Ciąg dalszy tematyki zasiłków macierzyńskich po zmianach obowiązujących od 01.01.2016 r.

Dziś dobry temat na slogan wyborczy: 1000,00 zasiłku na każde urodzone dziecko przez rok!

Tzw. kośiniakowe. Od nazwiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej w poprzednim rządzie.

Dla przedsiębiorców opłacających składki od preferencyjnych podstaw, też temat ważny.

Zgodnie z art. 31 ustawy zasiłkowej:

ust. 3a:  W przypadku gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego (1 000 zł), kwotę zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego;

ust. 3c: W przypadku gdy zasiłek macierzyński przysługuje za część miesiąca, podwyższenie ustala się proporcjonalnie do okresu, za który jest wypłacany zasiłek macierzyński.

I. Czym jest świadczenie rodzicielskie?

Ten nowy rodzaj świadczenia został przewidziany ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym jego celem jest wsparcie finansowe rodziców, którzy nie są uprawnieni do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka.

Mam tu na myśli głównie: osoby bezrobotne, studentów czy też podmioty, które zawarły umowę cywilnoprawną albo w ogóle nie podejmują działalności zarobkowej.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie.

Podmioty uprawnione to:

 1. matka lub ojciec dziecka, z uwzględnieniem ust. 2;
 2. opiekun faktyczny dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;
 3. rodzina zastępcza,
 4. osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł i można je pobierać przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia 1 dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Tym samym obecnie każda mama dziecka ma prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł pobieranego przez rok.

Pracująca, nie pracująca, studentka, każdy ma prawo do 1000,00 zł zasiłku macierzyńskiego…

Jeśli zaś Matce dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z jakiekolwiek tytułu prawnego (umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umowy zlecenia), niższy niż 1000,00 zł, przysługuje Jej wyrównanie do tej minimalnej kwoty.

II. Komu przysługuje prawo do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego?

Ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko;
 • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
 • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.

Jeżeli miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (zasiłek macierzyński netto) jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, wówczas kwota zasiłku macierzyńskiego zostanie podwyższona do wysokości świadczenia rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych nie może być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł miesięcznie, dla każdego.

Owo podwyższenie ma więc znaczenie dla:

⇒ osób zatrudnionych na część etatu z niskimi wynagrodzeniami;

⇒ osób prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z preferencyjnego ZUS;

⇒ osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, z niską określonym wynagrodzeniem.

 III. Za jaki okres przysługuje prawo do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego?

Za okres jego pobierania w czasie ustalonym przepisami kodeksu pracy, tzn. za okres urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i na warunkach dodatkowego urlopu macierzyńskiego – pod warunkiem, że prawo do zasiłku za czas trwania tych urlopów powstało przed 02.01.2016r.

Czyli w przypadku urodzenia jednego dziecka za 52 tygodnie, czyli kolokwialnie mówiąc rok.

Co istotne:

od kwoty podwyższenia zasiłku nie trzeba potrącać podatku PIT!

podwyższenie przysługuje za nieprzerwane okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego jak i w przypadku wystąpienia przerwy – w takiej sytuacji uprawniony otrzyma zasiłek za okres odpowiadający części urlopu w wymiarze nie dłuższym niż 16 tygodni, przypadający po przerwie.

podlega finansowaniu z budżetu państwa

Tak więc od 1 stycznia 2016 r. podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000 zł netto przysługuje także osobom, które w dniu wejścia w życie przepisu pobierały zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego ustalonego zgodnie z Kodeksem Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego będzie przysługiwało do końca okresu tych urlopów.

Zobrazujmy podwyższenie kwoty zasiłku przykładami.

icon

Przykład nr 1:


Pani Anna urodziła dziecko 1 stycznia 2016 r. Zawnioskowała o udzielenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze oraz wypłacenie zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów.


Pracownicy udzielono urlopu macierzyńskiego od 1 stycznia do 19 maja 2016 r. i urlopu rodzicielskiego od 20 maja do 29 grudnia 2016 r. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy wynosi 1.200,00 zł.


Stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego – 80% podstawy wymiaru – [(1.200,00 zł : 30) x 80%] = 32 zł.


31 dni x 32 zł = 992 zł, 992 zł x 18% = 178,56 zł, 992 zł – 178,56 zł = 813,44 zł – zasiłek macierzyński za styczeń 2016 r.


Pani Anna uzyska wyrównanie zasiłku o kwotę 186,56 zł (1000 zł – 813,44 zł).


29 dni x 32 zł = 928 zł, 928 zł x 18% = 167,04 zł, 928 zł – 16,04 zł = 760,96 zł – zasiłek macierzyński za luty 2016 r.


Pani Anna uzyska wyrównanie zasiłku o kwotę 239,04 zł (1 000 zł – 760,96 zł).

icon

Przykład nr 2:


Pani Anna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 lipca 2015 r.


Opłacała składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) od preferencyjnej podstawy wymiaru składek w wysokości 525 zł.


15 grudnia 2015 r. Pani Anna urodziła dziecko i od tego dnia pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.


W jej przypadku podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi: • 453,02 zł, tj. [(525 zł – 71,98 zł) × 5 mies.] : 5 mies. (lipiec – listopad 2015 r.),

 • za każdy dzień zasiłku przedsiębiorcza Pani Ania otrzyma zawrotną kwotę: 12,08 zł, tj. (453,02 zł : 30) × 80%.


Zasiłek macierzyński za styczeń 2016 r. zostanie ustalony w wysokości 307,48 zł netto, tj.:


(12,08 zł × 31 dni) – 18% = 307,48 zł netto.


Ponieważ kwota zasiłku macierzyńskiego netto nie może być mniejsza niż 1000 zł, ZUS dokona wypłaty zasiłku macierzyńskiego w wysokości 1000 zł (zasiłek macierzyński 307,48 zł + kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 692,52 zł).


Co ważne Pani Ania będzie też zwolniona z opłacania składki zdrowotnej w trakcie pobierania owego 1000,00 zł. Tym samym bez dodatkowych kosztów, w trakcie zasiłku macierzyńskiego, może nadal prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli oczywiście ma taką wolę.

Na tym kończę  ciąg wpisów o zasiłkach macierzyńskich dla przedsiębiorców po zmianach od 01.01.2016 r. Wiem, że wszystko się dużo bardziej skomplikowało, niż było poprzednio.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Pani Katarzyna jest zarówno profesjonalistą jak i po prostu dodatkowo dobrym czlowiekiem. Uratowała mnie w trudnej sytuacji,kiedy nikt inny nie dawał najmniejszych szans na wygraną. Z czystym sumieniem polecam Kancelarię Pani Katarzyny.

  Anna Ożarek Avatar Anna Ożarek

  Niezastąpiona w walce z ZUS. Wygrana zarówno w sądzie okręgowym jak i apelacyjnym. Pełen profesjonalizm i wsparcie na każdym etapie. Bardzo jeszcze raz dziękuję i szczerze polecam każdemu!

  Ewa Adamczak Avatar Ewa Adamczak

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *