O dodatkowym zasiłku opiekuńczym pisałam już na wiosnę – było to jedno z rozwiązań wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Od dzisiaj ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi w sytuacji zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa.

Co wiemy o zasadach korzystania z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

I. Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest przeznaczony?

Z uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego można skorzystać m.in. w razie:

⇒ zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

 zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, w celu osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną,

 zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia ww. placówek.

II. Na jaki okres wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ostatnio zasiłek można było pobierać od 1 do 20 września 2020 r.

Aktualnie, rozporządzenie wprowadza możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada 2020 r.

III. Czy zasady korzystania z niego pozostają niezmienne?

Tak.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i nie pomniejsza puli zwykłego zasiłku opiekuńczego.

Należy również pamiętać, iż świadczenie nie przysługuje, jeżeli dzieckiem może się zająć drugi rodzic lub inny dorosły domownik.

Szerzej o tym jak można korzystać z zasiłku opiekuńczego przeczytasz tutaj:

ZUS | Zasiłek opiekuńczy w praktyce – czyli co można robić na zasiłku opiekuńczym?

Podobnie jak poprzednio, aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika składek (pracodawcy) oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Przedsiębiorcy zaś składają wniosek bezpośrednio do ZUS.

Na tych samych zasadach mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl


Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *