Jak zatrudnić obywatela Ukrainy przebywającego poza Polską?

zatrudnić obywatela Ukrainy

Podejrzewam, że wielu z Was współpracowało już z obywatelami Ukrainy czy ma kontakt do polecanego Ukraińca, a Ci akurat przebywają za granicą.

Jak ich „ściągnąć” do Polski?

W tym wpisie postaram się treściwie określić, jakie kroki należy podjąć, aby zatrudnić cudzoziemca przebywającego jeszcze za granicą.

I. Cel pobytu – dokument legalizujący pracę

W pierwszej kolejności, rekomendowałabym, rozpocząć od zorganizowania dokumentu wskazującego na cel pobytu cudzoziemca w Polsce.

Cudzoziemiec powinien, bowiem, na granicy przedstawić dokument potwierdzający przyczynę wjazdu do Polski,

Jak zatrudnić obywatela Indii w Polsce?

Jak zatrudnić obywatela Indii, Hindusa

Wobec znacznego wzrostu zainteresowania pracodawców możliwością zatrudnienia obywateli Indii na terytorium naszego kraju, warto sprawdzić jakie wymagania należy spełnić by móc legalnie zatrudnić taką osobę.

Obywatele państw trzecich – a takim niewątpliwie jest obywatel Indii, niebędący obywatelami UE, EOG i Szwajcarii mogą wykonywać pracę w Polsce, jeżeli otrzymają zezwolenie na pracę i pobyt.

Ogólną zasadą jest dopuszczalność świadczenia pracy przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jednak owa wolność ograniczona jest warunkiem uzyskania odpowiedniego zezwolenia wydanego przez wojewodę,