Czy warto przejść na emeryturę? Czy może warto pracować dalej i pracować na jej wyższą wysokość?

1 października bieżącego roku w życie wejdą przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (tak jak to miało miejsce przed 1 stycznia 2013 r.). Wnioski emerytalne o przejście na emeryturę według nowych zasad można składać od 1 września.

Pierwszego dnia, w którym stało się to możliwe, do godz. 13 wniosek o przyznanie emerytury złożyło blisko 15 tys. osób – informował PAP rzecznik ZUS.

Czy warto się śpieszyć?

Co jest korzystne dla osób pracujących w wieku emerytalnym. Czy przechodzić na emeryturę czy może jednak dalej pracować?

Czy można kontynuować zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Czy są limity?

I. Czy warto przejść na emeryturę? Czyli co ma wpływ na wysokość emerytury?

Jak obliczana jest wysokość emerytury?

Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim ubezpieczony przechodzi na emeryturę.

                         podstawa obliczenia emerytury
Emerytura   =   —————————————

średnie dalsze trwanie życia

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota: składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesionych z otwartego funduszu emerytalnego), z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Tablice trwania życia (o których mowa powyżej) – uwzględniające średnie dalsze trwanie życia, wspólne dla kobiet i mężczyzn, wyrażone w miesiącach dla wieku ubezpieczonego – ogłasza corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Tablice te stanowią podstawę do obliczenia emerytur ustalanych na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. W przypadku zgłoszenia przed dniem 1 kwietnia wniosku o emeryturę przez osobę, która wiek emerytalny osiągnie po dniu 31 marca – do ustalenia średniego dalszego trwania życia stosuje się tablice obowiązujące od dnia 1 kwietnia.

Podsumowując – czy warto przejść na emeryturę?

Wysokość emerytury obliczanej według nowych zasad zależna jest między innymi od kwoty zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego.

Dłuższa aktywność zawodowa, czyli dłuższy okres opłacania składek emerytalnych, powoduje, że wzrasta kwota składek zapisanych na indywidualnym koncie danego ubezpieczonego, a tym samym wzrasta wysokość przyszłej emerytury.

Ponadto należy pamiętać, że to, co zgromadziliśmy w ramach kapitału początkowego w postaci składek zapisanych na koncie i środków na subkoncie, podlega kolejnym waloryzacjom, co też  powinno wpływać korzystnie na wysokość emerytury.

W przypadku późniejszego przejścia na emeryturę ulegnie też skróceniu średnie dalsze trwanie życia, przez które dzielimy kapitał początkowy i składki zgromadzone w ZUS.

Z matematycznych wyliczeń wynika, że odłożenie decyzji o przejściu na emeryturę w czasie, spowoduje, iż owa emerytura będzie wyższa. Przeciętne przedłużenie okresu pracy o rok, co oznacza opóźnienie o rok momentu przejścia na emeryturę, powoduje wzrost świadczenia o ok. 8 proc. Jest to jednak tylko szacunkowe wyliczenie.

Jednakże, mało kto wspomina, iż wcześniejsze pobieranie emerytury spowoduje, że przez rok, dwa, trzy… potencjalna osoba, która zdecyduje się przejść na emeryturę, będzie tą „niższą” emeryturę dostawać fizycznie, będzie mogła gromadzić lub korzystać już z wypłacanych środków, nawet je inwestować, a ponadto jeśli będzie miała ochotę, siły i możliwości może dalej bez ograniczeń pracować.

II. Czy można kontynuować zatrudnienie po przejściu na emeryturę? Czy są limity?

Emeryci, którzy przeszli na emeryturę mogą dorabiać do swoich świadczeń bez żadnych ograniczeń. Jednak aby emeryt mógł pobierać swoje świadczenie, musi choćby na jeden dzień rozwiązać umowę o pracę.

Wypłata emerytury następuje po przedłożeniu przez emeryta dokumentu stwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy, np. świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy z pracodawcą, u którego emeryt był zatrudniony.

Po rozwiązaniu stosunku pracy, pracodawca bez żadnych przeszkód może ponownie zawrzeć z emerytem umowę o pracę.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *