Emerytura za pracę w szczególnych warunkach

szczególne warunki

Sytuacja życiowa zmusiła Cię do wcześniejszego przejścia na emeryturę, a wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? Możesz ubiegać się o emeryturę w wieku niższym niż pozostali pracownicy.

Pojawia się jednak bardzo często pytanie: Jak udowodnić pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

 I. Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Osoby, które wykonują lub wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

ZUS| Emerytury – słowo wstępne

Większą część mojej praktyki zawodowej, to zmagania się w sprawach większych i mniejszych z ZUSem, część tych spraw dotyczy również kwestii emerytur. Dziś podzielę się z Tobą istotnymi tematami, będącymi wstępem do tej ciężkiej dziedziny prawa.

Zmiany w zakresie przejścia na emeryturę, obowiązujące od 01 stycznia 2013 r., są skomplikowane i często po ich przeczytaniu trudno ocenić jak kształtuje się sytuacja danej osoby. Z tych przyczyn postanowiłam omówić najważniejsze zasady dotycząc nabycia uprawnień emerytalnych.

I. Kto może otrzymać emeryturę?

Ustawa o