Żłobkowe — o tym świadczeniu będzie dzisiejszy artykuł.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpi obecnie funkcjonujące dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku czy klubie dziecięcym.

Poniżej znajdziesz szczegóły.

O czym przeczytasz we wpisie?

 1. Jakie są warunki świadczenia „Aktywnie w żłobku”?
 2. Komu będzie przysługiwało żłobokowe?
 3. Ile będzie wynosić żłobkowe?
 4. Jak się o nie starać w ZUSie
 5. Czy zastąpi aktualne dofinansowanie 400 zł do żłobka?

I. Komu żłobkowe przysługuje?

Świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje rodzicom na dziecko, które:

– uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i

– maksymalnie do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia albo, wyjątkowo, w przypadku, w którym niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4. rok życia.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, podaję przykład. Jeśli dziecko urodziło się 1 marca 2022 r. to 3. rok życia ukończy w 2025 r. Rok szkolny kończy się 31 sierpnia 2025 r. Wobec tego, świadczenie żłobkowe na malucha urodzonego w 2022 r. będzie można pobierać do 31 sierpnia 2025 r. (jeśli przyjmujemy, że żłobkowe będzie przysługiwało do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3. rok życia).

Podejrzewam, że przedłużenie świadczenia żłobkowego do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4. rok życia obejmuje m.in. przypadek, w którym dziecko nie dostanie się do przedszkola państwowego.

Nie ma dolnej granicy wieku dziecka, od której żłobkowe będzie można pobierać!

Przypomnę tylko, że aktualne dofinansowanie w kwocie 400,00 zł wypłacane przez ZUS przysługuje właśnie wtedy, gdy dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, ale nie dłużej niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia.

II. Ile wynosi świadczenie „aktywnie w żłobku”?

Żłobkowe ma wynosić:

– 1500 zł albo

– 1900,00 zł, jeśli będzie to świadczenie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

ale nie więcej niż wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Żłobkowe ma pokrywać opłatę za pobyt dziecka w instytucji opieki lub dziennego opiekuna, ale bez wyżywienia bądź innych dodatkowych kosztów. Pamiętaj, więc, że dofinansowanie nie zwalnia ze wszystkich opłat, m.in. za wyżywienie bądź inne dodatkowe zajęcia zapłacisz samodzielnie.

Jednocześnie ze żłobkowym, ustawodawca zdecydował się ograniczyć wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Szczegółowe zasady zostały opisane w ustawie.

III. Czy świadczenie dzieli się między rodziców?

Według ustawy, tylko jeśli dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną, orzeczoną sądownie, żłobkowe dzieli się po połowie na każdego rodzica.

Dotyczy to rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu.

IV. Jak ZUS wypłaca dofinansowanie?

Tutaj nie ma nowości.

Świadczenie „aktywnie w żłobku” będzie przekazywane bezpośrednio do żłobka, klubu dziecięcego, zatrudniającego dziennego opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność gospodarczą.

ZUS, co do zasady, nie wypłaci żłobkowego bezpośrednio rodzicom (może to zrobić jedynie wyjątkowo, jeśli nie ma możliwości przekazania dofinansowania bezpośrednio żłobka etc.).

V. Czy „żłobkowe” zastąpi aktualne dofinansowanie w kwocie 400 zł?

Tak.

Jeśli korzystasz aktualnie z dofinansowania w kwocie 400 zł, czytając ten wpis, zapewne zauważyłeś(-aś), że warunki obu tych dofinansowań są bardzo podobne, a znacząca różnica jest w kwocie.

Jeśli na dzień 1 października 2024 r. (data wejścia w życie ustawy „Aktywny rodzic”) będziesz mieć prawo do dofinansowania w kwocie 400 zł i będziesz spełniać jego warunki (przewidziane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) to nadal, po 1 października 2024 r., będziesz mógł/mogła je pobierać, właściwie to ZUS będzie je przekazywał do żłobka etc.

Jednak, po 1 października 2024 r. już nie złożysz wniosku o dofinansowanie w kwocie 400 zł, a o „aktywnie w żłobku”.

Według ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”, jeśli złożysz wniosek o świadczenie „aktywnie w żłobku” w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy (1 październik 2024 r.), to żłobkowe zostanie przyznane od miesiąca wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli od października 2024 r.

Tłumacząc prościej, jeśli złożysz wniosek o „aktywnie w żłobku” w okresie od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., „aktywnie w żłobku” będzie przysługiwać wstecz za okres od 1 października 2024 r.

Pamiętaj, że jeśli pobierasz „aktywnie w żłobku” to nie możesz pobierać dofinansowania w kwocie 400,00 zł, do którego masz prawo aktualnie.

Żłobkowe -podsumowanie

Jak widzisz, zasady świadczenia „aktywnie w żłobku” są zbliżone do aktualnie obowiązującego dofinansowania do opłat w żłobku czy klubie dziecięcym.

Najwięcej problemów przysporzy zapewne:

– przejście z dofinansowania w kwocie 400 zł na „aktywnie w żłobku”,

– nabycie prawa do świadczenia w razie opieki naprzemiennej.

Na blogu jest też artykuł na temat tzw. babciowego, jeśli jesteś zainteresowana znajdziesz je tutaj.

  Skorzystaj z porady

  Bardzo rzeczowa, kompetentna osoba. Panią Katarzynę mogę polecić z czystym sumieniem.

  Kacper Matuszczak Avatar Kacper Matuszczak

  Jestem bardzo wdzięczny pani mecenas za wygraną sprawę przeciwko ZUS.Ogromna wiedza pani mecenas, profesjonalizm w prowadzeniu sprawy i pewność argumentacji przed sądem doprowadziły moją sprawę już na etapie odwołania i pierwszej rozprawy do wygranej, pomimo że inna kancelaria uznała ją za trudną, długotrwałą i wątpliwą do wygrania. ZUS nie miał szans wobec pani mecenas.Nie do przecenienia był równie ważny dla mnie fakt spokoju myśli i pewność, że moja sprawa jest przez cały ten długi czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w najlepszych rękach. Dziękuję pani mecenas za okazaną życzliwość i cierpliwość w wyjaśnianiu mi na konsultacjach dla których zawsze znalazł się czas zawiłych kwestii prawnych. Polecam panią mecenas na 100% . Wdzięczność i szacunek !

  Wacław Żarnecki Avatar Wacław Żarnecki

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *