W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się na temat renty socjalnej.

Czym jednak jest owa renta i czy każdy może starać się o jej przyznanie?

I. Renta socjalna – warunki przyznania

Renta socjalna to świadczenie, które może zostać przyznane wyłącznie osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom, których pobyt na terytorium naszego kraju odbywa się legalnie tj. na podstawie zezwolenia na pobyt, posiadającym kartę pobytu, obywatelom UE).

Sam fakt czasowego pobytu za granicą (np. w celu nauki, czy pobytu u rodziny) nie dyskwalifikuje danej osoby w możliwości uzyskania renty socjalnej.

Kolejnym warunkiem jest, iż osoba która stara się o rentę socjalną musi być pełnoletnia a także być całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu – i w tym miejscu pojawiają się już pewne ograniczenia – bowiem istotny jest moment powstania owych naruszeń.

Powinno to nastąpić przed ukończeniem 18 roku życia, lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

II. Renta socjalna – jak się o nią starać?

Aby otrzymać rentę należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przyznanie prawa do renty socjalnej.

Nie jest konieczne złożenie wniosku przez daną osobę – może to również zrobić jej przedstawiciel ustawowy np. rodzic lub opiekun faktyczny (jednak w odniesieniu do tego ostatniego może to nastąpić pod pewnymi warunkami).

Jak określić czy dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy?

Ustalenia tego, oraz zakreślenia czasu trwania niezdolności dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Za całkowicie niezdolną do pracy uznaje się osobę, która utraciła zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Podstawę do przyznania renty socjalnej stanowić może także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów.

Renta jest przyznawana na stałe w przypadku, gdy niezdolność do pracy ma charakter trwały, a w przypadku niezdolności do pracy orzeczonej na wskazany okres, renta zostaje przyznana na taki sam okres.

W przypadku odmowy przyznania renty socjalnej przysługuje Tobie prawo do złożenia odwołania od decyzji ZUS.

Może też być konieczne złożenie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika. 

II. Komu renta socjalna nie przysługuje?

Jednak są też grupy podmiotów, którym renta socjalna nie przysługuje. Są to przede wszystkim osoby, które mają ustalone już prawo do:

-emerytury;

-renty z tytułu niezdolności do pracy;

-renty inwalidzkiej;

-świadczenia przedemerytalnego;

Renta socjalna nie przysługuje także osobom, które otrzymują analogiczne świadczenia z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych.

Dotyczy to także osób tymczasowo aresztowanych albo odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, lub jest właścicielem / posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 5 ha.

A teraz informacje z ostatniej chwili: Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła rządowy projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiając rządowy projekt ustawy, podkreśliła, że dzięki niemu renta socjalna wzrośnie z kwoty 865,03 zł do 1029,80 zł.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, chcesz złożyć odwołanie od decyzji ZUS napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Rzetelna, profesjonalna, życzliwa i bardzo kontaktowa. Gorąco zachęcam osoby w potrzebie, do skorzystania z jej porad i usług. Pani Mecenas mój problem wyjaśniła mi bardzo wyczerpująco i poparła rzetelnymi przykładami. Współpracę oceniam na wysokim poziomie, a my z niecierpliwością czekamy na dalsze kroki w Sądzie. Bardzo dziękuję Pani Mecenas za wsparcie. Beata z Patrykiem

  Beatka Reszetko Avatar Beatka Reszetko

  P. Katarzyno - nic dodać , nic ująć. To co ZUS wyrabia z ludźmi to jak sama Pani wie, i ja wiem, nie mieści się w głowie tym ludziom. Musimy o nich walczyć i walczymy, bo gdzie nie ma walki tam nie ma zwycięstwa. Dziękuję za pomoc klientom. Jesteśmy w jednej grupie walk o godność człowieka. ZUS w decyzjach mocny, w sądzie zazwyczaj nikogo nie ma z tej instytucji. Sami z siebie robią niekiedy farsę, nie wspominając o szarpaniu wizerunku urzędu, ale nic o nas bez nas. Polecam Panią Katarzynę od wschodu do zachodu i od północy do południa Polski. Pracujemy na efekty a te przychodzą z czasem. Jeśli potrzebujecie Państwo zbroi na walkę z ZUS - szukajcie w Łodzi :)

  Paweł S Avatar Paweł S

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *