Pytanie zapewne trochę kontrowersyjne ale wynikające wprost z praktyki.

Bardzo często zatrudnienie kobiety w ciąży przez Małżonka, Partnera, Rodzica, Brata, Wujka – czyli kogoś z rodziny, budzi wątpliwości ZUS i bardzo często ZUS takie zatrudnienie uważa za pozorne.

Czy słusznie? Oczywiście, że nie.

Kluczowe jednak jest aby praca była faktycznie wykonywana.

Jeśli była i masz na to dowody, nie powinno być dużych problemów, żeby przekonać do swoich racji czy to ZUS, czy też Sąd, który będzie rozpatrywał Twoje odwołanie od decyzji ZUS.

I. Czy można zatrudnić kobietę w ciąży?

Tak, można! Zatrudnianie kobiet w ciąży nie jest niczym nowym w sporach z ZUS.

Bardzo często jeśli dochodzi do zatrudnienia kobiety, która w niedługim okresie korzysta ze zwolnienia chorobowego, ZUS weryfikuje takie zatrudnienia, wszczyna postępowanie wyjaśniające.

ZUS w takim postępowaniu wyjaśniającym bada czy praca była rzeczywiście wykonywana. I to jest kluczowe!

Ubezpieczona i pracodawca muszą udowodnić, iż praca była faktycznie świadczona na rzecz pracodawcy.

Sądy powszechne i Sąd Najwyższy stoją na stanowisku, że nie mają znaczenia powody (motywacja pracodawcy i pracownika), dla których zawarto umowę o pracę.

Zatrudnienie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest niczym nagannym i nie powoduje, iż nie doszło do stosunku pracy, który w dalszej kolejności daje prawo do zasiłków chorobowych, macierzyńskich.

Przykładowe tezy z wyroków Sądu Najwyższego w sprawach gdzie stosunek pracy był przez ZUS kwestionowany:

⇒ Skorzystanie z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, nie może być uznane za cel, którego osiągnięcie jest sprzeczne z prawem

⇒ Skorzystanie z ochrony gwarantowanej pracowniczym ubezpieczeniem społecznym jest legalnym celem zawierania umów o pracę.

⇒ Może ono nawet być głównym motywem nawiązania stosunku pracy.

II. Czy można zatrudnić członka rodziny?

Również, z samego faktu pokrewieństwa nie można wywodzić pozorności umowy o pracę czy jej poszczególnych postanowień, bowiem przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudniania osób spokrewnionych.

Powyższe wynika z wielu wyroków Sądów, przykładowo:

W przepisach prawa nie ma przeciwwskazań do zatrudniania osób bliskich w ramach stosunku pracy (art. 8 ust. 1 i 2 u.s.u.s.)

Sąd Apelacyjny  w Białymstoku

Przepisy prawa pracy nie wyłączają zawarcia umowy o pracę pomiędzy osobami, które są względem siebie krewnymi lub powinowatymi.

Wyrok Sądu Najwyższego

Zaś Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w jednym ze swoich wyroków wskazał coś co powinno być dla wszystkich oczywiste:

Naturalną rzeczą jest zatrudnianie osób najbliższych z uwagi na fakt, iż osobę z najbliższego kręgu rodzinnego obdarza się dużo większym zaufaniem niż całkowicie obcą osobę.

Pisałam już na ten temat w artykule, 3 lata temu:

Zatrudnienie członka rodziny. Co na to ZUS?


III. Co jest kluczowe w sporach z ZUS w zakresie ewentualnego fikcyjnego zatrudnienia?

Kluczowe jest udowodnienie wykonywania pracy przez Pracownika, na rzecz pracodawcy.

Jak wskazał np. Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z 27 listopada 2019 r., sygn. akt III AUa 372/19, elementami, bez istnienia których stosunek prawny nie może być uznany za stosunek pracy, są:

⇒ osobiste wykonywanie przez osobę zatrudnioną pracy zarobkowej (za wynagrodzeniem),

⇒  praca na rzecz podmiotu zatrudniającego, a zatem „na ryzyko” socjalne, produkcyjne i gospodarcze (ekonomiczne) tego podmiotu oraz

⇒ wykonywanie zatrudnienia w warunkach podporządkowania kierownictwu pracodawcy.

Trzeba tylko i aż to udowodnić.

Jeśli jednak praca naprawdę była świadczona, to jeśli spotkała Cię niekorzystna decyzja ZUS – odwołaj się od decyzji ZUSudowodnij swoje racje.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, szukasz prawnika do walki z ZUS napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Liv Bruce on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *