30 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem, w którym można było złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek, w ramach Tarczy antykryzyowej.

Finalnie, o zwolnienie w wysokości 100% lub 50% mogły ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz od 10 do 49 ubezpieczonych.

Problematyczna była jednak kwestia nieopłacania składek za miesiące, które miały zostać objęte zwolnieniem.

Opłacenie składek za miesiące od marca do maja 2020 r. bądź posiadanie nadpłaty zaliczonej na poczet składek za te miesiące wykluczały otrzymanie zwolnienia. ZUS, bądź umarzał postępowanie administracyjne, bądź przyznawał zwolnienie częściowo (co do niepokrytych z nadpłaty składek).

Sytuacja ma się jednak zmienić.

I. Zwolnienie dotyczy tylko nieopłaconych składek

Nie ulega wątpliwości, że zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS, co wynika jednoznacznie z art. 31zo ustawy koronawirusowej.

Należności z tytułu składek z definicji są składkami nieopłaconymi w terminie. W ustawie koronawirusowej dodano, że zwolnienie dotyczy nieopłaconych należności z tytułu składek.

Z tego względu składki opłacone bądź rozliczone nadpłatą wykluczały zwolnienie.

ZUS (w myśl art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), z urzędu zaliczał posiadaną nadpłatę na bieżące składek, za kwiecień lub maj 2020 r.

Wówczas, okazywało się, że mimo nieopłacenia składek za kwiecień czy maj 2020 r., były one pokrywane z nadpłaty, a wniosek o zwolnienie niezasadny.

ZUS rozwiązał problem zaistniały z opłaceniem składek za marzec 2020 r. Z dniem 18 kwietnia 2020 r., w tarczy 2.0, wprowadzono następujący przepis:

W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1-1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

W rezultacie, ZUS zwalniał z opłacenia składek za marzec 2020 r. nawet wtedy, gdy składki za ten miesiąc zostały opłacone.

Jeśli chodzi o kolejne miesiące, jeśli wniosek o zwrot nadpłaty został złożony przed upływem terminu płatności składek za kolejny miesiąc, przykładowo, przed terminem płatności składek za kwiecień 2020 r., przedsiębiorca zapewniał sobie przyznanie zwolnienia.

Ze względu na różne praktyki poszczególnych oddziałów ZUS i mętlik wokół zasad postępowania z nadpłatami, gro przedsiębiorców nie uzyskało zwolnienia za kwiecień i maj 2020 r.

II. Jakie zmiany – przedsiębiorcy z nadpłatą odzyskają prawo do zwolnienia ze składek ZUS 

O konieczność zwolnienia z opłacania składek za miesiące kwiecień i maj 2020 r., mimo posiadania nadpłaty, apelowali m.in. Krajowa Rada Doradców Podatkowych oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Apelujący wskazywali m.in.:

– na fakt, iż art. 31zr ust. 3 ustawy koronawirusowej nakazywał traktować płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek, do dnia rozpatrzenia z tego wniosku, za niezalegającego w płatnościach składek,

– oddziały ZUS nie zawiadamiały płatników składek o wysokości nadpłaconych składek i nie informowały o możliwości złożenia wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek mimo ustawowego obowiązku.

Ustawą z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 430), Sejm uchwalił następujący przepis:

Aktualnie, ustawa czeka na rozpatrzenie jej w Senacie.

Jeśli ustawa, w tym ww. przepis, wejdą w życie, ZUS prawdopodobnie z urzędu zmieni wydane odmowne decyzje i przyzna zwolnienie.

Kiedy płatnicy składek skorzystają ze zwolnienia według uchwalonego przepisu?:

– jeśli złożyli wniosek RDZ do dnia 30 czerwca 2020 r.,

– jeśli, w zakresie obejmującym zwolnienie, opłacili składki za miesiące od marca do kwietnia 2020 r. lub należności za te miesiące zostały pokryte z nadpłaconych składek przez ZUS.

Można się domyślać, że po wejściu w życie ustawy:

– nierozpatrzone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z treścią wprowadzonego przepisu,

– ZUS z urzędu uchyli wydaną wcześniej decyzję i przyzna zwolnienie.

Uchwalony przepis z pewnością wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. Co istotne i zaskakujące, zmian te wynikają z inicjatywy samego ZUS.

Mam nadzieję, że przepis wejdzie w życie, a zwolnienia zostaną przyznane. Zlikwidowałoby to jedną z niesprawiedliwości Tarczy Antykryzysowej.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

  Skorzystaj z porady

  Natychmiastowa odpowiedź online. W sprawie problemu prawnego - rzetelna porada. Człowiek wie na czym stoi i to wszystko za darmo. Bez naciągania. Gorąco polecam.

  Arkadiusz Copija Avatar Arkadiusz Copija

  Rzetelność, wiedza, bardzo miła i szybka pomoc. Oby więcej takich ludzi w tym zawodzie.

  Ewelina Michalak Avatar Ewelina Michalak

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *