnych 36 miesięcy minie 31 sierpnia 2021 r. W tym czasie może przez 18 miesięcy świadczyć pracę na rzecz Hotelu.

Anna ma podpisaną umowę na rok (12 miesięcy), tj. do 31 sierpnia 2019 r. Po zakończeniu tej umowy, będzie mogła zawrzeć kolejną, ale maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Co ważne, liczba 18 miesięcy wiąże strony niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, czyli niezależnie od tego, czy pracownik podpisał z agencją pracy tymczasowej umowę o pracę czy inną umowę cywilnoprawną.

Wytłumaczę to inaczej – nie można zawrzeć umowy o pracę na 18 miesięcy, a następnie umowy zlecenia na 18 miesięcy w celu świadczenia pracy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, aby ominąć limity 18 i 36 miesięcy.

Agencje pracy tymczasowej znają oczywiście sposoby jak ominąć powyższe przepisy, jednakże rzeczywistość prawna wygląda tak jak przedstawione powyżej.

III. Jak wygląda limit zatrudnienia w przypadku zatrudnienia w celu zastępstwa pracownika

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja zatrudnienia pracownika tymczasowego na miejsce nieobecnego, stałego, pracownika.

W takiej sytuacji pracownik tymczasowy może świadczyć pracę przez maksymalny okres 36 miesięcy na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika, o ile wykonuje wyłącznie zadania osoby nieobecnej.

Ponowne skierowanie do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika jest możliwe dopiero po 36 miesiącach od ustania zatrudnienia.

Podobnie jak napisałam powyżej, liczba 36 miesięcy wiąże niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia.

Przykładowo:

Anna została zatrudniona 1 września 2018 r. na stanowisku recepcjonistki w miejsce Karoliny, która przebywa na urlopie wychowawczym. Anna została zatrudniona na 36 miesięcy. Stosunek pracy ustanie 31 sierpnia 2021 r. Anna będzie mogła ponownie być zatrudniona w Hotelu dopiero od 1 września 2024 r. (po upływie kolejnych 36 miesięcy).

IV. Długość zatrudnienia a ciąża

Gdyby pracownik tymczasowy, a raczej pracownica tymczasowa, została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a okazałoby się, że zawarta umowa uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu.

Dodatkowo, nie obowiązują wyżej wskazane limity zatrudnienia, dlatego, w takiej sytuacji, stosunek pracy tymczasowej może trwać dłużej niż 18 miesięcy czy 36 miesięcy w przypadku zastępowania nieobecnego pracownika.

V. Czy długość poprzedniego tymczasowego zatrudnienia jest w jakiś sposób sprawdzana?

Odpowiedź jest twierdząca.

Agencja pracy tymczasowej jest obowiązana uzyskać świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach pracy czy oświadczenie kandydata na pracownika tymczasowego o dotychczasowym zatrudnieniu tymczasowym, tj. czy miało ono miejsce, a jeśli tak to na rzecz jakiego podmiotu i jak długo ono trwało. Potwierdzenia mają obejmować okres 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia nowej pracy.

VI. Podsumowanie – limit zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Niewątpliwe, aktualne limity zatrudnienia mają na celu zachęcenie pracodawców użytkowników do zatrudniania już sprawdzonych pracowników bez pośredników.

Co również ważne, należy przestrzegać ustalonych limitów zatrudnienia pod rygorem kary grzywny, która może zostać wymierzona i agencji pracy tymczasowej, i pracodawcy użytkownikowi.

icon
Jeśli potrzebujesz wsparcia, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Powyższy artykuł powstał na bazie doświadczenia zawodowego oraz dzięki wsparciu merytorycznemu Wydawnictwa C. H. Beck Sp. z o.o.

Chcesz szerzej i głębiej poznać tematykę pracowników tymczasowych?

Jeśli tak, to polecam pozycje dotyczącą zatrudniania pracowników tymczasowych, Wydawnictwo C.H. Beck:


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *